Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Geografická analýza potřebnosti a využívání environmentálních center (center EVVO) na území ČR
Agentura Koniklec, o. s., Praha
Analýza vnáší do geografické interpretace pokrytí/nepokrytí území ČR službami EVVO prvek kapacity/nabídky služeb center a prvek poptávky - počet potenciálních klientů - který se v jednotlivých oblastech liší a zpřesňuje stanovení a interpretaci spádovosti, resp. dopravní dostupnosti jednotlivých center podle standardizovaných metod. Hlavním pilířem analýzy je projekt geografického informačního systému (GIS), který umožňuje hodnotiti situaci z více různých pohledů včetně syntetického zobrazení všech prvků a vazeb. Dokument popisuje metodiku pořizování a zpracování dat, charakterizuje jednotlivé výstupy a obsahuje i interpretaci těchto výstupů. Analýza je podkladem pro hodnocení konkrétních projektů pro regionální pokrytí službami environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty za účelem optimalizace a efektivního využití stávajících a nových center.
Analýza potřebnosti a využívání environmentálních center na území České republiky
Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK), Praha ; Agentura Koniklec, o.s., Praha ; Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov ; Činčera, Jan ; Kunssberger, David ; Lupač, Miroslav ; Činčera, Pavel ; Gollová, Dita ; Kulich, Jiří
Studie podrobně analyzuje stávající nabídku, ale i poptávku pro poskytování enviromentálního vzdělávání se zaměřením na mimoškolskou oblast a na posouzení infrastruktury environmentálních center z hlediska jejiho současného složení, trendů rozvoje a potřebnosti. Zkoumanou skupinou byla střediska a insituce provádějící EVVO v mimoškolní oblasti a okrajově též instituce tuto činnost plánující a mající pro ni potenciál. Práce se zabýva evaulací a efektivitou programů, které střediska připravují. V příloze je uveden seznam jednotlivých ORP dle IDC EVVO
Analýza potřebnosti a využívání environmentálních center na území České republiky: Katalog subjektů skupiny A
Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK), Praha ; Agentura Koniklec, o.s., Praha ; Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov ; Činčera, Jan ; Kunssberger, David ; Lupač, Miroslav ; Činčera, Pavel ; Gollová, Dita ; Kulich, Jiří
Katalogové listy klíčových subjektů, kteří jsou nositeli většiny stávajících aktivit EVVO v ČR. Jsou uvedeny údaje: název organizace, kontaktní údaje, provozoval, údaje o činnost střediska, cílové skupiny, geografický dosah, fotografie zařízení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.