Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti kompostování biologicky rozložitelných komunálních odpadů v Adamově
Jordánková, Kateřina
Diplomová práce vychází z požadavků legislativy na snižování množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládky a podpory kompostování. Práce je zaměřena především na zpracování návrhu sběru a svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu, zpracování tohoto odpadu kompostováním a návrhu projektu kompostárny v podmínkách města Adamova. Návrh celého systému byl stanoven na základě specifikace zdroje biologicky rozložitelných komunálních odpadů a jejich hmotnostních toků v závislosti na typu zástavby, zhodnocení současných používaných technologií kompostování s ohledem na množství zpracovaných odpadů.
Technologie nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Urbánková, Lenka
Bakalářská práce popisuje problematiku biologicky rozložitelných odpadů a způsoby jakými se s nimi nakládá. Jsou zde popsány možnosti jejich druhotného využití a to přeměnou na kompost nebo na některou z forem energie. Více rozepsána je kapitola, týkající se procesu kompostování, protože to je nejrozšířenější aerobní způsob zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Pro vysvětlení na příkladu z praxe byla vybrána Centrální kompostárna Brno. Kompostárna funguje od roku 2007, její současná kapacita je 70 000.103kg bioodpadu a nachází se v areálu v Brně -- Modřicích. Využívá technologii kompostování s nuceným provzdušňováním a napomáhá tak návratu organické hmoty do koloběhu látek v přírodě. Výstupními produkty kompostování jsou organická hnojiva Černý drak, Zelený drak a substrát Šedý drak.
Možnosti výroby a využití specializovaných organických hnojiv a substrátů v zemědělství: Metodika pro praxi
Šimon, Tomáš ; Usťak, Sergej ; Váňa, Vojtěch
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, zahrádkářům, výrobcům a uživatelům organických hnojiv a pěstebních substrátů, pracovníkům ve výzkumu a zemědělském školství a všem ostatním zájemcům základní informace o možnostech výroby a využití specializovaných organických hnojiv a substrátů v zemědělství. Její uplatnění v praxi může zajistit ekologicky přijatelné a ekonomicky efektivní hnojení zemědělských plodin. V úvodu metodika poskytuje základní přehled literárních informací ohledně dotčené problematiky. Dále metodika popisuje vlastní výsledky získané v průběhu řešení výzkumného projektu využitelné v praxi a poskytuje jejich agrochemické agronomické a ekonomické hodnocení. Součástí metodiky je hodnocení agrochemické efektivity použití hnojiva při pěstování vybraných zemědělských plodin. Popsány jsou způsoby aplikace a účinky na půdu a rostliny. Na závěr uvádí souhrnné hodnocení dosažených výsledků a obecná doporučení pro praxi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Ekodomov 2016
Hodek, Tomáš
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření občanského sdružení Ekodomov za rok 2016.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Ekodomov 2015
Ekodomov, z. s.
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření občanského sdružení Ekodomov za rok 2015.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Ekodomov 2014
Hodek, Tomáš
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření občanského sdružení Ekodomov za rok 2014.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Ekodomov 2013
Syslová, Pavlína
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření občanského sdružení Ekodomov za rok 2013.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Ekodomov 2007
Ekodomov, z. s.
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření občanského sdružení Ekodomov za rok 2007.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.