National Repository of Grey Literature 137 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Design of an Information System for Video Recordings
Psota, Jiří ; Koch, Miloš (referee) ; Dydowicz, Petr (advisor)
The bachelor thesis focuses on the design of an information system in a web environment. The result is a functional unit that offers wider options for recording video files.
Evidence in International Arbitration
Purket, Daniel ; Bříza, Petr (referee)
DOKAZOVÁNÍ V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ 5 Abstract This thesis deals with evidence in International Arbitration. The introductory part of the thesis includes an analysis of the rules of evidence in the Czech Republic, Germany and England. The following is a comparison with a list of identities and differences. The second part contains analysis of the provisions of the IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration. The aim of the thesis is to evaluate whether IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration mitigate conflicts that arise from different rules of evidence in common law and civil law.
Notary's activity in inheritance procedure
Lukešová, Zuzana ; Frintová, Dita (advisor) ; Sedláček, Miroslav (referee)
Notary's activity in inheritance procedure Abstract Intention of this rigorous work is to provide a practical overview of the various tools used by the Judicial Commissioner in the preliminary inquiry into inheritance proceedings and to point out their advantages or disadvantages. This is not a comprehensive overview, as the main focus is on individual records, information systems and lists, with the help of which the Judicial Commissioner finds out the data necessary for the procedure in the proceedings and the issuance of a decision on the merits. The topic of the thesis "Notary's activity in inheritance procedure" with a focus on investigations in individual records available to the court commissioner thus reflects the fast increase of number of records used by the court commissioner, which has occurred over the last ten years. The introduction defines the individual chapters of the rigorous thesis. Therefore, in order to proceed to the very definition of records, their analysis and evaluation, it was considered necessary to first define the term notary, notary office, deputy notary, deputy notary and then the term notary office and notary staff. In order to define the activities of a notary as a court commissioner in relation to other notarial activities, the types of notarial activities were described,...
Evidence in civil proceedings focused on expert activities
Suchánková, Monika ; Macková, Alena (advisor) ; Sedláček, Miroslav (referee)
Evidence in civil proceedings focused on expert activities Abstract The rigorous thesis is divided into two parts. The first part focuses on presenting evidence in civil proceedings in general and, during its processing, the main purpose was to comprehensively address the basic issues of presenting evidence in civil proceedings as a court procedure in finding facts. Attention is focused primarily on the definition of basic concepts such as presenting evidence, means of proof, duty to assert and duty to prove, as well as burden of assertion and burden of proof related thereto. Emphasis is also placed on the basic principles governing the process of presenting evidence and its basic phases, that is applying, obtaining, implementing and subsequently evaluating evidence. At the end of the first part of the thesis there is a demonstrative list of individual means of proof together with their brief characteristics. The second part focuses on the topic of expert activity and everything related to this. Firstly, the historical development of expert knowledge in the Czech lands is summarized from when first mentioned, then the current legislation effective in the Czech Republic for almost 53 years right through to the legislation effective from 1 January 2021. A substantial part is also devoted to the expert, the...
Thoughts on Epistemology
Novotný, Vojtěch ; Hogenová, Anna (advisor) ; Blažková, Miloslava (referee)
Topic of the Magister thesis is study of human knowledge about the real world. Thesis focuses on the establishment of Epistemology, a philosophical discipline that focuses on theory of knowledge, introduces its history and its relation to other philosophical disciplines, mainly onthology. Thesis thoroughly studies all epistemological conceptions, both from the epistemological and ontological points of view, including conception of subject-object relationship. Thesis studies different sources of knowledge, i.e. empirical, rational, irational, and also analytical philosophy and critical rationalism of the 20th century. Thesis includes a list of the most influencial philosophers and their concepts of human knowledge - Plato, Aristotle, Descartes, Locke, Berkeley, Hume and Kant. Thesis studies the relationship of epistemology and axiology, the philosophical study of value. Thesis studies concepts of truth of knowledge. Thesis sudies evolutionary epistemology, its theoretical starting points, principles of natural and cultural evolution, phylogenetics and epigenetics and conceptual knowledge.
