Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,107 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Apartment Building in Stará Turá
Vrzala, Lukáš ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
The subject of the bachelor thesis was a design of an apartment building. The work consisted in complex desing project documentation of the construction building, assesment of the building in terms of building physics and the design of the fire solutions. The project was developed on a specific ground plot with regard on an urbanistic design and so that the newly designed construction building fits with its architecture into the surounding buildings.
Bytový dům
Vlha, Daniel ; Vorlíčková, Petra (oponent) ; Čuprová, Danuše (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu. Bytový dům se nachází na sídlišti Kamechy na periférii Brna nedaleko brněnské přehrady. Budova je umístěna na pozemku svažitém k jihu. Budova je částečně podsklepená a má tři nadzemní podlaží. Svým obdélníkovým půdorysem respektuje vizuální styl okolní zástavby. V budově se nachází celkem 8 bytů z nichž jeden je uzpůsoben potřebám osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Konstrukční systém budovy je stěnový s podélnými i příčnými nosnými zdmi z keramických tvárnic. Stropní konstrukce jsou polomontované a jsou tvořeny z keramobetonových nosníků a keramických vložek. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s vnitřními vtoky. Svislé konstrukce jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS.
Bytový dům
Veselý, Karel ; Průša, David (oponent) ; Brukner, Bohuslav (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provedení novostavby bytového domu v Humpolci. Stavba je určena pro bydlení, má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží, s výtahem, obsahuje sedmnáct bytových jednotek s výstupem na balkony a možností vlastního parkování přímo v objektu. Podzemní podlaží z velké části tvoří parkovací stání – hromadná garáž o devatenácti parkovacích stání. Zbylou část podzemního podlaží tvoří chodba, strojovna vzduchotechniky, místnost s elektroměry, místnost se sklepními kójemi, technická a úklidová místnost. V ostatních podlažích se nachází celkem sedmnáct bytových jednotek o dispozicích 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk. Bytový dům je založen na železobetonových základových pasech. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic, v suterénu je monolitické železobetonové opláštění zatepleno kontaktním zateplovacím systémem dle ETICS. Stropní konstrukce tvoří monolitické železobetonové desky, pouze nad bytem v 5.NP je nosná část stropu řešena pomocí dřevěných trámů. Schodiště je řešeno jako železobetonové prefabrikované. Budova je zastřešena plochou jednoplášťovou střechou.
Bytový dům ve Znojmě
Trčková, Michaela ; Žajdlík, Tomáš (oponent) ; Šuhajdová, Eva (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu ve Znojmě. Objekt se skládá ze tří nadzemních podlaží a je částečně podsklepen. Půdorys objektu má přibližně obdélníkový tvar s rozměry 40 x 12,5 m. Nosný systém je navržen jako monolitický železobetonový do ztraceného tepelněizolačního bednění Velox. Nejvyšší podlaží je zastřešeno plochou střechou. Objekt disponuje celkem 12 bytovými jednotkami. Ke stavbě náleží parkoviště a velká zahrada pro obyvatele bytového domu.
Bytový dům v Ostravě
Zelenkov, Kryštof ; Žajdlík, Tomáš (oponent) ; Rusinová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení novostavby bytového domu. Navrhovaný bytový dům se nalézá v největším městě Moravskoslezského kraje Ostravě, konkrétně v části Mariánské hory. Bytový dům je navržen jako samostatně stojící objekt. Dům obdélníkového tvaru obsahuje čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Navržený objekt pojímá 14 bytových jednotek o dispozicích 2+KK a 3+KK. Dva byty ve 2. a 3. nadzemním podlaží obsahují také balkon. Každému bytu náleží jedna sklepní kóje, která se nachází v podzemním podlaží. Suterén dále zahrnuje technickou místnost, společenskou místnost, dílnu a kolárnu s kočárkárnou. Dům je založen na základových pásech. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako jednovrstvé z keramických tvárnic, v suterénu ze ztraceného bednění. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny pomocí předpjatých panelů. Zastřešení objektu je řešeno plochými vegetačními střechami. Část ploché střechy je využita jako terasa. K objektu náleží parkoviště, prostor pro komunální odpad, prostor pro rekreaci (zeleň) a pěší přístup ke stávající dopravní infrastruktuře. Tyto prostory náleží pouze pro obyvatele bytového domu.
