Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Příroda. Mezi krajinou a městem.
Synková, Veronika ; Kristek, Jan (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Vytvářím nový hlavní vstup do areálu v Holicích. Rozšiřuji současný park a k pěší komunikaci situuji náměstí. Dva odlišné prostory jsou propojevy nezastavěným parterem stavby.
Alchymie jako brána ke štěstí
Erös, Roman ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Zdichynec, Jan (oponent)
Cílem této bakalářské práce není vykreslit a odhalit alchymistické postupy, ale spíše poznat myšlení alchymistů a seznámit se s jejich osudy, protože ne všichni byli podvodníci, kteří by chtěli profitovat podvodnými způsoby a tak se obohatit na úkor svého okolí. Nemnozí z nich nejenže nezbohatli, ale dokonce se zadlužili, až nakonec skončili ve vězení. Většina z nich opravdu věřila svým snům o transmutaci a o prodloužení života a další naopak přestali věřit na zázrak zbohatnutí pomocí transmutace a spíše začali přemýšlet o tom, zda něco takového je možné a teprve potom se vrátit na začátek. A to byl vlastně začátek bádání a tím o počátek nové vědecké disciplíny a to chemie. Samozřejmě, že společně se snahou alchymistů o transmutaci kovů hledání kamene mudrců se pojí i osudy slavných protagonistů této nauky a to od samotného zakladatele Herma Trismegistose až po současnost, protože sen alchymistů není cizí ani dnešnímu člověkovi.
Autonomní správa inteligentní domácnosti
Punčochářová, Pavlína ; Viktorin, Jan (oponent) ; Korček, Pavol (vedoucí práce)
V současné době již téma inteligentní domácnosti není žádnou novinkou a na trhu existuje nejedno řešení této problematiky. Důraz je kladen  především na miniaturizaci jednotlivých prvků inteligentního systému a na logiku řízení tohoto systému jako celku.  S tím souvisí i požadavek na uchování schopnosti systému řídit inteligentní domácnost i v případě ztráty spojení některého z jeho funkčních prvků s řídícím členem. Tato práce se zabývá návrhem a implementací úprav brány inteligentní domácnosti v systému BeeeOn s cílem zajistit jeho autonomii  i v případě výpadku internetového spojení. Problém ztráty schopnosti řídit domácnost je řešen přidáním možnosti navázat komunikaci přímo s bránou a zavedením schopnosti brány automatizovaně ovládat  domácnost bez účasti řídicího členu. Toto rozšíření vnáší do systému autonomii a umožňuje uživateli mít domácnost pod kontrolou i v případě výpadku řídícího členu systému. To vede ke zvýšení bezpečnosti a kvality služeb obecně.
Analysis of Trench Insulated Gate Bipolar Transistors
Karlovský, Juraj ; Polčák, Josef (oponent) ; Bábor, Petr (vedoucí práce)
This thesis is focused on the selection and optimalization of suitable analytical methods for study of TIGBT (Trench Insulated Gate Bipolar Transistor) structures with a use of methods, that depict material composition of the studied sample. The theoretical part contain explana-tions of the analytical methods used for measurements and basic principle of operation of an TIGBT transistor. The practical part contain the methodic of measurements and the evaluation of the obtained data and design of optimal procedures in done experiments.
Řízení dvoukřídlé brány
Koždoň, Ondřej ; Šťastný, Ladislav (oponent) ; Bradáč, Zdeněk (vedoucí práce)
V této bakalářské práci je navržena a detailně popsána elektronika, která je bateriově napájená a slouží pro řízení dvoukřídlých bran s bezdrátovým komunikačním rozhraním. Systém je navržen jako miniaturní elektronický systém s nezbytnými vstupy/výstupy, napájením ze solárních článků a programově vybaven.
Řízení dvoukřídlé brány
Koždoň, Ondřej ; Arm, Jakub (oponent) ; Bradáč, Zdeněk (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navrhnout koncepci bateriově napájeného řídicího systému pro řízení dvoukřídlých bran (lze použít i pro posuvné brány či garážová vrata) s bezdrátovým komunikačním rozhraním. Systém je navržen jako miniaturní elektronický systém s nezbytnými vstupy/výstupy a dobíjením ze solárních článků. Výsledkem práce jsou dvě řídící DPS o rozměrech 5×5cm a ovládací DPS o rozměrech 2,3×4,4cm. Řídící DPS disponuje tlačítkem pro administraci systému tj. přidání ovladačů, vymazání všech ovladačů a nastavení, módy pro ovládání brány (chod v opačném směru, pouze otevřít, pouze zavřít, otevřít jedno křídlo, zavřít jedno křídlo, zastavit bránu) a dále určení hlavního a vedlejšího křídla. Komunikace funguje na frekvenci 434MHz.
Grafické rozhraní pro manipulaci s chromozomy genetického programování v Javě
Staurovská, Jana ; Žaloudek, Luděk (oponent) ; Jaroš, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit program pro manipulaci s chromozomy genetického programování, který by měl umožňovat export do vektorového formátu, posouvání hradel, jejich zabarvení a další grafické operace, který funguje na různých operačních systémech (hlavně Microsoft Windows a Linux). Pro lepší pochopení problematiky je v teoretické části popsán základní princip kartézského genetického programování.
Nástroj pro vizuální analýzu evoluce obvodů
Staurovská, Jana ; Minařík, Miloš (oponent) ; Sekanina, Lukáš (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je zpracovat studii o kartézském genetickém programování se zaměřením na použití v oblasti evoluce obvodů a vytvořit návrh konceptu vizualizace této evoluce. Následně je cílem vytvořit program umožňující vizualizovat evoluci obvodů kartézského genetického programování, její jednotlivé generace, stejně tak i jednotlivé chromozomy, dále umožňující zobrazovat změny mezi generacemi a chromozomy a porovnávat více chromozomů najednou. Pro výsledný program bylo rovněž zpracováno několik příkladů použití.
Generátor aritmetických obvodů
Bolješik, Michal ; Mrázek, Vojtěch (oponent) ; Vašíček, Zdeněk (vedoucí práce)
Cílem této práce je návrh a implementace nástroje, který umožňuje generovat popis různých variant aritmetických obvodů (jako jsou sčítačky a násobičky), které tvoří součást složitějších systémů (filtrů, transformací apod.). První část práce se věnuje rozboru různých variant sčítaček a násobiček jak z pohledu teoretického, tak praktického. V druhé části lze nalézt popis návrhu a implementaci parametrizovatelného nástroje vytvořeného v jazyce Python, který dovoluje generovat hierarchický i tzv. flattened popis různých obvodů ve formátech určených pro vizualizaci, simulaci i ověření korektní funkce. V závěru je nástroj využit k porovnání různých implementací sčítaček a násobiček.
Motivační výuková hra na platformě Android
Kučera, Martin ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je vytvoření prototypu výukové hry, která by měla usnadnit rozhodování při výběru zaměření budoucího studia nebo záliby. Záměrem hry je poskytnout názorný a především velmi pozvolný úvod do problematiky logických systémů. Teoretická část práce se zabývá tématy potřebnými pro návrh hry. Vysvětluje logické systémy, hradla, klopné obvody, věnuje se žánrům počítačových her a zaměřuje se zejména na puzzle hry včetně jejich historie. Dále diplomová práce představuje problematiku multiplatformního vývoje pro mobilní zařízení i počítače, stručně popisuje několik známých multiplatformních knihoven. K závěru předvádí a srovnává několik vybraných aplikací, které slouží pro podporu výuky logických systémů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.