Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 646 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Porovnání pohybových schopností a dovedností u hráčů dětských kategorií mezi jednotlivými kluby ve fotbale
Suchánek, Robert ; Vokounová, Šárka (vedoucí práce) ; Chrudimský, Jan (oponent)
Název: Porovnání pohybových schopností a dovedností u hráčů dětských kategorií mezi jednotlivými kluby ve fotbale Cíle: Cílem této bakalářské práce je stanovit a následně porovnat úroveň vybraných motorických schopností a dovedností ve fotbalové kategorii U8 mezi vybranými fotbalovými kluby. Metody: Výzkumu se zúčastnilo 61 hráčů kategorie U8 (Bohemians Praha 1905-21 hráčů, ČAFC Praha- 20 Hráčů, FC Spartak Rychnov nad Kněžnou - 20 hráčů). Pro zjištění potřebných údajů byly využity vybrané testy z UNIFITTESTu (6-60). Herní dovednost vedení míče byla testována nestandardizovaným testem 4x10 m s míčem. Výsledky: Zjistili jsme, že hráči kategorie U8, jejichž A mužstvo hraje první ligu, jsou lepší ve 2 z 5 testů, než kluby jejichž A mužstvo hraje pátou ligu. Dále jsme zjistili, že hráči kategorie U8, hrající za pražský klub, jsou také ve 2 z 5 testů lepší než mimopražský klub. Klíčová slova: fotbal, porovnání, pohybové schopnosti, pohybové dovednosti, testování, hráči fotbalu
Předpoklady související se zraněním u elitních fotbalistů
Trunec, Lubomír ; Malá, Lucia (vedoucí práce) ; Zahálka, František (oponent)
Název práce: Předpoklady související se zraněním u elitních fotbalistů Cíl práce: Cílem práce bylo z dostupné odborné literatury, článků a studií identifikovat předpoklady související s nejčastějšími zraněními ve fotbale, shrnout nejnovější poznatky v této problematice a shrnout prevenci těchto zranění. Metody: Vytvoření této práce bylo založeno na systematickém průzkumu relevantní literatury, který zahrnoval zahraniční i české knihy, odborné články a studie. K nalezení relevantních zdrojů jsem využil renomované databáze, jako je Web of science, Google Scholar, PubMed, GoogleBooks. Klíčová slova a jejich synonyma byla použita k efektivnímu vyhledávání odborných článků, studií a metaanalýz, ze kterých jsem čerpal poznatky. V rámci rešerše jsem také využil české literární zdroje pro zajištění širokého a vyváženého základu informací. Výsledky: V rámci bakalářské práce, která se zaměřovala na příčiny zranění v elitním fotbale, byly provedeny podrobné analýzy a studie. Cílem práce bylo identifikovat a zhodnotit hlavní faktory a mechanismy, které přispívají k výskytu zranění u profesionálních fotbalistů. Výzkum ukázal, že zvýšené zatížení při tréninku a zápasech je jedním z hlavních faktorů zranění u fotbalistů. Intenzivní fyzická aktivita, časté změny směru a rychlé zrychlení mohou přetěžovat svaly,...
Public Relations v kontextu vybrané kauzy ve fotbalovém prostředí
Hanuš, Marek ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Public relations v kontextu vybrané kauzy ve fotbalovém prostředí Cíle: Hlavním cílem této práce je analyzovat a porozumět roli public relations při řešení a zvládání kontroverzních situací ve fotbalovém prostředí v rámci odlišného vnímání určité problematiky a vyhodnotit působení public relations klubu ve vybrané kauze. Metody: V této práci byly využity kvalitativní metody - analýza textů, dokumentů, webových stránek, sociálních sítí, tiskových zpráv nebo vyjádření klubů a stakeholders. K zajištění vyšší objektivity a věrohodnosti závěrů bylo také využito metody triangulace. Výsledky: Zvolenou kauzou pro tuto práci bylo odvetné utkání Evropské ligy mezi týmy Rangers FC a SK Slavia Praha a následné obvinění z rasismu vůči slávistickému obránci Ondřeji Kúdelovi. Tato kauza vyvolala celosvětovou odezvu. V rámci provedeného výzkumu lze konstatovat, že Slavia se v této situaci úspěšně vyrovnala s výzvami public relations. Z pohledu strategií public relations se klub nejprve postavil za svého hráče a odmítl jakékoli spojení klubu a hráče s rasismem, čímž získal na důvěryhodnosti u české veřejnosti. Následně se zaměřil na snížení napětí široké veřejnosti prostřednictvím sdělení, která potvrdila jeho pevný postoj vůči rasismu a diskriminaci. Dalším krokem bylo vydání prohlášení, ve kterém klub...
