Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Socializace u arménských migrantů druhé generace
Hovhannisyan, Milena ; Bittnerová, Dana (vedoucí práce) ; Doubek, David (oponent)
Kvalitativní výzkum se soustřeďuje na efekty socializace v rámci českého kulturního prostředí na etnickou identitu arménských migrantů druhé generace. Výzkum byl proveden se šesti respondenty. Rozmezí věku se pohybovalo mezi 17-28. Dva z respondentů byli muži. Pro zjištění způsobu, jakým různé socializační faktory interagují s identitou osoby, autorka použila metodu polostrukturovaného rozhovoru. Pro udržení původní etnické identity se musí sejít řada faktorů, největší dopad na vývoj etnické identity má první kontakt rodiny s cílovou zemí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Migrace jako téma krajských voleb 2016
Randáková, Alice ; Perottino, Michel (vedoucí práce) ; Jüptner, Petr (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem migrace v krajských volbách 2016. Toto v českém prostředí nově rezonující téma se začalo objevovat u politických subjektů napříč politickým spektrem. Autorka se ve své práci zaměřuje na čtyři kraje: Jihomoravský, Moravskoslezský, Plzeňský a Ústecký. V rámci těchto územních celků se věnuje tématu migrace jak ve volbách 2016, tak ve volbách 2012, aby bylo zřejmé, zda je migrace skutečně novým tématem nebo se v českém politickém prostoru objevovalo již v předchozích volbách. Autorka se ve své práci zaměřuje i na problematiku voleb teorie prvního a druhého řádu, kdy zároveň zkoumá roli stranického centra a periferie v rámci krajských voleb 2012 a 2016 ve výše zmíněných územních celcích. Svůj výzkum podporuje dotazníkovým šetřením. Celá práce je řešena ve dvou rovinách. První je teoretická část, kde se autorka zaměřuje na vymezení pojmu migrace, její druhy. Vysvětluje zde také teorii voleb prvního a druhého řádu. Následující, praktická část již pracuje s jednotlivými politickými programy, články a volebními výsledky. Hlavním cílem práce je zodpovědět otázku, zda byla migrace jedním z hlavních témat krajských voleb 2016. Dalším cílem je definovat, zda se jedná o nové téma, a zda se objevovalo napříč všemi definovanými kraji.
Migrace jako téma krajských voleb 2016
Randáková, Alice ; Perottino, Michel (vedoucí práce) ; Jüptner, Petr (oponent)
Anotace1 Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem migrace v krajských volbách 2016. Toto v českém prostředí nově rezonující téma se začalo objevovat u politických subjektů napříč politickým spektrem. Autorka se ve své práci zaměřuje na čtyři kraje: Jihomoravský, Moravskoslezský, Plzeňský a Ústecký. V rámci těchto územních celků se věnuje tématu migrace jak ve volbách 2016, tak ve volbách 2012, aby bylo zřejmé, zda je migrace skutečně novým tématem nebo se v českém politickém prostoru objevovalo již v předchozích volbách. Autorka se ve své práci zaměřuje i na problematiku voleb teorie prvního a druhého řádu, kdy zároveň zkoumá roli stranického centra a periferie v rámci krajských voleb 2012 a 2016 ve výše zmíněných územních celcích. Svůj výzkum podporuje dotazníkovým šetřením. Celá práce je řešena ve dvou rovinách. První je teoretická část, kde se autorka zaměřuje na vymezení pojmu migrace, její druhy. Vysvětluje zde také teorii voleb prvního a druhého řádu. Následující, praktická část již pracuje s jednotlivými politickými programy, články a volebními výsledky. Hlavním cílem práce je zodpovědět otázku, zda byla migrace jedním z hlavních témat krajských voleb 2016. Dalším cílem je definovat, zda se jedná o nové téma, a zda se objevovalo napříč všemi definovanými kraji. V rámci práce došlo k záměně...
Výroční zpráva SIMI za rok 2016
Sdružení pro integraci a migraci
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2016.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva SIMI za rok 2015
Sdružení pro integraci a migraci
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2015.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva SIMI za rok 2014
Sdružení pro integraci a migraci
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2014.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva SIMI za rok 2013
Sdružení pro integraci a migraci
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2013.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva SIMI za rok 2012
Sdružení pro integraci a migraci
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2012.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva SIMI za rok 2011
Sdružení pro integraci a migraci
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2011.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva SIMI za rok 2010
Sdružení pro integraci a migraci
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2010.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.