National Repository of Grey Literature 274 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Design for implementing Competitive Intelligence System into the selected Company
Sedláček, Leoš ; Kadidlo, Lukáš (referee) ; Bartes, František (advisor)
This bachelor's thesis focuses on the process of Competetive Intelligence and its implementation in a selected company. The first part focuses on establishing theoretical background. The second part describes the current state of the company and identifies the reasons why the CI process needs to be implemented. The final third part presents the actual proposal of possible solutions and their evaluation. The goal is to present these options to the company's top management based on which they will be able to implement an effective Competitive Intelligence system into their business practice.
The Proposal of Concept for Strengthening the Competitiveness of Companies on the Market of Interim Management in the Czech Republic
Posolda, Daniel ; Zich, Robert (referee) ; Bumberová, Veronika (advisor)
The diploma thesis deals with the design of a strategic concept strengthening the competitiveness of companies providing services on the market of interim management in the Czech Republic. The literature review contains the selected theoretical framework used in the following sections. The analytical part describes the situation on the selected market, including the identification of challenges, opportunities and problems. The follow-up design part of the work contains a strategic concept of competitiveness developed at the level of competitive advantages leading to the strengthening of the position of companies on the market.
Customer Services in the Company
Záškodová, Lenka ; Živný, Rostislav (referee) ; Kaňovská, Lucie (advisor)
This diploma thesis deals with the evaluation of current situation of the company IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. in its competitive environment. The aim of my thehis was to propose new ancillary services for the company based on the analyzes. According to the findings proposal consists of activities that should enhance its competitiveness in the coming years.
Development of Competitiveness of Company
Cundová, Kateřina ; Konečný, Marek (referee) ; Zich, Robert (advisor)
The master’s thesis concerns with a theme of strengthening competitiveness of a travel agency, which makes tours to abroad. Theoretical part of the work includes knowledge about competitiveness and strengthening of the competitiveness. In practical part are knowledge used in a practice. The main part of the work is analysis of the travel agency and microeconomics and macroeconomics environment, which influences the company. These analysis are made because of raise proposal for strengthening competitiveness of the travel agency.
Competitive Intelligence
Mikuš, Ondřej ; Karásek, Jan (referee) ; Bartes, František (advisor)
The diploma thesis focuses on the practical use of competitive intelligence, a method increasingly used to support decision making nowadays. The essential key principle is based on collection of precise data and their thourough analysis. The obtained information gives a comprehensive overview of the competitor analysis. The acquired knowledge of the competition is important for company's strategic decision-making processes. At the beginning the thesis gives a theoretical background on different means of data collecting including the ethic kodex. Folowing is the identification of the modern sources of information. Further, various methods and approaches of competitive intelligence are described. And the theoretical background on competitive strategies and their impact on the market wraps up the theoretical part of the thesis. The method is applied to create departmet of competitive inteligence for the company. Then the various options for further go to market activities are described and the scope of cooperation with selected customers is evaluted. The thesis describes the competitive intelligence advantages and the possible ways of aplications for the competitive strategy. At the end, the recommendations for the management of the company are summed up.
The process of inplementing Competitive Intelligence into a select agricultural company
Komosná, Věra ; Součková, Markéta (referee) ; Bartes, František (advisor)
This diploma thesis deals with the process of introducing Competitive Intelligence into a selected agricultural company in order to help the company improve its market position and gain a competitive advantage. After evaluating the current situation of the company, there is a problem to be solved. After the theoretical part, the CI process is proposed to the company, including the phases that the company has to go through during the implementation. Then follows the use of selected methods for the analysis of the most important competitor. In conclusion, the whole proposal of the solution is summarized, including benefits for the company and possible shortcomings.
Critical Evaluation of concrete MNE’s CSR as a competitiveness factor
Sušilová, Vendula ; Miklíček, Petr (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
Hlavním cílem této diplomové práce je kritická analýza strategie společenské odpovědnosti (CSR) firmy Lush Cosmetics Limited (Lush) a objevení vztahu mezi CSR aktivitami a konkurenceschopností. Teoretická část práce představuje teorie soutěže a koncept společenské odpovědnosti. Následuje diskuze studií vztahu dlouhodobé konkurenceschopnosti firmy and složek CSR. Analytická část zjišťuje CSR aktivity společnosti Lush pomocí hybridu Porterovy analýzy hodnotového řetězce a obsahové analýzy hlavních komunikačních kanálů společnosti. Teoretické závěry z první kapitoly posloužily jako základ pro konstrukci online dotazníkového šetření na téma zákaznické percepce CSR a společnosti Lush. Autor kriticky hodnotí CSR strategii Lushe, diskutuje průsečíky mezi CSR, zákazníky a konkurenceschopností, a taktéž poukazuje na možná zlepšení.
Analyses of Potential Expansion of Kofola to Germany
Vrana, Pavel ; Skřenková, Zuzana (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Účelem této práce je analyzovat potenciální expanzi Kofoly, ČeskoSlovensko a.s. do Německa a poskytnout doporučení na základě výzkumu a literatury. Autor bude analyzovat odvětví nealkoholických nápojů a podnikatelský potenciál v Německu.
Development Strategy of the Company
Hruška, Vojtěch ; Hořínek, Richard (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
This diploma deals with development strategy of company. Subject of analysis is one of the world’s biggest car rental company, it’s Czech part to be more specific. This thesis analyses company according to analytics methods taught during the study, most important is The Strategic analysis. Results of the analysis part reveals a weak spot – absence of utility vehicles, which are offered by company’s foreign offices also by local competitors. Method of minimal costs was used for developing and presenting one specific solution to eliminate the weak spot.
Proposal of Marketing Strategy for Travel Agency
Lašáková, Petra ; Hladíková, Kateřina (referee) ; Šimberová, Iveta (advisor)
I prepared the dissertation to make marketing strategy for travel agency. This strategy is focused to confirm the market position on the travel market, obtain the new clients and keep the current and also increase turnover. It has to may result from the marketing strategy which customers are the most important for the agency to make right advertising plan. It has to be known the ways how to attain the target.

National Repository of Grey Literature : 274 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.