Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studium přípravy a vlastností historických omítkových směsí
Majerová, Jana ; Lang,, Karel (oponent) ; Fridrichová, Marcela (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá štúdiom prípravy a vlastnosťami historických omietok. V teoretickej časti je zhrnutý historický vývoj mált a ich surovinové zloženie. Experimentálna časť je zameraná na návrh receptúry historizujúcej malty. Práca nadväzuje na doterajší výskum prebiehajúci na ÚTHD FAST VUT v Brne, z ktorého pochádza referenčná receptúra historizujúcej malty. Tá je v experimente modifikovaná prídavkom sadry. V prvej etape experimentálnej časti sú posúdené základné technologické a orientačne aj aplikačné vlastnosti. Druhá etapa experimentu je zameraná na priebeh hydratácie spojiva v rôznych prostrediach a následné stanovenie fázového zloženia pomocou RTG – difrakčnej analýzy. Hlavným cieľom práce je stanovenie optimálneho množstva sadry a optimalizácia receptúry historizujúcej malty.
Vývoj historizujicí univerzální malty se směsným pojivem
Lišovský, Martin ; Wagner,, Štěpán (oponent) ; Fridrichová, Marcela (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá přípravou a vlastnostmi historických malt, rozvíjí a optimalizuje v předchozích etapách navržené receptury historizujicí univerzální malty se směsným pojivem. Pojivový systém je postaven na bázi vápenného hydrátu a metakaolinu a je modifikován stavební rychletuhnoucí sádrou. Práce sleduje technologické vlastnosti receptur historizujících malt, které se snaží přiblížit současné stavební praxi. Zároveň je sledován vliv modifikace sádrou na fázové složení pojivového systému a případnou tvorbu AFt fází
Characterization of five mosaic mortar beds from Austria produced by A. Neuhauser/Tiroler Glasmalerei and J. Pfefferle
Bauerová, Pavla ; Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana
The report contains the results of material analyses of five mortar beds of mosaics produced by the Austrian studios Neuhauser/Tiroler Glasmalerei and Josef Pfefferle. The analysed samples come from mosaics made at the turn of the 19th and 20th centuries and located in various places in Tyrol. The mortars were analysed by SEM-EDS and thermal analysis. The results showed that, in addition to traditional materials such as marble dust, they also contain atypical or innovative components such as waste ceramic and glass shards or early Portland cement.
Analýza malty z 19. století
Bauerová, Pavla ; Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana ; Vondráčková, Michaela
Chemické a mineralogické složení pojiva a plniva malty pomocí elektronové mikroskopie (SEM-EDS) a termické analýzy
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku omítky ze zámku Sychrov – oprava Bretaňské věže
Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Náhunková, Pavla
Analyzovaná malta obsahuje 76,5 % hm. křemičitého písku a 23,5 % hm. tvoří vápenné pojivo - jedná se o silně hydraulické vápno. Kamenivo malty je tvořeno v naprosté většině křemenem. Hydraulicitu obsaženého vápenného pojiva dokazuje jednak přítomnost belitických slínků, silně nehomogenní mikrostruktura (typické střídání hutných, Ca nabohacených částí a poréznějších dekalcifikovaných oblastí) a dále přítomnost silikátových složek v různé míře zreagování. Nabízí se domněnka, že použité hydraulické pojivo mohlo být připraveno uměle smícháním vápna s hydraulickou silikátovou přísadou.
Mikroskopická analýza vzorku malty z tvrze Starý dvůr Krupka
Bauerová, Pavla ; Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana
Chemické a mineralogické složení pojiva a plniva malty pomocí elektronové mikroskopie a SEM-EDS analýzy
Vývoj historizujicí univerzální malty se směsným pojivem
Lišovský, Martin ; Wagner,, Štěpán (oponent) ; Fridrichová, Marcela (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá přípravou a vlastnostmi historických malt, rozvíjí a optimalizuje v předchozích etapách navržené receptury historizujicí univerzální malty se směsným pojivem. Pojivový systém je postaven na bázi vápenného hydrátu a metakaolinu a je modifikován stavební rychletuhnoucí sádrou. Práce sleduje technologické vlastnosti receptur historizujících malt, které se snaží přiblížit současné stavební praxi. Zároveň je sledován vliv modifikace sádrou na fázové složení pojivového systému a případnou tvorbu AFt fází
Studium přípravy a vlastností historických omítkových směsí
Majerová, Jana ; Lang,, Karel (oponent) ; Fridrichová, Marcela (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá štúdiom prípravy a vlastnosťami historických omietok. V teoretickej časti je zhrnutý historický vývoj mált a ich surovinové zloženie. Experimentálna časť je zameraná na návrh receptúry historizujúcej malty. Práca nadväzuje na doterajší výskum prebiehajúci na ÚTHD FAST VUT v Brne, z ktorého pochádza referenčná receptúra historizujúcej malty. Tá je v experimente modifikovaná prídavkom sadry. V prvej etape experimentálnej časti sú posúdené základné technologické a orientačne aj aplikačné vlastnosti. Druhá etapa experimentu je zameraná na priebeh hydratácie spojiva v rôznych prostrediach a následné stanovenie fázového zloženia pomocou RTG – difrakčnej analýzy. Hlavným cieľom práce je stanovenie optimálneho množstva sadry a optimalizácia receptúry historizujúcej malty.
Chemicko-mineralogická analýza složení fragmentů historických štukových prvků vedle kazatelny v kostele sv. Prokopa, v areálu kláštera Sázava
Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Petráňová, Veronika ; Krejčí, Jan
Rozbor vzorků historické omítky s použitím termické analýzy a mikroskopického\nvyšetření s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy.
Characterisation of historic materials - the case of Tao-I-Kisra Palace (Iraq)
Slížková, Zuzana ; Pérez-Estébanez, Marta ; Viani, Alberto
The aim of this study is the characterization of bricks from the Taq-I-Kisra palace in southern Iraq (ancient Mesopotamian area). The palace is located in the plain of the Tigri river (see Fig. 1). The construction probably started around year 540 AD even if there is some uncertainty about its age. The arched hall on the facade is about 37 m high and is the largest vault ever constructed at the time (see Fig. 2). Originally conceived as an imperial palace, was later used as a mosque by the Arabs before being gradually abandoned. The historical constructions in this area are what remains of the capital of the empire. In accordance with geological data, in the area where the temple was built (and in general in the Mesopotamian area), the most available construction material was mud. Mud bricks were made mainly of clays. In ancient times there is evidence of mixes with sand, water, mud, and organic material, husks or straw.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.