Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 363 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zkušenosti učitelů s komunikací s rodiči
STUPKOVÁ, Zuzana
Bakalářská práce se zabývá způsoby, nástroji, přístupy a příležitostmi, které volí učitelky mateřských škol pro komunikaci s rodiči. Mapuje pohledy na racionální a emocionální aspekty vzájemné komunikace. Zabývá se dále oblastmi, kde zapojené učitelky cítí nižší míru jistoty. Odhaluje komunikační strategie používané v komunikaci s rodiči.
Návrh komunikační strategie (pro konkrétní firmu, organizaci)
Tuč, David ; Kruliš, Vladimír (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci se zabývám vytvořením komunikační strategie multimediálního festivalu Lumírova tříska pro rok 2009. Součástí práce je shrnutí základních marketingových východisek pro tvorbu komunikační strategie, popis sestavování komunikační strategie, analýza komunikace minulého ročníku Lumírovy třísky, náhled na současnou situaci na trhu festivalů dotýkajících se tématu reklamní tvorby, návrh nové komunikační strategie i modelu jejího řízení a ekonomického zhodnocení řešení.
Communication Strategy in a NGO
Hrubý, Jan ; Konečný, Štěpán (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
The subject of this Master’s thesis is refinement of the communication strategy of the biggest European student organisation—Erasmus Student Network AISBL. The thesis defines the status quo of the organisation and based upon its analysis it proposes an approach of creating content strategy from the point of view of the target groups (by creating personas), leading to strengthening the engagement and clarifying content targeting for individual communication channels.
Komunikační strategie podniku
Menoušek, Jiří ; MAYEROVÁ,, Šárka (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením vhodného návrhu komunikační strategie pro internetový obchod Luxusní pera Brno. Řešení vychází z detailní analýzy obchodu. První část je věnována historickému vývoji marketingu a marketingové komunikaci. Druhá část diplomové práce se zaměřuje na analýzu internetového obchodu, analýzu konkurence a analýzu nakupujících na internetu. Třetí závěrečná část je tvořena zhodnocením vlastního návrhu řešení a jeho ekonomické náročnosti.
Návrh komunikačního plánu
Karafa, Michal ; Pospíšilová, Anna (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zpracování návrhu komunikačního plánu firmy Přerovská realitní s.r.o., která se zabývá realitně developerskou činností. Práce je rozdělena na tři hlavní části – teoretickou, analytickou a návrhovou část. V teoretické části jsou uvedeny poznatky z oblasti komunikace, analytickou část tvoří konkrétní analýzy aplikované na firemní okolí a v poslední návrhové části jsou zpracovány návrhy, které by měly vést ke zlepšení stávající komunikační strategie firmy.
Komunikační strategie pro společnost Monsanto, s.r.o.
Mikulcová, Jana ; Halík, Jan (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním komunikační strategie pro společnost Monsanto s.r.o. zabývající se zemědělskými produkty. Práce popisuje obecné a oborové okolí společnosti, společnost samotnou a na základě těchto analýz navrhuje efektivní komunikační strategii.
Návrh komunikační strategie společnosti
Rolínová, Lenka ; Zrůstová, Veronika (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Cílem mojí diplomové práce na téma „Návrh komunikační strategie společnosti“ je navržení komunikační strategie pro společnost Poex, a.s. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části jsou popsána teoretická východiska. Druhá část se zabývá analýzou současné situace firmy a jejího okolí. Třetí část je návrhová, kde jsou na základě teoretických poznatků a zpracovaných analýz, uvedeny návrhy na efektivní komunikační strategii a návrhy na odstranění slabých stránek firmy.
Návrh komunikačního plánu pro D.S. Leasing, a. s.
Weiterová, Jana ; Janas, Jiří (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o komunikačním plánu firmy D. S. Leasing, a. s. Popisuje současnou situaci ve firmě, uvádí klady a zápory této situace. Práce obsahuje návody, postupy a potřebné informace k utvoření efektivní komunikační strategie firmy.
Návrh komunikační strategie pro prodej odborné literatury
Krotký, Roman ; Kuchař, Vladimír (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh komunikační strategie pro nakladatelství BizBooks. Nejprve jsou uvedeny základní teoretické poznatky získané z literatury. Na základě analýz je vytvořena komunikační strategie s cílem oslovení nových zákazníků, zvýšení prodeje knih a upevnění pozice na trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 363 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.