Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Geokompozitní drenáž pro účely odvodnění na objektech dopravní infrastruktury: certifikovaná metodika
Macan, Tomáš ; Zedník, Petr ; Stryk, Josef ; Vodáček, Ondřej ; Kašpar, Martin ; Hubík, Petr
Tato metodika podrobně popisuje návrh, dimenzování a způsob uplatnění geokompozitní drenáže pro účely odvodnění na objektech dopravní infrastruktury. Vedle konvenčních systémů, jako jsou drenážní vrstvy tvořené nestmelenými, propustnými materiály, se na stavbách stále častěji potkáváme s geokompozity. Drenážní geokompozit je geosyntetikum s funkcí odvodňování, schopné díky své kompozitní skladbě odvádět vodu v rovině, ve které je pro tento účel osazené. Tvoří ho drenážní jádro a ochrana jádra. V českých normách i technických předpisech je drenážním geokompozitům věnováno pouze velmi málo prostoru. Proto se tato metodika zabývá podrobněji návrhem a uplatněním drenážních geokompozitů, shrnuje poznatky a postupy z různých, především zahraničních, zdrojů a má napomoci jejich širšímu a technicky správnému použití v praxi. Uvádí detaily, vzorové listy a konkrétní příklady provedení, které doplňují informace uvedené v technických předpisech zaměřených na odvodnění. Metodika byla zpracována v rámci projektu TE01020168 – Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence. Tato metodika je určena především pro vlastníky a správce dopravní infrastruktury, projektanty a zhotovitele dopravních staveb.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vlastnosti sklovláknitých geomříží v konstrukci vozovky
Maláník, Stanislav ; Šperka, Pavel (oponent) ; Dašek, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje používání sklovláknitých výztužných geomříží v konstrukci vozovky. Bakalářská práce je zaměřena na základní poznatky o výztužných geosyntetikách a na shrnutí stávajících předpisů, týkajících se používání geomříží ve vozovce v ČR na Slovensku a ve Švýcarsku. Za pomocí vhodných laboratorních zkoušek je hodnocen vliv výstavby vrstev vozovky na změnu vlastností geomříže, především pevnost v tahu. Laboratorně byly simulovány účinky vlivu pojezdu stavební techniky po geomříži a také účinky vlivu hutnění nadložní vrstvy na vlastnosti geomříže.
Využití geosyntetik v silničním stavitelství
Kolková, Nela ; Hýzl,, Petr (oponent) ; Stehlík, Dušan (vedoucí práce)
Bakalářská práce představuje materiál používaný pro výrobu geosyntetik, jednotlivé druhy běžně používaných geosyntetik a popisuje jejich specifické funkce a vlastnosti. Dále přibližuje procesy aplikace geosyntetik a typické chyby v těchto procesech, zahraniční zkušenosti s použitím geotextilií a produkty tuzemských výrobců. V praktické části práce porovnává návrhy geotextilií pro různá podloží. Včetně finančního vyhodnocení jednotlivých návrhů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.