Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Studio Bély Balázse
Nemes, Gyula ; RŮŽIČKOVÁ, Alice (vedoucí práce) ; KUBICA, Petr (oponent)
Tato skupina zaměřená na poetické, dokumentární a experomentální fimy reprezentovala unikátní výrobní systémPráce se soustřeďuje na analýzu filmových tytů a na tvorbu důležitých režisérů té doby.
Estetika digitálního animace
Náprstek, Marek ; PIXA, Libor (vedoucí práce) ; PAVLÁTOVÁ, Michaela (oponent)
Práce se zabývá estetikou současné počítačové animace, jejím vývojem a směřováním. Zkoumá důvody formující vzhled počítačové animace a na příkladech porovnává odlišné přístupy velkých studií a malých produkcí. Práce se snaží najít odpověď na otázku proč je většina produkce vznikající technologií s takřka neomezenými možnostmi tak uniformní, jak je a nabídnout prognózu vývoje média do budoucna.
Mistři uralské animace
Bukcharina, Elena ; KUBÍČEK, Jiří (vedoucí práce) ; MERTOVÁ, Michaela (oponent)
Diplomová práce se bude zabývat tvorbou významných představitelů jekatěrinburgského studia animovaných filmů: Oxany Čerkasovové, Valentina Karajeva, Alexandra Petrova, Andreje Petkeviče, Sergeje Ainutdinova a dalších.
Cenzura a její dopady na kreslený film ve Spojených státech amerických v době od jejího vzniku až po konec 40. let
Glaser, Lukáš ; PAVLÁTOVÁ, Michaela (vedoucí práce) ; Kukal, Adrian (oponent)
Tato práce se zabývá vývojem kresleného filmu ve Spojených státech amerických od počátku do 40.let 20. století. Zkoumá proměnu charakteru kreslených filmů před a po nástupu cenzurních opatření v roce 1934. Studie se zároveň dotýká některých podstatných momentů v tvorbě animovaného filmu na pozadí spletité historické, umělecké a společenské situace.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.