National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Metodika péče o umělecky ztvárněnou kulturní krajinu
Novák, Zdeněk
Cílem metodiky je vytvořeni souborného návodu využitelného při komplexní péči o umělecky ztvárněnou kulturní krajinu za využití aktuálně platné národní legislativy a mezinárodních dokumentů. Metodika je strukturovaná do sedmi kapitol, z nichž některé jsou dále členěny do podkapitol. Na vstupní údaje navazuje obecný úvod vymezující řešenou problematiku. Jádro dokumentu představuje kapitola „Doporučené postupy“. Jednotlivé kapitoly pojednávají o identifikaci kompozice umělecky ztvárněné kulturní krajiny včetně stanovení aktuálních hodnot těchto krajin. Proces péče o toto kulturní dědictví je zasazen do kontextu územního plánování. Zmíněn je fyzický proces obnovy a údržby umělecky ztvárněné kulturní krajiny ve vazbě na již vydané metodické materiály. Následuje důvodová zprava k metodice, závěr a závěrečné kapitoly věnované literárním zdrojům.
Fulltext: Download fulltextPDF
Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny
Kučová, Věra ; Dostálek, Jiří ; Ehrlich, Marek ; Kuča, Karel ; Pacáková, Božena
Metodika vytváří podobu evidenčního listu pro vkládání těchto dat a zároveň vylučuje informace zástupné povahy. Vytváří terminologický slovník využitelný v procesu územního plánování a pro chápání hodnot kulturní krajiny.
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.