National Repository of Grey Literature 73 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Output: a piece of dope material evidence for academic and online validation
Polách, Jakub ; Zálešák, Jan (referee) ; Kubíková, Zuzana (advisor)
According to Konrad Paul Liessmann, knowledge society is a structure subject to certain political and economic interests. University education, being a part of this structure, is reduced to mere professional training and the potential of knowledge acquired in this manner can be measured only in terms of its usefulness in the labour market. Under these circumstances, industrial society is being transformed into a society focused not on extraction of raw materials but on extraction of knowledge. Liessmann speaks about a process of knowledge industrialization: an industrial worker, subjected to an economic model driven by material production, is replaced by a knowledge worker, subjected to an economic model operating with symbolic value. Education is subjected to management control asserting economic evaluation – knowledge undergoes industrial processing, so that values, opinions and beliefs ultimately have no relevance within the context. What is of utmost importance is the quantifiable output, sick evidence of academic/online validation. In connection to this critique, my BA thesis discusses the possible content of the depleted BcA academic degree. Any sort of commodification occurring in the process is purely coincidental.
Sea Cucumber Exquisite Aquatics
Kulíková, Kristýna ; Brož, Jan (referee) ; Kubíková, Zuzana (advisor)
Bachelor thesis presents a visual identity for the ZONE000FT project that collaborates with contemporary artists and designers to release clothing, posters and other items in limited editions. With a selected artist will be designed a collection of items that will be freely for sale.
Infinity Juggling Balls
Peca, Václav ; Votava,, Jan (referee) ; Kubíková, Zuzana (advisor)
The goal of the Bachelor’s Thesis is to describe the author’s path of designing juggling balls and setting up a juggling balls brand, and to explain the decisions, which he as a designer, entrepreneur and juggler in one person makes. The main issue is not only product design as such but also production and marketing as a non-negligible part of design.
Visual identity GVUO has been nominated for the final of the Czech Grand Design Award
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Grafičtí designéři Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) Robert V. Novák a Zuzana Burgrová získali nejužší nominaci v prestižní Ceně Czech Grand Design v kategorii grafický designér roku za vizuální identitu Galerie výtvarného umění v Ostravě. V kategorii grafický designér roku byli vybráni spolu se dvěma studii z 15 nominovaných designérů. Na Cenu Czech Grand Design byly kromě GVUO nominovány také vizuální identity Národní galerie v Praze a Galerie hlavního města Prahy. Do finále postoupila vizuální identita Galerie výtvarného umění v Ostravě. GVUO se podařilo novou vizuální identitu galerie zrealizovat díky finanční podpoře zřizovatele Moravskoslezského kraje.
Fulltext: Download fulltextPDF
Učební pomůcky při výuce grafického designu
Římanová, Eliška
The bachelor thesis "Teaching tools in teaching of graphic design" focuses on creating didactic tools, namely worksheets, which will be used in the teaching of graphic design in a professional subject „writing and typography“. Due to the great variety of graphic design in which we are constantly surrounded by it, it is very important to pre-pare proficient graphic designers for the job market who have the professional knowled-ge of this field. In spite of the widespread use of this field, there is only a very small amount of specialized literature on the Czech scene. The theoretical part ot thesis focuses on the characteristics of the study field of graphic design with a focus on classical and computer graphics, graduate profile, defi-ning the concept of didactic tool and its division. In the practical part is characterized the field of graphic design and its basic divi-sion. The main aim of the practical part is to create teaching tools - worksheets to support the teaching of the subject „writing and typography“ (PTY), which is one of the core subjects in the first year of study. These worksheets are designed for all pupils and contain the most important information. Individual worksheets also contain methodolo-gical sheets for teachers.
Computer Games and the Human Brain
Hanuš, Marek ; Šedrlová, Magdalena (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou počítačových her a jejich vlivu na lidský mozek. Cílem první kapitoly je popsat základní vlastnostmi lidského mozku a jeho schopnosti, které developeři počítačových her využívají při vytváření her pro jejich cílovou skupinu zákazníků. Druhá kapitola se zaměřuje na lidské emoce a projevy, které developerům pomáhají, aby mohli vyhovět všem potencionálním uživatelům. Dále tato kapitola popisuje, jak mohou developeři prostřednictvím různých herních aspektů, jakými jsou hudba, narativ, grafický design a herní mód, v člověku evokovat určité emoce a donutit je podvědomě vnímat atmosféru hry. V práci je také popsán vliv těchto aspektů na lidské chování. Poslední kapitola teoretické části práce se zabývá závislostí na hrách a s tím spojenou problematikou. Praktická část práce se věnuje dotazníkovému průzkumu, jehož účelem bylo potvrdit nebo vyvrátit tvrzení v teoretické části. Dále poukazuje na genderové rozdíly v průmyslu počítačových her a ukazuje preference respondentů, které by mohly developerům umožnit zdokonalit kvalitu počítačových her.
Web FIT
Čepa, Marián ; Kajan, Rudolf (referee) ; Beran, Vítězslav (advisor)
The goal of this thesis is to redesign the website of the Faculty of Information Technology (BUT) on the basis of analysis and user testing of the current website. The theoretical part deals with the iterative development of user interfaces, user-centered design and basics of the user experience design. The work also deals with possibilities of analysing and user testing of the user interfaces. The main part of the thesis consists of analysis and user testing of the current website and then designing the new one based on user research and regular user testing.

National Repository of Grey Literature : 73 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.