National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Modelling of Chemical Processes
Al Mahmoud Alsheikh, Amer ; Bártlová,, Milada (referee) ; Urban,, Ján (referee) ; Žídek, Jan (advisor)
V této práci je prezentována studie fragmentačního procesu zvolené molekuly a jeho vztah ke složení fragmentačních produktů. Práce je zaměřená na výpočet fragmentační energie molekuly pomocí ab initio kvantově chemických metod, metodou „density functional theory (DFT)“ a také srovnáním s experimentem. Je prezentován vliv výpočetní metody, bázového setu, a geometrie molekuly na simulaci. Byla porovnána fragmentace methylfenylsilanu (MPS), dimethylfenylsilanu (DMPS), a trimetylfenylsilanu (TMPS). Fragmentace byla iniciována monochromatickým elektronovým svazkem (EII). Hmotnostní spektrometrie byla využita ke studiu složení fragmentačních produktů MPS a TMPS. Fragmentační produkty MPS a TMPS měřené v rámci této práce byly doplněny o experimentální studii DMPS, která byla prezentována v literatuře. Takto byla získána řada molekul, které jsou strukturně podobné, ale mají výrazně rozdílné chování během fragmentace. Pomocí měření účinného průřezu byly měřeny disociační energie vazeb a tyto disociační energie byly vypočteny pomocí metody DFT. Kombinací teoretického výpočtu metodou DFT a experimentálního měření jsme poukázali na společné rysy a na rozdíly ve fragmentačním schématu všech tří molekul. Navrhli jsme odštěpení dvou vodíkových atomů během plazmově indukovaného fragmentačního procesu. Vodíky mohou být odštěpeny pomocí dvou mechanismů: i. odštěpení dvou vodíků jeden po druhém a ii. odštěpení molekuly H2 v jednom kroku. Z profilů energie dokážeme určit, který mechanismus bude v tom konkrétním případě pravděpodobnější. Předpokládaný mechanismus je v korelaci s experimentálními výsledky fragmentace zjištěnými z hmotnostních spekter.
Influence of inlet hole position in hydrostatic bearing recess using CFD simulation
Androvič, Dominik ; Svoboda, Petr (referee) ; Michalec, Michal (advisor)
This bachelor thesis deals with the influence of inlet hole position in hydrostatic bearing recess in combination with lubricating film tilting using CFD simulation in ANSYS Fluent software. Before the investigation, encapsulation of hydrostatic bearing, CFD simulation and research of hydrostatic bearings was implemented. For investigation of ours the analytical reference model of an axial hydrostatic bearing based on recommended design parameters was created. The main parameters of interest maximal recess pressure and load capacity of bearing were emerged from analytic solution. Subsequently, the maximal recess pressure and load capacity of the bearing were computed using CFD simulation for selected position of the inlet hole and the lubricating film tilt. The results indicate that the load capacity of the bearing is decreasing with the increasing lubricating film tilt. However, in case of alteration of inlet hole position even combined with selected lubricating film tilts no significant changes in maximal recess pressure or load capacity of the bearing with changing in position of inlet hole has been observed. The obtained results might be used to improve the design of hydrostatic bearings.
Optimization of hydrostatic bearing pad geometry using CFD simulation
Dryml, Tomáš ; Vimmr, Jan (referee) ; Michalec, Michal (advisor)
The master's thesis deals with the optimization of hydrostatic bearing pad geometry using CFD simulation and experimental measurements. By combining experimental and numerical approaches, the effect of variation of hydrostatic bearing recess shape and depth on individual operating parameters is investigated. The effect of geometry variations is determined by numerical simulations which have been validated with experimentally obtained data. The results show that the ideal recess depth should correspond to 20-50 times the lubrication layer height The simulations also show that depth variation has a significant effect on the operating parameters. In contrast, the variation of the recess shape does not significantly affect the operating parameters of the bearing. The design of the optimum geometry of the hydrostatic bearing is particularly important because it can bring significant financial and energy savings associated with the operation of (especially large-sized) hydrostatic bearings.
Influence of inlet hole position in hydrostatic bearing recess using CFD simulation
Androvič, Dominik ; Svoboda, Petr (referee) ; Michalec, Michal (advisor)
This bachelor thesis deals with the influence of inlet hole position in hydrostatic bearing recess in combination with lubricating film tilting using CFD simulation in ANSYS Fluent software. Before the investigation, encapsulation of hydrostatic bearing, CFD simulation and research of hydrostatic bearings was implemented. For investigation of ours the analytical reference model of an axial hydrostatic bearing based on recommended design parameters was created. The main parameters of interest maximal recess pressure and load capacity of bearing were emerged from analytic solution. Subsequently, the maximal recess pressure and load capacity of the bearing were computed using CFD simulation for selected position of the inlet hole and the lubricating film tilt. The results indicate that the load capacity of the bearing is decreasing with the increasing lubricating film tilt. However, in case of alteration of inlet hole position even combined with selected lubricating film tilts no significant changes in maximal recess pressure or load capacity of the bearing with changing in position of inlet hole has been observed. The obtained results might be used to improve the design of hydrostatic bearings.
Modelling of Chemical Processes
Al Mahmoud Alsheikh, Amer ; Bártlová,, Milada (referee) ; Urban,, Ján (referee) ; Žídek, Jan (advisor)
V této práci je prezentována studie fragmentačního procesu zvolené molekuly a jeho vztah ke složení fragmentačních produktů. Práce je zaměřená na výpočet fragmentační energie molekuly pomocí ab initio kvantově chemických metod, metodou „density functional theory (DFT)“ a také srovnáním s experimentem. Je prezentován vliv výpočetní metody, bázového setu, a geometrie molekuly na simulaci. Byla porovnána fragmentace methylfenylsilanu (MPS), dimethylfenylsilanu (DMPS), a trimetylfenylsilanu (TMPS). Fragmentace byla iniciována monochromatickým elektronovým svazkem (EII). Hmotnostní spektrometrie byla využita ke studiu složení fragmentačních produktů MPS a TMPS. Fragmentační produkty MPS a TMPS měřené v rámci této práce byly doplněny o experimentální studii DMPS, která byla prezentována v literatuře. Takto byla získána řada molekul, které jsou strukturně podobné, ale mají výrazně rozdílné chování během fragmentace. Pomocí měření účinného průřezu byly měřeny disociační energie vazeb a tyto disociační energie byly vypočteny pomocí metody DFT. Kombinací teoretického výpočtu metodou DFT a experimentálního měření jsme poukázali na společné rysy a na rozdíly ve fragmentačním schématu všech tří molekul. Navrhli jsme odštěpení dvou vodíkových atomů během plazmově indukovaného fragmentačního procesu. Vodíky mohou být odštěpeny pomocí dvou mechanismů: i. odštěpení dvou vodíků jeden po druhém a ii. odštěpení molekuly H2 v jednom kroku. Z profilů energie dokážeme určit, který mechanismus bude v tom konkrétním případě pravděpodobnější. Předpokládaný mechanismus je v korelaci s experimentálními výsledky fragmentace zjištěnými z hmotnostních spekter.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.