Hodnocení zpětného odběru elektrozařízení, odděleného sběru elektroodpadů a nakládání s nimi za roky 2017 a 2018
Šlégrová, Helena
Článek hodnotí evidenci toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných elektroodpadů v rámci České republiky za roky 2017 a 2018. Evidenci jsou povinni zasílat výrobci, poslední prodejci, distributoři a pověření zástupci výrobců elektrických a elektronických zařízení, a to buď sami nebo prostřednictvím kolektivního systému. Podklady pro hodnocení evidence toku elektroodpadů použité v článku byly vzaty z roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů. Cílem článku je zhodnocení nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady ve stanovených letech vzhledem ke směrnici Evropského parlamentu a rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízení, která stanovuje minimální úrovně využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití elektroodpadů. Z uvedených výsledků vyplývá, že se České republice v roce 2017 a 2018 podařilo splnit stanovené požadavky EU na minimální úroveň využití vyřazených elektrozařízení a úroveň jejich recyklace.
Fulltext: Download fulltextPDF
Evidence v kostce 6 – Evidence oprávněných osob – mobilní zařízení
Sequensová, Markéta ; Česeneková, Lucie
Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. V šestém a posledním článku jsou shrnuty obecné povinnosti oprávněných osob, provozovatelů mobilních zařízení, vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Tyto oprávněné osoby zajišťují sběr a výkup odpadů a jejich předání do zařízení k využití nebo odstranění odpadů, případně přímo využití či odstranění odpadů v místě jeho vzniku. Na základě vyhodnocení dat za rok 2017 a opakujících se dotazů ze strany ohlašovatelů jsme chtěli poukázat na některé problematické aspekty vedení jejich evidence (např. vyplňování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, správné použití kódů nakládání apod.).
Fulltext: Download fulltextPDF
Evidence v kostce 5 – Evidence oprávněných osob – zařízení k nakládání s autovraky
Sequensová, Markéta ; Česeneková, Lucie
Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. V pátém článku jsou shrnuty obecné povinnosti oprávněných osob, provozovatelů zařízení k nakládání s autovraky, vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Oprávněné osoby zajišťují prostřednictvím úprav, využití nebo odstranění odpadů legální a environmentálně bezpečné nakládání s odpady. Na základě vyhodnocení dat za rok 2017 a opakujících se dotazů ze strany ohlašovatelů jsme chtěli poukázat na některé problematické aspekty vedení jejich evidence (např. vyplňování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, dosažení požadované míry opětovného použití a materiálového využití apod.).
Fulltext: Download fulltextPDF
Evidence v kostce 4 – Evidence oprávněných osob – stacionární zařízení
Sequensová, Markéta ; Česeneková, Lucie
Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. Ve čtvrtém článku jsou shrnuty obecné povinnosti oprávněných osob, provozovatelů stacionárních zařízení, vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Oprávněné osoby zajišťují prostřednictvím úprav, využití nebo odstranění odpadů legální a environmentálně bezpečné nakládání s odpady. Na základě vyhodnocení dat za rok 2017 a opakujících se dotazů ze strany ohlašovatelů jsme chtěli poukázat na některé problematické aspekty vedení jejich evidence (např. změna provozovatele zařízení, nakládání s kaly a jejich aplikace na zemědělskou půdu, používání správných kódů pro nakládání s odpady apod.).
Fulltext: Download fulltextPDF
Evidence v kostce 3 – Evidence měst a obcí
Sequensová, Markéta ; Česeneková, Lucie
Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. Ve třetím článku jsou shrnuty obecné povinnosti měst a obcí vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Obce představují samostatný typ původce odpadu, který disponuje specifickými pravomocemi. Na základě vyhodnocení dat za rok 2017 a opakujících se dotazů ze strany ohlašovatelů jsme chtěli poukázat na některé problematické aspekty vedení jejich evidence (např. pravidla obecního systému sběru a nakládání s komunálními odpady, specifika při podávání roční hlášení o produkci a nakládání s odpady, apod.).
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 137 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.