National Repository of Grey Literature 23 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Parliament institute
Jágr, David ; Perottino, Michel (advisor) ; Mlejnek, Josef (referee)
The aim of this thesis is an analysis of activities of the Parliamentary Institute (PI) which serves as an expert base for the Parliament of the Czech Republic. The Parliamentary Institute resolves the tasks of scientific, informative and educational nature for the Chamber of Deputies as well as the Senate. The PI originated from an initiative of deputies who lacked apolitical and unbiased information of a professional nature in the early 1990s. Nevertheless, the need for objective information persists to this day. The importance of the PI thus lies primarily in the fact that it enables legislators to create good quality laws and control the executive by providing them with the specific unbiased information. The text focuses on the establishment, development, structure, functions and outputs of the institute.
International Original Research in Information Sciences Colloquium: December 2015
Krueger, Stephanie
Naše účast byla velmi přínosná, protože seminář poskytl příležitost prezentovat a prodiskutovat s předními evropskými výzkumníky v oboru informační věda nejvýznamnější současné strategie, služby a trendy. Prezentace výsledků jejich výzkumu bylo možné přímo využít a přispěly tak k rozvoji strategie NTK pro rozvoj služeb a webu NTK v roce 2016.
Fulltext: Download fulltextPDF
Information base for foreign students selected the Czech university
Sikorová, Zuzana ; Římanová, Radka (advisor) ; Landová, Hana (referee)
(in English) The aim of bachelor thesis is an analysis of information base for foreign students at Czech University of Life Sciences. The theoretical part of the thesis describes situation of foreign students at universities, economical aspects of recruiting foreign students to higher education institutions and programs of mobility offered by Czech universities. Further the thesis deals with problematical definition of concept information need connected with information seeking behavior and types of information needs. Information needs of foreign students are identified by analyzing foreign user studies. In the end of the theoretical part services of universities and academic libraries for foreign students are characterized. The practical part is aimed to analyse information base for foreign students at Czech University of Life Sciences Prague. At the beginning of practical part Czech University of Life Sciences is briefly described with its history, offered programs of mobility and numbers of foreign students at university in recent years. The next part of the thesis presents services of university dedicated to foreign students - website in English language, Guide for international students and orientation week. The last part of the thesis deals with services for foreign students provided by Study...
An analysis of research support in engineering with the emphasis on a university environment and based upon a survey of information behavior and information needs at the CTU in Prague and UCT Prague
Němečková, Lenka ; Papík, Richard (advisor) ; Rankov, Pavel (referee) ; Jarolímková, Adéla (referee)
Mgr. Lenka Němečková An analysis of research support in engineering with the emphasis on a university environment and based upon a survey of information behavior and information needs at the CTU in Prague and UCT Prague (dissertation thesis) Analýza informační podpory uživatelů z oblasti technických oborů a věd s důrazem na vysokoškolské prostředí a opírající se o výzkum informačního chování a informačních potřeb provedený na ČVUT v Praze a VŠCHT Praha (disertační práce) Abstract This thesis is focused on the analysis of researchers' information behavior and information needs in engineering in academia and in industry. It is aimed at identifying trends in research support by university libraries based on research of information behavior and information needs that has been conducted at the CTU in Prague and UCT Prague and by a brief insight into industrial environment. Initial parts of the thesis provide an overview of classification schemes in engineering. It also describes brief differences between university and industry environment with the aim at defining the differences in user information needs. It further provides brief summary of theories and models of information behavior and identifies differences between information needs of students and researchers concluding in defining research skills as basic...
Information support in financial institution
Bezchleba, Jiří ; Papík, Richard (advisor) ; Lipková, Helena (referee)
(anglicky) This thesis entitled Information support in a financial institution discusses how information services and resources are currently used internally in an institution focusing on the Czech banking environment. The reader is thus provided an insight directly into the organization and the position it takes towards working with information aiming at fulfilment of its employees' information needs. The thesis also reflects description of the most important information sources. Information needs of employees were analyzed and identified based on their frequency of occurrence and distribution across the bank. The following part of the work covers detailed identification of information services. The reader is hereby given the opportunity to find out where, by whom and to what extent the services are used. The conclusion deals primarily with the information models of the flow of information in the organization and the analysis of various entities affecting the relevant processes.
Information behaviour od users of the Center of Scientical Information Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Záluská, Michaela ; Slámová, Hana (advisor) ; Buřilová, Marcela (referee)
Citace dle ISO 690: ZÁLUSKÁ, Michaela. Informační chování uživatelů Střediska vědeckých informací Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Praha, 2015. 62 s., 7 s. příloh. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Hana Slámová, PhD. Abstrakt Bakalářská práce se zabývá informačním chováním a informačními potřebami uživatelů Střediska vědeckých informací Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Charakterizuje uvedenou instituci a Středisko vědeckých informací, analyzuje jejího uživatele, jeho informační chování, a popisuje vývoj práce s informacemi v konfrontaci se zaváděním informačních a komunikačních technologií. Součástí práce je také dotazníkové šetření zaměřené na identifikaci informačního chování uživatelů (jejich informační návyky: hlavní zdroje informací, frekvence užití zdrojů, využívání informačních služeb, správu kolekce článků, preference užití tištěných nebo elektronických materiálů apod.). Cílem této práce je zjistit, jaké je informační chování uživatelů a zda současné služby Střediska vědeckých informací korespondují s jejich informačním chováním a potřebami. V opačném případě vytvořit doporučení pro úpravu podmínek pro služby nebo jejich změnu. Abstract This bachelor thesis...
Modern technology in the lives of seniors
Pfeilerová, Iveta ; Krahulcová, Beáta (advisor) ; Zelinková, Olga (referee)
Investigator: Bc. Iveta Pfeilerová Supervisor: prof. PhDr. Beáta Krahulcová CSc Modern technology in the lives of seniors The thesis titled "Modern technology in the lives of seniors" is focused on a target group of seniors living in a retirement home and their abilities and potential utilization of modern technologies such as cell phone, computer and credit card. The main objective of this thesis was to investigate the relationship that the seniors have to the modern technologies, such as cell phones, computers and credit cards. The thesis and the research was approached with the aspect that these are the seniors who live in a retirement home. In recent years the issue of quality of life of seniors is becoming increasingly hot topic and work with a cell phone, a computer and the Internet can very significantly affect the lives of seniors. The goal was to determine if these visions are reflected in the lives of seniors in housing facilities and if it is possible that the respondents are interested in these technologies. The research was conducted in both theoretical and practical framework. The theoretical part deals with the demographic changes in society, with the aging population and with the old age itself. Further described is the general information lireracy, information needs of seniors and...

National Repository of Grey Literature : 23 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.