Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hledání zaměstnání budoucích absolventů univerzit v současné japonské společnosti
Kuchařová, Eva ; Sýkora, Jan (vedoucí práce) ; Labus, David (oponent)
V této bakalářské práci se zabývám problémem hledání zaměstnání budoucích absolventů univerzit v současném Japonsku. V první kapitole charakterizuji tradiční vztahy, na nichž zaměstnání v Japonsku stojí a které jsou východiskem k pochopení složitosti celého problému. V kapitole druhé se pak zaměřuji na samotné aktivity související s hledáním zaměstnání, načasování jejich jednotlivých fází a na hlavní problémy, které současná podoba hledání zaměstnání přináší. Celý fenomén se snažím pojmout nejen z pohledu studenta hledajícího zaměstnání, ale také z pohledu firem hledajících vhodné a spolehlivé zaměstnance, a současně se zamýšlím nad tím, co nesoulad v požadavcích obou stran způsobuje.
Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2016
Doležalová, Gabriela
Analýza se věnuje určení shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání z hlediska odbornosti. Hodnocením shody posuzuje využití kvalifikace absolventů nejen z hlediska úrovně dosaženého vzdělání, ale i z hlediska vhodnosti absolvovaného vzdělání pro výkon příslušného zaměstnání. Pro hodnocení souladu mezi vzděláním a zaměstnáním je použita čtyřstupňová škála – úplná shoda, částečná shoda, dílčí neshoda a hrubá neshoda.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Hledání zaměstnání budoucích absolventů univerzit v současné japonské společnosti
Kuchařová, Eva ; Sýkora, Jan (vedoucí práce) ; Labus, David (oponent)
V této bakalářské práci se zabývám problémem hledání zaměstnání budoucích absolventů univerzit v současném Japonsku. V první kapitole charakterizuji tradiční vztahy, na nichž zaměstnání v Japonsku stojí a které jsou východiskem k pochopení složitosti celého problému. V kapitole druhé se pak zaměřuji na samotné aktivity související s hledáním zaměstnání, načasování jejich jednotlivých fází a na hlavní problémy, které současná podoba hledání zaměstnání přináší. Celý fenomén se snažím pojmout nejen z pohledu studenta hledajícího zaměstnání, ale také z pohledu firem hledajících vhodné a spolehlivé zaměstnance, a současně se zamýšlím nad tím, co nesoulad v požadavcích obou stran způsobuje.
Význam praxe ,získané při studiu ,pro budoucí uplatnění absolventů VŠ na trhu práce v ČR
Marenčáková, Markéta ; Krebs, Vojtěch (vedoucí práce) ; Kotýnková, Magdalena (oponent)
Diplomová práce se zabývá zhodnocením vlivu praxe získané během studia na budoucí uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce v České republice. Vycházím z předpokladu, že s narůstajícím počtem absolventů vysokých škol v kombinaci s aktuálním ztíženou ekonomickou situací by k získání dobrého zaměstnání měl absolvent již při vstupu na pracovní trh nabídnout kromě znalostí i pracovní zkušenosti. Tato práce shrnuje očekávání zaměstnavatelů od absolventů v konfrontaci s názory absolventů na jejich připravenost pro vstup do pracovního života. Dále studuje postavení studentů a absolventů na trhu práce. Praktická část analyzuje názory studentů a absolventů na význam získané praxe během studia na pozdější uplatnění na trhu práce. Docházím k názoru, že získanou praxí již při studiu si absolvent zlepší své postavení na trhu práce po dokončení studia. Zkušenosti ze zaměstnání, v oboru nebo mimo něj, totiž pomáhají absolventovi rozvíjet nejen profesní zkušenosti, ale i klíčové kompetence. Právě nedostatečně rozvinuté klíčové kompetence jsou spolu s nedostatkem praxe uváděné jako hlavní příčina nepřijetí absolventa do zaměstnání.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.