Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Interpelace v českém parlamentarismus 2010-2021. Základní teoretický a analytický pohled
Czinege, Matěj ; Říchová, Blanka (vedoucí práce) ; Perottino, Michel (oponent)
Práce si klade za cíl představit základní aspekty interpelací a jejich skutečné využití v českém parlamentarismu. Interpelace slouží jako prostředek kontrolní funkce parlamentu, která je jednou z jeho nejvýznamnějších funkcí. Touto funkcí se jednoduše stvrzuje parlamentní systém, čímž se naplňuje smysl parlamentarismu. Interpelace představuje zásadní prvek kontrolní funkce parlamentů. Její studium objasňuje nejen fungování parlamentarismu, ale dále odkrývá různé úrovně vztahů mezi zákonodárnou a výkonnou mocí. Je to jeden ze zásadních prvků pro pochopení fungování konkrétního politického systému. Práce se zaměřuje na období mezi lety 2010 až 2021. Toto tak dovoluje sledovat vývoj interpelace v kontextu českého parlamentarismu v delším časovém úseku, aniž by se jednalo o práce historickou. Práce vymezuje základní charakteristiky interpelací a zaměřuje se na jejich funkce, které pak analyzuje na základě dostupných dat.
Interpelace v českém parlamentarismus 2010-2021. Základní teoretický a analytický pohled
Czinege, Matěj ; Říchová, Blanka (vedoucí práce) ; Perottino, Michel (oponent)
Práce si klade za cíl představit základní aspekty interpelací a jejich skutečné využití v českém parlamentarismu. Interpelace slouží jako prostředek kontrolní funkce parlamentu, která je jednou z jeho nejvýznamnějších funkcí. Touto funkcí se jednoduše stvrzuje parlamentní systém, čímž se naplňuje smysl parlamentarismu. Interpelace představuje zásadní prvek kontrolní funkce parlamentů. Její studium objasňuje nejen fungování parlamentarismu, ale dále odkrývá různé úrovně vztahů mezi zákonodárnou a výkonnou mocí. Je to jeden ze zásadních prvků pro pochopení fungování konkrétního politického systému. Práce se zaměřuje na období mezi lety 2010 až 2021. Toto tak dovoluje sledovat vývoj interpelace v kontextu českého parlamentarismu v delším časovém úseku, aniž by se jednalo o práce historickou. Práce vymezuje základní charakteristiky interpelací a zaměřuje se na jejich funkce, které pak analyzuje na základě dostupných dat.
Institut interpelací v ČR v letech 1993-2010
Krause, Eva ; Doubek, Vratislav (vedoucí práce) ; Polášek, Martin (oponent)
Název práce: Institut interpelací v České republice v letech 1996-2010 Autor: Eva Krause Katedra: Ústav politologie Vedoucí bakalářské práce: Doc. Vratislav Doubek, Ph.D. Abstrakt: Ústředním tématem předkládané bakalářské práce je jeden z kontrolních mechanismů národních parlamentů - institut interpelací. Podnětem pro vypracování dané studie byl pro navrhovatelku současný diskutabilní stav tohoto institutu, reflektovaný odbornou i laickou veřejností. Text bakalářské práce bude představovat analýzu tohoto instrumentu od roku 1996 do posledních parlamentních voleb v roce 2010. Od zavedení interpelací písemných i ústních do praxe parlamentní kontroly v ČR je možné si povšimnout poklesu zájmu poslanců o jejich využívání a ztráty atraktivity tohoto institutu. Úkolem analýzy tak bude mimo jiné prokázat a následně zdůvodnit tuto skutečnost, stejně jako vysledovat pro dané období výrazné tendence a změny v praxi interpelací. Autorka se v rámci analýzy pokusí o srovnání napříč stranickým politickým spektrem, stejně jako o postižení proměn interakce mezi vládou a parlamentem, resp. poslanci jednotlivých stran, prokazatelném právě na příkladu interpelací. Vzhledem k povaze tématu bude výzkum proveden metodou kvantitativní a kvalitativní analýzy a komparace. K danému studiu autorka využije jak sekundární literatury,...
Institut interpelací v ČR v letech 1993-2010
Krause, Eva ; Doubek, Vratislav (vedoucí práce) ; Polášek, Martin (oponent)
Název práce: Institut interpelací v České republice v letech 1996-2010 Autor: Eva Krause Katedra: Ústav politologie Vedoucí bakalářské práce: Doc. Vratislav Doubek, Ph.D. Abstrakt: Ústředním tématem předkládané bakalářské práce je jeden z kontrolních mechanismů národních parlamentů - institut interpelací. Podnětem pro vypracování dané studie byl pro navrhovatelku současný diskutabilní stav tohoto institutu, reflektovaný odbornou i laickou veřejností. Text bakalářské práce bude představovat analýzu tohoto instrumentu od roku 1996 do posledních parlamentních voleb v roce 2010. Od zavedení interpelací písemných i ústních do praxe parlamentní kontroly v ČR je možné si povšimnout poklesu zájmu poslanců o jejich využívání a ztráty atraktivity tohoto institutu. Úkolem analýzy tak bude mimo jiné prokázat a následně zdůvodnit tuto skutečnost, stejně jako vysledovat pro dané období výrazné tendence a změny v praxi interpelací. Autorka se v rámci analýzy pokusí o srovnání napříč stranickým politickým spektrem, stejně jako o postižení proměn interakce mezi vládou a parlamentem, resp. poslanci jednotlivých stran, prokazatelném právě na příkladu interpelací. Vzhledem k povaze tématu bude výzkum proveden metodou kvantitativní a kvalitativní analýzy a komparace. K danému studiu autorka využije jak sekundární literatury,...
Otázky a interpelace v parlamentní proceduře: Studie č. 1.038
Syllová, Jindřiška
Kladení otázek ‑ question time ‑ forma otázky ‑ lhůta na odpověď - interpelace ‑ vyslovení nedůvěry – ve vybraných státech Evropy
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.