Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Žáci a studenti se zdravotním postižením ve středním a vyšším odborném vzdělávání – vzdělanostní a oborová struktura 2016/17
Trhlíková, Jana
V návaznosti na rostoucí zájem a potřebu relevantních informací přináší tato publikace uspořádané soubory dat o oborové i vzdělanostní struktuře žáků se zdravotním postižením nově přijímaných do 1. ročníků středního a vyššího odborného vzdělávání ve šk. roce 2016/17. Doplňuje tak statistické přehledy sledující vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším odborném vzdělávání, které Národní ústav pro vzdělávání každoročně vydává.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2016/17
Vojtěch, Jiří ; Chamoutová, Daniela
Publikace informuje o vývoji vzdělanostní struktury středního vzdělávání prostřednictvím vývoje počtů a podílů nově přijatých žáků do 1. ročníků (u víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících 1. ročníku SŠ) a o vývoji počtů přijatých žáků do nástavbového a vyššího odborného vzdělávání, a to vše i v rozlišení dle krajů. Materiál poskytuje rovněž údaje o vývoji oborové struktury středního a vyššího vzdělávání v členění podle skupin oborů, vč. grafů a tabulek pro roky 2011 až 2016. Druhá část publikace se zabývá postavením mladých osob na trhu práce v ČR a v zemích EU. Pozornost je věnována jejich podílům ve středním odborném vzdělání v jednotlivých zemích celkově i ve skladbě podle zaměření studia. Jsou uváděny i údaje o podílu průmyslu na zaměstnanosti mladých, volných místech na trzích práce i o nezaměstnanosti mladých. Zmíněna je i problematika migrační krize.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza a návrh informačního systému pro IT infrastrukturu VOŠIS
Šipka, Ladislav ; Skopec, Antonín (vedoucí práce) ; Kučerová, Helena (oponent)
Cílem a hlavní otázkou práce bylo najít optimální řešení problému analýzy a návrhu infrastrukturní databáze pro potřeby Vyšší odborné školy informačních služeb v Praze. S využitím teoretických i praktických znalostí, získaných během studia, povinné školní praxe i několikaleté práce v oboru jsem se zaměřil na použitelnost a univerzálnost mnou navržené infrastrukturní databáze. Práce je dělena do několika kapitol. Úvodní kapitola je zaměřena na objasnění důvodů, proč jsem si zvolil toto téma, na analýzu současného stavu evidence infrastruktury na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze, na analýzu potřeby evidence infrastruktury a na definici zadání a požadavků ze strany Vyšší odborné školy informačních služeb. Následující kapitola obsahuje rozbor některých řešení problému, jejich popis, klady, zápory a vzájemné porovnání. Další kapitoly již obsahují jedno zvolené řešení, jeho podrobnou analýzu, popis, objasnění otázky proč bylo vybráno právě toto řešení za nejvhodnější a nástin dalších možných obměn tohoto řešení infrastrukturní databáze v závislosti na změně zadání. V závěru práce poukazuji na přínosy plynoucí z této bakalářské práce.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.