Vnímání sociálních sítí fanoušky českých prvoligových fotbalových klubů
Růžička, Adam ; Opelík, Daniel (vedoucí práce) ; Čáslavová, Eva (oponent)
Název: Vnímání sociálních sítí fanoušky českých prvoligových fotbalových klubů Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit, jak fanoušci vnímají komunikaci českých fotbalových klubů na sociálních sítích. Metody: Hlavní metodou, která byla ve výzkumu použita, bylo elektronické dotazování, které probíhalo na sociálních sítích. Také byla provedena analýza současné komunikace pomocí sekundárních dat, aby bylo možné následnou interpretaci zasadit do kontextu. Výsledky: Data získaná z dotazníku poskytla obecný pohled na to, jak fanoušci vnímají marketingovou komunikaci na sociálních sítích českých fotbalových klubů. Rozložení sociodemografických znaků odpovídá realitě na sociálních sítích, a proto bylo možné vyvodit obecně platné závěry. Výzkum ukázal, že značná část fanoušků sleduje více klubů najednou. Také potvrdil, že všechny typy výstupů mají své početné publikum, a proto je důležité u nich zůstat. Sítě mají velký vliv na vztah fanouška s klubem i na jeho nákupní rozhodování. Bylo možné vyvodit obecná doporučení, která by mohla vést k hlubšímu budování vztahu s fanoušky, podpoře prodeje vstupného a merchandisingu a zvýšení množství sledujících na nejnavštěvovanějších platformách Facebook, Instagram a YouTube. Klíčová slova: sociální sítě, fotbal, marketingová komunikace, fanoušci, sledující
Role hráčského agenta v procesu fotbalového přestupu
Kravčík, Jakub ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Role hráčského agenta v procesu fotbalového přestupu Cíle: Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku fotbalového přestupu se speciálním zaměřením na roli hráčského agenta v celém této práci je použita kvalitativní metoda, konkrétně je využito polostrukturovaného rozhovoru s dostupným, částečně ovlivněným vzorkem. Výsledky: Na základě provedeného výzkumu se ukázalo, že je velice těžké zobecnit problematiku fotbalového přestupu, protože se jedná v mnoha případech o velmi individuální záležitost, do které může vstupovat mnoho faktorů. Zároveň se také ukázalo, že hráčský agent má v přestupu klíčovou roli a úspěch přestupu mnohdy závisí na něm. Výsledky této práce také poukazují na vysokou rozdílnost názorech i vědomostech mezi samotnými klíčovými stakeholdery přestupu a poukazují i na potřebu větší pozornosti jak od odborné obce, tak i té fotbalové. Klíčová slova: Analýza stakeholderů, stakeholdeři přestupu, Česká republika, fotbal, hráčský agent, fotbalový agent
Analýza kvalitativních a kvantitativních charakteristik předzápasového rozcvičení u elitních fotbalových týmů.
Novotný, Petr ; Malý, Tomáš (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: Analýza kvalitativních a kvantitativních charakteristik předzápasového rozcvičení u elitních fotbalových týmů. Cíle: Cílem této práce byla analýza předzápasových rozcvičení u elitních fotbalových týmů z kvalitativního a kvantitativního hlediska. Metody: Výzkumný soubor byl tvořen z elitních evropských fotbalových týmů Real Madrid, Bayern Mnichov, Inter Milán a Manchester City. Data byla získávána a vyhodnocována retrospektivně na základě video analýzy. Celkově čtyři předzápasové rozcvičení byly pořízeny na fotbalových zápasech v Lize mistrů. Jednotlivé záznamy byly časově rozpracovány a kategorizovány dle určených hodnotících kritérií. Kategorie jsme si zvolili aktivační cvičení, průpravná cvičení, herní cvičení, malé formy her a rychlostní cvičení. Pro dané kategorie jsme si určili hodnotící kritéria: celkový čas cvičení, počet cviků a průměrný počet opakování daného cvičení na jednoho hráče. Jednotlivá kritéria jsme porovnávali mezi jednotlivými fotbalovými týmy. Výsledky: Z daných výsledků můžeme najít společné kvalitativní i kvantitativní znaky. Nejpočetnější a nejsložitější kategorií bylo aktivační cvičení. Z dané minutáže jednotlivých týmů je patrné, že jsme se této kategorii věnovali nejvíce času oproti ostatním. Domníváme se, že aktivační cvičení, do kterého spadá hlavní náplň...
