Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rod (von) Hardtmuth
Klímová, Jana ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Horčička, Václav (oponent)
Diplomová práce Rod (von) Hardtmuth se soustředí na osudy budějovické podnikatelské rodiny od konce 18. století do konce druhé světové války. Cílem však není jen životopisná studie, nemalá pozornost je také věnována procesu sociálního vzestupu rodu, který zahájil lichtenštejnský knížecí architekt, vynálezce a zakladatel dnešní tužkárny Koh-i-noor, Joseph Hardtmuth, a etablování mezi měšťanskými a novošlechtickými elitami. Z tohoto důvodu se studie rozsáhle věnuje i sňatkové politice a veřejnému působení rodiny. Na jednotlivých generacích tak můžeme sledovat postupné uzavírání se před níže postavenou společností, stylizaci majitelů do pozice otců dělníků (analogicky k pozici císaře jako otce svých národů), přejímání aristokratického způsobu života, ale také národnostní napětí v Českých Budějovicích i celé monarchii. Z tohoto důvodu je věnována rozsáhlá pozornost i zakládání konkurenčních českých tužkáren a nacionálním reklamním kampaním od přelomu 19. a 20. století do konce druhé světové války. Studie si tak klade za cíl přispět k výzkumu německých měšťanských a novošlechtických elit, jejichž osudům nebyla dosud, zejména ve srovnání s jejich národnostně českými souputníky, věnována dostatečná pozornost.
Rod (von) Hardtmuth
Klímová, Jana ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Horčička, Václav (oponent)
Diplomová práce Rod (von) Hardtmuth se soustředí na osudy budějovické podnikatelské rodiny od konce 18. století do konce druhé světové války. Cílem však není jen životopisná studie, nemalá pozornost je také věnována procesu sociálního vzestupu rodu, který zahájil lichtenštejnský knížecí architekt, vynálezce a zakladatel dnešní tužkárny Koh-i-noor, Joseph Hardtmuth, a etablování mezi měšťanskými a novošlechtickými elitami. Z tohoto důvodu se studie rozsáhle věnuje i sňatkové politice a veřejnému působení rodiny. Na jednotlivých generacích tak můžeme sledovat postupné uzavírání se před níže postavenou společností, stylizaci majitelů do pozice otců dělníků (analogicky k pozici císaře jako otce svých národů), přejímání aristokratického způsobu života, ale také národnostní napětí v Českých Budějovicích i celé monarchii. Z tohoto důvodu je věnována rozsáhlá pozornost i zakládání konkurenčních českých tužkáren a nacionálním reklamním kampaním od přelomu 19. a 20. století do konce druhé světové války. Studie si tak klade za cíl přispět k výzkumu německých měšťanských a novošlechtických elit, jejichž osudům nebyla dosud, zejména ve srovnání s jejich národnostně českými souputníky, věnována dostatečná pozornost.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.