National Repository of Grey Literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Liability for environmental damages
Traurig, Vítězslav ; Sobotka, Michal (advisor) ; Pokorný, Jiří (referee)
Thesis title Liability for environmental damages Abstract This thesis deals with the position of the institute of liability for environmental damages in the Czech legal order. This is a relatively complex issue in the field of environmental law, which has been constantly evolving. The environment extends beyond national borders, therefore legislation of the environmental protection, including liability for environmental damages, is strongly influenced by international law and, in particular, European law. Liability for environmental damages is one type of the liability for environmental losses and together with liability for public torts (crimes and contraventions) it forms the concept of legal environmental liability. The aim of this work is to analyse the institute of liability for environmental damages in detail and to analyse its individual aspects in a comprehensive way. Because of the fragmentation of legislation and different views of individual acts on the concept of environmental damages, this thesis focuses on the analysis of these views and explanation of the acts' purposes. The most important and in practice the only legislation applied in this area is the system of imposing preventive and remedial measures in the acts regulating individual environmental components and sources of environmental...
Liability for ecological harm
Nováková, Alexandra ; Stejskal, Vojtěch (advisor) ; Humlíčková, Petra (referee)
! This thesis discusses the issue of liability for environmental damages, which includes (i) public-law liability (in Czech legal framework described as "environmental injury") and (ii) private-law liability. The Act on Environmental Damage transposed the Directive on Environmental Liability (the "Directive"), the aim of which is prevention and remedy of environmental damage. The Act on Environmental Damage is legally binding from August 17, 2008, as lex specialis to the Act on Environment and other Acts on respective environmental components. Although the Act on Environmental Damage is based on the public-law approach, the private-law liability remains unaffected. According to the Act on Environmental Damage, the strict liability is imposed on operators of certain high-risk occupational activities and these operators are obliged to implement preventive and remedial measures and bear associated costs. Furthermore, the operators must provide relevant information on the request of competent public authorities.
The remedial measures in the protection of the environment
Derlich, Stanislav ; Damohorský, Milan (advisor) ; Sobotka, Michal (referee) ; Průchová, Ivana (referee)
The remedial measures in the protection of the environment. This thesis focus on the remedial measures which belong to legal instruments and create an integral part of the public law. The public bodies, which are responsible for the enforcement of public interests, are in charge of enforcement of remedial measures to be done. As in the international law, the state is primarily responsible for remedying of damages arising from activities under its jurisdiction. Despite the remedial measures are incorporated into almost all legal enactments, the quality of the legislature is rather low and this legal tool has been beyond the academical interest. The remedial measures represent one of the most important instruments of the environment protection and are closely connected with the principles of the environment protection, i.e. the principle of the sustainable development, the polluter- pays principle, the preventive principle and the principle of the State responsibility. The remedial measures create a part of the measures within the environment protection, which primarily work as subsequent measures and partly as continuous and preventive ones. The remedial measures comprise different kinds of measures, the main goal of which is to remedy changes which are considered to be undesired from the legal and...
Directive on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage and transposition in the Czech legal system
Jelínková, Petra ; Tichý, Luboš (advisor) ; Svoboda, Pavel (referee)
The subject of my master thesis is the EU directive 2004/35 on environmental responsibility, prevention and damage redress, its implementation into the legal order of the Czech Republic and the potential impact of undue transposition of the directive. The first part of my thesis deals with the harmonization need in this area and with the directive itself. Following a brief introduction of the directive, I'm presenting an overview of its basic institutes and their legal form. I'm also making an effort at identifying possible shortcomings of the directive. The basic institutes of the directive include: key principles, the environmental damage itself, operational activity, responsibility mechanisms, financial safeguards and the administrative procedure to impose a preventive or a remedial provisions. The second part of my thesis deals with the theoretical aspects of appropriate implementation, such as the interpretation of the directive, a timely adoption of the transposition provisions, proper projection of the content of the directive, due form of the transposition provisions, the application of EU norms, the equivalence and effectiveness imperative and the internal Czech rules for the implementation of EU norms that have been laid down by the governmental provision Nr. 1304 (methodological directions). The...
