Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hliněný podhoz a jádrová omítka na nabíjeném hliněném monolitickém zdivu
Novotný, Martin ; Všianský, Dalibor
Předkládaný památkový postup podává pracovní návod na výrobu a aplikaci hliněného podhozu a jádrové omítky u nabíjeného monolitického hliněného zdiva. Při získání potřebného řemeslného fortelu je přeložený stavební postup v rámci rukodělné výroby velmi efektivní. Obě po sobě navazující omítkové vrstvy jsou materiálově shodné, rozdíl je pouze v poměru příměsí k výchozí surovině. V praxi při provádění kopií objektů budovaných nabíjenou technikou se jeví níže popsaný postup jako účinný. Podhoz (lidově špric) je spojovacím můstkem mezi zdivem a vlastní omítkou. Hrubou hliněnou omítkou se srovnají případné nerovnosti zdiva vzniklé během jeho stavby a vytvoří se podklad pro jemnou finální omítku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Přístavba víceúčelového domu v Mělníku, práce vnitřní a dokončovací
Sládek, Lukáš ; Valenta, Michal (oponent) ; Šlanhof, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je technologie provádění podlah v objektu přístavby víceúčelového domu v Mělníku. Tato práce obsahuje technologický předpis, který je zaměřený na technologickou etapu podlahy, časové plánování, které obsahuje dokončovací práce stejně tak jako rozpočet, bezpečnost práce a zařízení staveniště.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.