National Repository of Grey Literature 102 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
A Didactic Aid for Teaching of Geography in the 6th Grade of Basic School in the Environment of ArcGIS Online
BEZROUKOVÁ, Kamila
The main goal of the thesis is the creation of a didactic aid in the environment of ArcGIS Online for a geography textbook, which contains basic information from geography for the 6th grade of basic education. Another goal is the application of the designed aid at a chosen basic school and the following questionnaire survey aiming at the created aid. The thesis also deals with the basic information about didactic instruments, geographic information systems and their utilization in education, environment of ArcGIS, ArcGIS Online, QGIS and the problematic curriculum in geography of the 6th grade of basic education. Last but not least, the procedure of creating this didactic aid is included here as well.
Analysis of escape routes in 3D building model
Marešová, Kristýna ; Bartoněk, Dalibor (referee) ; Černý, Martin (advisor)
The primary object of the master thesis is creating escape route analysis in 3D model of a building. Analysis is created using mainly open source tools like PostgreSQL with PostGIS and pgRouting extensions.
Usage of New Technologies for Development of a Tourism Destination
VELÍŠKOVÁ, Adéla
The theoretical part of the diploma thesis deals with themes of modern technologies usable in tourism, management and development of a tourism destination and geographical information systems. The practical part of the thesis is concerned with a concept of less visited monument from four categories (castle, chateau, monastery, town and town wall) in the area of the South Bohemian region, the Vysočina region and the region Waldviertel in Lower Austria, whose target is increasing the attendance and publicizing the chosen monuments. The target of the diploma thesis is to characterize a manner of usage ICT for the management and development of the tourism destination, to identify opportunities due to situational analysis and to propose application of chosen technology for increasing competitiveness of South Bohemia as a tourism destination. Through the geographical information systems as a chosen technology the usage of maps for the management and development of the tourism destination is shown. The outcome is a proposal of several geographic and thematic products (routes).
Web Map Services Using Geographical Data
Ill, Petr ; Alexa, Štěpán (advisor) ; Potančok, Martin (referee)
This bachelor thesis introduces the problematics of geographic information systems, geographic data and web map services (WMS and WFS standards). Special attention is paid to examples of practical usage, including expected development in near future. Practical part demonstrates the usage through design and development of a web application, which would serve end users to plan trips.
Landscape changes due to suburbanization - an example of south-eastern outskirts of Prague
Paločková, Anežka ; Romportl, Dušan (advisor) ; Chuman, Tomáš (referee)
The study deals with the evaluation of landscape changes and ecosystem functions in the case study situated in the hintreland of Prague with the emphasis on the process of suburbanization. It analyzes the amounts, the range and the types of the changes of landscape due to suburbanization process and their effects on landscape structure and function. Landscape changes are evaluated using remote sensing and software ArcGIS, function and services of ecosystems are evaluated by modified Hessen method. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Statistika & My (č. 5/2016): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Fulltext: Download fulltextPDF
Geographic Information Systems in the field of environment and nature protection
Zrzavecká, Lada ; Bravený, Libor (advisor) ; Vaníčková, Lucie (referee)
The bachelor thesis summarize and refer to importance and effective using Geographic Information Systems in the field of environment and nature protection. The first and second chapter summarize historical development, main terms and principles of these systems to handle the problem. The third chapter deals with using GIS in the field of environment and presents examples and analysis of services and technologies in nature protection. The fourth chapter presents work with software and own concrete examples and definite possibilities. The final fifth chapter summarize and evaluates obtained results and outlines further possible development. [Authors' abstract].
Moderní metody identifikace a popisu historických cest: Metodická příručka
Martínek, Jan a kol.
Metodika je zaměřena především na moderní metody výzkumu. Byla vyvinuta ve spolupráci s odborníky z oboru archeologie, historie, geografie, informatiky a geoinformatiky. Řeší kromě tvorby specifických metodických postupů i tvorbu originálních aplikací. Přináší nový pohled a nové zdroje informací o vývoji krajiny a fungování společnosti v minulých staletích
Fulltext: Download fulltextPDF
Web map services using geographical data
Endršt, Jiří ; Alexa, Štěpán (advisor) ; Daněk, Lukáš (referee)
This bachelor thesis introduces geographic information systems, explains the use of them in real world applications and shows specific cases, where such systems are used in. This thesis also aims to explain specific web map services, namely WMS and WFS. These two services are also used in the practical part of the thesis. The goal of the practical part is to create functional prototype of web application using map services. The purpose of this application is to support sportsmen in finding new sport paths on an interactive map.
Methodology for the creation and utilization of historical spatial data in a GIS environment: The administrative boundaries of cadastral areas and urban districts of Prague
Ouředníček, Martin ; Kupková, Lucie ; Pospíšilová, Lucie ; Šimon, Martin ; Riška, Martin ; Svoboda, Peter ; Soukup, Matěj ; Marvanová, Pavlína
Cílem předkládané certifikované metodiky je popsat vytvoření prostorových dat (administrativních hranic) k jednotlivým rokům sčítání lidu (populačních cenzů) na území hlavního města Prahy v letech 1921−2011 tak, aby bylo možno navržený postup realizovat podle tohoto popisu opakovaně v budoucnosti. Hlavním účelem projektu NAKI je vytvořit podklady pro historické hranice katastrálních území (popř. i obvodů a základních sídelních jednotek) v letech populačních cenzů a tyto hranice následně využít pro zobrazení historických statistických dat ve struktuře platné v rozhodných okamžicích populačních cenzů. Některé GIS vrstvy byly již vytvořeny v moderní době a byly pouze převzaty ze zdrojů ČÚZK a ČSÚ (1991−2011). Ostatní podklady bylo nutno vyhledat v archivech a následně kartograficky zpracovat. Postup práce a jednotlivé aktivity směřující k vytvoření shp souborů pro využití v GIS jsou popsány v předkládané metodice.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 102 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.