Charakteristika vybraných výkonových ukazatelů v obranné fázi FK Dukla Praha u kategorie U19 mužů a "A" mužstva žen
Janko, Kristian ; Frýbort, Pavel (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Charakteristika vybraných výkonových ukazatelů v obranné fázi FK Dukla Praha u kategorie U19 mužů a "A" mužstva žen Cíle: Cílem práce je porovnání vybraných výkonových ukazatelů před obdržením gólu u kategorie U19 mužů a "A" mužstva žen FK Dukla Praha. Metody: Byl proveden kvantitativní výzkum pomocí notační analýzy na základě určených kategorií formou nepřímého pozorování. Bylo zkoumáno všech 130 gólů obdržených týmy FK Dukla Praha U19 muži (66) a FK Dukla Praha ženy "A" (64) v sezóně 2022/2023. Herní situace, které vedly k obdržení gólu byly zaznamenávány do pěti kategorií podle. Výsledky: Oba týmy nejčastěji obdržely gól ze standardních situací (ženy "A" 34 % gólů, muži U19 32 % gólů). Kategorie U19 obdržela více gólů než ženy "A" ze střel z prostoru mimo pokutového území. Nejvíce gólů bylo zaznamenáno po střele ze vzdálenosti do 11 metrů (Kategorie U19 61 %, Ženy "A" 72 % gólů). Závěr: Výsledky ukázaly shodu kategorií U19 s "A" týmem žen v nečastějším způsobu inkasování gólu, ale i rozdíly, když ženy "A" častěji inkasovaly z centrů ze strany a z rohového kopu. Ženy "A" nejčastěji inkasovaly v posledních 15 minutách, muži U19 v prvních 15 minutách druhého poločasu. Muži U19 inkasovali častěji než ženy z individuálních průniků a z průnikových přihrávek s větším počtem gólů mimo pokutové...
Vliv kompenzačního programu na snížení svalových dysbalancí u fotbalistů U17 a U19
Kopecký, David ; Hráský, Pavel (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: Vliv kompenzačního programu na snížení svalových dysbalancí u fotbalistů U17 Cíle: Cílem práce je sestavit a ověřit efekt souboru kompenzačních cviků pro fotbalisty egorie U17 a U19, které povedou ke sníženému výskytu svalových dysbalancí. Práce má dvě části, část teoretickou a praktickou. V teoretické části byla použita obsahová analýza dokumentů a dalších odborných publikací pojednávající o svalových dysbalancí u fotbalistů. Do sledovaného souboru v praktické části byl hráčů (chlapců) kategorie U17 a U19 fotbalového klubu MFK Chrudim. Obě kategorie (U17 i U19) rozděleny na dvě poloviny, a to na a skupinu kontrolní. praktické části byla provedena vstupní diagnostika, jejíž účelem bylo odhalení svalových dysbalancí. vyšetřeni standardizovaným protokolem podle svalového testu dle těchto testů byly také převzaty hodnotící škály. Dále bylo vyšetření doplněno o testy dle Koláře (2009), zaměřené na hluboký stabilizační systém (brániční test, test nitrobřišního tlaku) a kloubní mobilitu dolních končetin v podobě testu hlubokého dřepu. Dalšími použitými testy byla Thomayerova zkouška, hluboký předklon v sedu podle testovací 60) a vyšetření aspekcí. Podle zaznamenaných vstupních dat byly vytvořeny individualizované kompenzační programy s účelem snížit svalové dysbalance. Po osmitýdenní intervenci následovalo...
Hodnocení vztahu obecné motorické koordinace a herní výkonnosti u hráčů fotbalu vzhledem k odlišnému biologickému věku.
Kocík, Martin ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Musálek, Martin (oponent)
Název práce: Hodnocení vztahu obecné motorické koordinace a herní výkonnosti u hráčů fotbalu vzhledem k odlišnému biologickému věku. Cíl práce: Zjištění vztahu mezi úrovní motorické koordinace a subjektivním hodnocením hráčské výkonnosti trenérem se zohledněním biologického věku a odlišného tempa biologické maturace u hráčů fotbalu v žákovských kategoriích (U12-U14). Metody: Výzkumný soubor tvořilo 43 hráčů (průměrný věk 12.8±1.0 roku) z žákovských kategorií (U12-U14) profesionálního klubu v České republice. Pro zjištění biologického věku byla použita metoda duální energetické rentgenové absorbciometrie (DXA). K hodnocení úrovně motorické koordinace byla využita testová baterie Körperkoordinationtest für Kinder (KTK). Herní výkonnost byla hodnocena pomocí dotazníku, který vyplňovali trenéři jednotlivých kategorií. Výsledky: Z celého výzkumného souboru dosáhlo 65,12 % hráčů na slovní hodnocení "vynikající", 32,55 % na "nadprůměrný" a 2,33 % na "průměrný". S hodnocením výkonnosti nejvíce koreloval subtest z KTK "přeskoky po jedné noze", které měly korelaci 0,43. S motorickým kvocientem z KTK testu koreloval dotazník výkonnosti pouze na 0,13. Hráči s nejlepší motorickou koordinací jsou viděni trenéry jako nejlepší v herní výkonnosti, ale rozdíly jsou nevýznamné (0,81) a to i z hlediska věcné...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 646 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.