Bytový dům
Chládek, Jakub ; Juráň, Vladimír (oponent) ; Spáčil, Miroslav (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace bytového domu s ohledem na splnění požadavku pro budovu s téměř nulovými nároky na energii. Objekt je navržen jako třípodlažní, částečně podsklepený vyzděný z keramických tvarovek, s kontaktním zateplením z desek z EPS, železobetonovými stropy a s plochou střechou. V bytovém domě je navrženo 5 bytových jednotek a technická část s garážemi. Součástí projektové dokumentace je i základní posouzení stavební fyziky a požárně bezpečnostního řešení.
Bytový dům
Ratiborská, Adéla ; Ladomirjáková, Jitka (oponent) ; Sobotka, Jindřich (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je novostavba bytového domu v Újezdci u Přerova. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími a částečným podsklepením. Na každém nadzemním podlaží se nachází dvě bytové jednotky, kdy v prvním podlaží se jedná o byty, uzpůsobeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Celkově je tedy v bytovém domě navrženo 6 bytů. Každý z bytů má vlastní terasu. V podzemním podlaží se nachází potřebný technický prostor, sklepní kóje a společenská místnost. Parkování je zajištěno na nově navrhovaném rozlehlém parkovišti. Objekt je navržen ze systému HELUZ, nosné obvodové zdivo v suterénu je z betonových tvárnic BTB a stropní konstrukce jsou řešeny stropními panely SPIROLL. Střešní konstrukci tvoří plochá, vegetační střecha.
Bytový dům Uhřice
Gajárková, Marie ; Skřeková, Tereza (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bytového domu situovaného v obci Uhřice na pozemku parc.č. 2323/49. Navržený bytový dům se nachází v obci Uhřice, spadající do katastrálního území Uhřice u Kyjova. Třípodlažní objekt je umístěn na okraji obce, nedaleko lesa ve svažitém terénu. Na pozemku je dále navrženo parkoviště, pro pět osobních automobilů. V prvním patře se nachází garáž pro dalších pět osobních automobilů, technická místnost, sklepní kóje, úklidová místnost a kočárkárna. Bytový dům je navržen s pěti bytovými jednotkami, dispozičně řešenými jako 2+kk, 3+kk a 4+kk. Objekt je navržen na základových pásech a patkách. Obvodové zdivo prvním patře je tvořeno ztraceným bedněním a v ostatních patrech je z keramických bloků. Z keramických bloků je také nosné vnitřní zdivo. Mezibytové zdivo je z akustických bloků. Schodiště a stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové. Střešní konstukcí jsou jednoplášťové ploché střechy. Níže umístěná slouží jako terasa, druhá je pokryta kamenivem. Fasáda je řešena systémem kontaktního zateplovacího systému ETICS s povrchovou omítkou bílé barvy nebo betonové světle šedé stěrky.
Bytový dům
Zemánek, Petr ; Pilík, Václav (oponent) ; Struhala, Karel (vedoucí práce)
Obsahem této bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu v Bystřici nad Pernštejnem. Jde o trojpodlažní objekt situovaný na mírně svažitém terénu. Objekt stojí samostatně. Vchod je ze severní strany z přilehlé stávající komunikace. V bytovém domě se nachází 4 stejně velké obytné buňky. Objekt je zděný z keramických cihelných bloků. Stropy jsou tvořeny předpjatými železobetonovými panely a železobetonovými prefabrikovanými prvky. Střecha je plochá, jednoplášťová, vegetační a pultová s konstantním sklonem. Tato práce obsahuje dokumentaci skutečného provedení.
Dvougenerační rodinný dům s provozovnou
Výtisk, Lukáš ; Vystrčil, Jan (oponent) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce zpracovává návrh pro dvougenerační rodinný dům, který obsahuje 2 byty a připojenou administrativní část. Budova má dvě podlaží a je částečně podsklepená. Část prvního patra je řešena pro starší generaci a druhý byt pro mladší. Objekt je řešen jako T-průřez s dvěma pultovýma a jednou plochou střechou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,107 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.