Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 83 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zázemí identity
Kleinerová, Zuzana ; Kleinerová, Klára (oponent) ; Klodová, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce Zázemí identity / Za zemí identit je sérií akcí ve kterých usiluji o nalezení harmonie mezi kouzlem umění a života. Rozhodla jsem se iniciovat situace, „performance“ zprostředkovávající autentické, silné prožitky. V sebereflexivním pojetí inklinuji k performanci spjaté s životem. Vycházím ze své performanční praxe, ve které se síla a autenticita projevila především ve výměně energií mezi divákem a performerem. Začala jsem si stanovovat ideální podmínky performance za kterých by mohlo k této výměně a autentickému prožitku dojít. Podmínky pro vztah vzájemného prožívání situace „performera“ a „diváka“. V listopadu roku 2015 vznikl plán na sérii „autentických performancí“. Společné utváření „performančního“ počinu jsem ukotvila v konceptu identity, která je nekonečně formována ve vztazích a je nikdy nekončícím procesem vyjednávání. S obrazy vysněných setkání se ve jménu autentičnosti vystavuji anonymitě veřejného prostoru a čekám na moment svojí identifikace. Tím je moment, kdy si mě osoba, „divák“, který již mojí součástí je v rámci určité sociální role, všimne. Zasahuji do jeho každodennosti a svým způsobem ji získávám pro svou akci. To každodennost mnou zvoleného „diváka“ akci dotváří. Je zasazena do kontextu jeho života a stává se kompletní. V průběhu realizace se mi naskytla příležitost vystavovat v Palais de Tokyo. S vědomím významu takové příležitosti pro rozvoj vlastní umělecké kariéry jsem ji přijala jako výzvu postavit se čelem k podmínkám instituce, které jsou v naprostém rozporu s těmi, které jsem si dříve sama stanovila. V roli diváka jsem ve jménu věrnosti svým dosavadním zásadám v galerii chtěla být neviditelná a svou přítomnost se snažila utajit před skupinou, se kterou jsem měla možnost vystavovat. Východiskem poslední částí je nutnost. Poslední částí je obhajoba. A cíl: mít titul. V Brně, v prostoru Malé Ameriky mám 19. 5. zprostředkovat autentické prožitky z uplynulých situací, kterých je k dnešnímu dni (20. 4.) třiatřicet...
Periodic problem for the Duffing equation
Asante, Michael Onwona ; Řehák, Pavel (oponent) ; Šremr, Jiří (vedoucí práce)
In the mathematical modelling of physical systems, ordinary differential equations of various forms are used. Differential equations describing these systems are often complex nonlinear equations, however using suitable approximations of nonlinearity, one can derive simple equations called Duffing equations which can be studied analytically. In mathematical modelling of mechanics, the problem of finding periodic solutions to these Duffing equations is closely related to the existence of periodic vibrations of its corresponding nonlinear oscillator. In this work, the analysis of the solutions and existence of solutions in the autonomous and nonautonomous cases of the considered Duffing equation are carried out supported by simulations in MATLAB.
Periodic solutions to nonautonmous Duffing equation
Zamir, Qazi Hamid ; Řehák, Pavel (oponent) ; Šremr, Jiří (vedoucí práce)
Ordinary differential equations of various types appear in the mathematical modeling in mechanics. Differential equations obtained are usually rather complicated nonlinear equations. However, using suitable approximations of nonlinearities, one can derive simple equations that are either well known or can be studied analytically. An example of such "approximative" equation is the so-called Duffing equation. Hence, the question on the existence of a periodic solution to the Duffing equation is closely related to the existence of periodic vibrations of the corresponding nonlinear oscillator.
Info(VR)architektura
Ponomarevová, Daniela ; Janoščík,, Václav (oponent) ; Mikyta, Svätopluk (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci, kterou jsem nazvala Info(VR)architektura, vycházím ze svých předešlých projektů, v nichž jsem skrze symbolicko-dystopické narativy rozvíjela úvahy o lidské smrtelnosti a strachu ze ztráty kontroly a o vlivu a síle působení informační internetové sítě na stav naší sdílené skutečnosti. Ty rozkládám a opět sjednocuji do nových konstelacích, ve kterých se zabývám vztahem mezi virtuální a fyzickou realitou a člověkem.
KABÁT
Svobodová, Hana ; Pangrácová, Lucie (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Ačkoli hlavním tématem mé diplomové práce je Kabát, popisuji v úvodních kapitolách své předchozí práce, neboť jejich tvorba a postupný vznik mě nasměřovaly k vytvoření závěrečného projektu - Kabát. V rámci své sochařské tvorby se soustřeďuji především na možnosti transformace lidské figury, přičemž využívám různých klasických i netradičních sochařských materiálů. Textil vybraného kusu oděvu (v daném případě kabátu) je zpevněn v určitém okamžiku, který jsem transponovala do opeřené dutiny - kabátu, který si člověk před tím oblékal. Svou práci s "vnějším obalem člověka" v závěrečné pasáži textu osouvztažňuji s tvorbou českých i zahraničních umělců.
Vliv gotického románu a otázka identity v příbězích o Harry Potterovi
SVOBODOVÁ, Lucie
Tato diplomová práce sleduje vliv anglického gotického románu v příbězích Harryho Pottera, zaměřuje se především na otázku identity vybraných hrdinů a její interpretaci v kontextu této literární tradice. Klíčovými tématy této práce se staly motivy nejistoty a strachu z neznáma, hledání osobní identity a smyslu vlastní existence. Pozornost je věnována také psychologické charakteristice postav a významu prostředí, ze kterého jednotliví hrdinové pocházejí. Součástí práce je také stručný přehled konkrétních autorů a jejich děl, kteří měli vliv na práci J. K. Rowlingové. Nalezneme zde také teoretické pojednání o gotickém románu a pohádce.
Existence daná darem: Teologická analýza pojmu "élan vital" v díle Henriho Bergsona
Filip, František ; Novotný, Vojtěch (vedoucí práce) ; Svoboda, David (oponent)
Tématem diplomové práce "Existence daná darem: Teologická analýza pojmu ‚élan vital' v díle Henriho Bergsona je analýza pojmu životní vzmach francouzského filosofa Henriho Bergsona, jejímž cílem je prověřit možný přínos tohoto konceptu pro současnou teologii a pro lidskou společnost jako takovou. Kompozice práce je tvořena pěti základními částmi, které korespondují s hlavními kapitolami. První kapitola je věnována životu Henriho Bergsona. Námětem druhé kapitoly je rámcové představení Bergsonovy metody a hlavních myšlenek Bergsonova díla. Třetí kapitola je zaměřena přímo na pojem životní vzmach tak, jak se objevuje a je postupně rozvíjen v rámci Bergsonova díla. Předmětem čtvrté kapitoly je pak shrnutí recepce ideje životního vzmachu. Závěrečná kapitola pak na základě teologické recepce prověřuje potenciální přínos tohoto pojmu pro dnešní teologickou diskuzi a život lidské společnosti. Práce dochází k závěru, že ačkoli pojem životního vzmachu staví na dnes již překonaných vědeckých zjištěních, může zůstávat trvale inspirujícím, pokud se budeme zamýšlet nad tím, co chtěl autor jeho prostřednictvím o skutečnosti našeho světa vyjádřit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 83 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.