National Repository of Grey Literature 134 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Computing Platforms For Deep Learning Task In Computer Vision
Kratochvila, Lukas
The recent progress in machine learning in computer vision guides to enormous hardware requirements. This paper discovers new innovative hardware capable of dealing with immense demands. The important decision is concentrating on task learning or the final classification. The main concern is on five domains: single-board computers, hardware accelerators, graphics cards, workstations, and cloud computing. These devices have several key features for detection that are discussed. Cloud computing is another presented approach. Furthermore, different delivery models of cloud computing are addressed.
Information System Assessment and Proposal of ICT Modification
Míchal, Jakub ; Špatenka, Jan (referee) ; Novák, Lukáš (advisor)
This master thesis deals with the evaluation of the information system of the company REDA a.s.. To assess the state of the information system and organization in general, several analyzes and models are used, which reveal possible shortcomings. The final part of this work tries to correct these shortcomings, when suitable measures are proposed, which leads to the improvement of the company's information system and overall operations.
Moderní informační technologie v lesnictví
Klusáček, Jan
Diploma thesis is focused on the analysis of the present opportunities and using ICT/IS in forestry. Diploma thesis includes a survey, wich found out real data about the present situation and using ICT/IS in forestry, especially in specialization on economy and leading of companies. Based on finding most used solutions there was written a review of IS from different manufacturers. Deliverable of diploma thesis is builiding proposal solution on use ICT/IS according to the size assets managed by forestry company.
Information System Assessment and Proposal of ICT Modification
Markovič, Michal ; Novák, Lukáš (referee) ; Koch, Miloš (advisor)
This bachelor thesis deals with the analysis and proposed of changes in the information system of the recruitment agency SourceFirst International s.r.o. The first part is focused to theoretical knowledge of the issue and description of analyses that will be used in the second part for information system HCL Lotus Notes. Based on the results of these analyses, current shortcomings will be identified, which will make the background for suggestion of changes to eliminate them or minimize their impact on company.
Information System Assessment and Proposal of ICT Modification
Čelko, Boris ; Novák, Lukáš (referee) ; Koch, Miloš (advisor)
This diploma thesis focuses on the company INAT s.r.o., operating in the engineering industry. Focus of the work is to assess the currently used information system and propose appropriate changes to improve it. The work is divided into three main parts. The first part is an overview of the theory of the issue, the second part deals with detailed analyzes of society and the information system, and the last part consists of their own proposals for improving the information system along with economic evaluation.
Reconstruction of the Bloodstream of the Finger in 3D from a Video Sequence
Záleský, Jiří ; Kanich, Ondřej (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
The goal of the master thesis is the design and construction of a device for capturing video sequences of the cardiovascular system of the finger of a human hand and the subsequently design and implementation of a method of data extraction for its reconstruction into a 3D model.
Prototype Of Adaptive Rear Lamp
Holinka, David
The thesis focuses on the design of hardware and software prototype of adaptive automotive rear-lighting. Hardware includes a control module and LED module with 150 high brightneess light emitting diodes. These diodes will be as an adaptive backlight for color LCD display. The device Raspberry Pi 3 was selected as the control element. This device insludes the support of all communications buses which are used in this thesis.
Use of GPS in the Car Industry Oriented on Self-driving Vehicles
Gróf, Marko ; Sedláček, Pavel (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla. Hlavním cílem bylo přiblížit GPS systém jako takový, jeho využití v autonomních vozidlech, vysvětlit výhody i nevýhody těchto automobilů a popsat různé hardwary a softwary, které dále využívají. První polovina práce nejprve do velkých detailů charakterizuje GPS, aby se čtenář seznámil s tím, jak navigační systém pracuje. V druhé části se čtenář dozví o autonomních vozech, do jakých úrovní jsou rozdělena, a které systémy používají. Dále jsou zde popsány výhody a nevýhody těchto vozidel a také hlavní rozdíly mezi dnešními a autonomními auty. Závěr této práce je soustředěn na benefity inteligentní dopravy, ale i na pohled do budoucnosti vozidel či celé dopravy.
Android vs iOS: A Comparative Study
Pršeš, Faruk ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce srovnává dva nejpopulárnější operační systémy v moderní době chytrých telefonů. iOS a Android jsou operační systémy známé pro svoji rivalitu. Cílem této práce tedy je poskytnout detailní analýzu těchto dvou operačních systémů a diskutovat jejich výhody a nevýhody. Práce nejdříve vymezuje samotný koncept mobilních operačních systémů a seznámí čtenáře s historickým vývojem operačních systémů chytrých telefonů. Poté se zaměří na historii operačních systémů společností Apple a Google a srovná jejich původ, funkce, uživatelské rozhraní, hardwarové požadavky, vývoj aplikací a jejich obecnou cestu k tomu, aby se staly nejstabilnějšími a nejpopulárnějšími operační systémy chytrých telefonů na světě. Praktická část práce je převážně zaměřena na rozbor výsledků dotazníku. Hlavním cílem tohoto dotazníku bylo porovnat preference uživatelů Android a iOS.
Innovations in automation, system "ANPR"
Alsop, Oliver ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Krhutová, Milena (advisor)
Tato semestrální práce se zabývá problematikou automatických systémů sloužících k rozpoznávání poznávacích značek, jejich účelem, hardwarovými a softwarovými funkcemi a procesem nastavování správně fungujícího systému automatického rozpoznávání poznávacích značek. Toto téma je v oblasti automatizace relativně nové, a proto je třeba se vypořádat s mnoha výzvami, které na nás v tomto odvětví automatizace čekají. Tato práce se zaměřuje na aspekty kamer vhodných pro implementaci do systému ANPR, postupy a metody segmentace a extrakce poznávacích značek a rozpoznávání znaků přítomných na poznávací značce. Tato práce nabízí bližší pohled pro všechny, kdo se zajímají o inovace v automatizaci, a na výzvy, které jsou doprovázeny správnou funkčností systému rozpoznávání poznávacích značek.

National Repository of Grey Literature : 134 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.