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 5: Veřejnost a veřejná rekreace IIa
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Reichel, Jiří ; Blažek, Bohuslav
Výsledky sociologického průzkumu chování návštěvníků NP Krkonoše (KRNAP). Zkoumaná návštěvnická populace byla podrobena důkladnému psychologicko-sociologickému šetření, které mělo přinést zjištění o vazbách ekologicky vhodného chování na zjistitelné faktory. Byly identifikovány různé druhy ekologického chování, škodlivého i užitečného, a popsány faktory, které toto chování mohou ovlivnit. Jsou podrobně uvedeny výsledky jednotlivých testů a předloženy závěry k dalšímu zkoumání.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 7: Ekonomické a ekologické aspekty rekreace v Krkonoších
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Stoklasa, Jaroslav
Studie vychází z dlouhodobé zkušenosti s turistikou a rekreací v Krkonoších i z historického zkoumání jejího vývoje. Studie uvádí různé možnosti použití sociálně ekologického přístupu k celé oblasti , ve které se střetávají zájmy cestovního ruchu a potřeby ochrana přírody. Studie zahrnuje: historii, současný stav a předpokládaný vývoj turistiky v Krkonoších, ekologické, sociální a ekonomické souvislosti, které vznikají v důsledku cestovního ruchu a výhled do budoucna, rozlišení rozvoje a ekologických důsledků letního a zimního cestovního ruchu, analýzu rozvoje cestovního ruchu ve Špindlerově Mlýně, ekonomickou analýzu rentability vybraných zařízení cestovního ruchu ve Špindlerově Mlýně. Jsou uvedeny závěry a návrhy na koncepci řešení z hlediska zájmů ochrany přírody, návštěvníku a místních obyvatel.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 10: Reakce návštěvníků na různě vyjádřená sdělení o zákazu zkracování cest
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Hutar, Zbyněk
Terénní studie se zabývala ochotou návštěvníků Krkonoš respektovat omezení chůze mimo vyznačené cesty. Jsou uvedeny reakce na různé formy sdělení o zákazu. Studie uvádí, že forma zákazu má na chování návštěvníků velký vliv. Zároveň je zdůrazněno, že pouhý nápis nepřináší jasné zdůvodnění, proč je chůze mimo vyznačené cesty nepřípustná. Jsou uvedena doporučení pro komunikační strategii KRNAPu. Studie je doplněna sémiologickým komentářem B. Blažka
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 9: Krkonošský národní park a ekologické problémy rekreace II. Obsahová analýza výstřižků
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Kábele, Jiří
Studie zkoumá nepřímý kontakt KRNAPu s veřejností prostřednictvím médií. Obsahová analýza sdělovacích prostředků sledovala tři tematické okruhy 1. Krkonošský národní park, 2. Konflikty lidí a přírody, lidí mezi sebou a lidí s institucemi v době rekreace a 3. Problematiku životního prostředí v televizi, rozhlase a filmu. Je uveden popisný aparát obshaové analýzy, který je rozdělen na základní údaje o textu, charakteristiku obsahu a kategorie způsobu. Celkem je uvedeno v těchto skupinách 72 kategorií, které mohou být pro popsání textu použity. Jsou uvedeny frekvence témat a procento jejich zastoupení v různých typech médií. Jsou uvedeny ukázky textů z denního tisku včetně jeho hodnocení. Závěr analýzy uvádí doporučení pro komunikační strategii KRNAPu i hodnocení přístupu médií k uvedeným tématům. Studie obsahuje tematické okruhy 2 a 3.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 12: Veřejnost a horská rekreace III.
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Reichel, Jiří ; Blažek, Bohuslav
Výsledky sociologického průzkumu chování návštěvníků NP Krkonoše (KRNAP). Byly identifikovány různé druhy ekologické chování, škodlivého i užitečného a popsány faktory, které toto chování mohou ovlivnit. Práce uvádí jednotlivé typy návštěvníků a snaží se postihnout, které faktory podmiňují jejich chování. Jako hlavní faktor ovliňující ekologické chování se ukázal být věk nikoli ve smyslu čistě chronologickém, ale spíše ve smyslu stylů jednání různých generací v dané populaci koexistujících.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 8: Krkonošský národní park a ekologické problémy rekreace I. Obsahová analýza výstřižků
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Kábele, Jiří
Studie zkoumá nepřímý kontakt KRNAPu s veřejností prostřednictvím médií. Obsahová analýza sdělovacích prostředků sledovala tři tematické okruhy 1. Krkonošský národní park, 2. Konflikty lidí a přírody, lidí mezi sebou a lidí s institucemi v době rekreace a 3. Problematiku životního prostředí v televizi, rozhlase a filmu. Je uveden popisný aparát obsahové analýzy, který je rozdělen na základní údaje o textu, charakteristiku obsahu a kategorie způsobu. Celkem je uvedeno v těchto skupinách 72 kategorií, které mohou být pro popsání textu použity. Jsou uvedeny frekvence témat a jejich zastoupení v jednotlivých typech médií. Studie obsahuje tematický okruh 1.

National Repository of Grey Literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.