National Repository of Grey Literature 20 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Methodology for assignment and administration of the life cycle of unique persistent identifiers of digital documents based on the URN:NBN standard
Vašek, Zdeněk ; Řehánek, Martin ; Cubr, Ladislav,
Cílem metodiky je poskytnout návod producentům a správcům digitalizovaných dokumentů, jak správně získávat perzistentní identifikátory v systému ČIDLO a jak nakládat s identifikovanými dokumenty tak, aby byla dodržena pravidla standardu URN:NBN na národní i mezinárodní úrovni a zároveň bylo vyhověno požadavkům na autenticitu, dlouhodobé uložení, správu a také zpřístupnění digitálního dokumentu
Fulltext: Download fulltextPDF
Indexing of text documents and their parts
Tomeš, Jiří ; Kopecký, Michal (advisor) ; Grošup, Tomáš (referee)
The thesis describes the design and implementation of an application for processing electronic publications (collections of conference papers, comprehensive manuals, or even classical electronic books) in order to enrich their internal navigation by hyperlinks between their related parts, respectively producing as representative as possible summarizations of given length. Unlike similar applications summarizations can be based not only on the sentences, but on elements of other categories like paragraphs, sections and the like.The main emphasis was put on ease of use, platform independence, and multilingual support. The application provides a flexible environment that can be customized to user's needs.
System for E-learning Support
Drahoš, Michal ; Eysselt, Miloš (referee) ; Kreslíková, Jitka (advisor)
This project is dealing with creating of system for e-learning support. It describes problematics of e-learning, explains meaning of this term and describes its advantages and disadvantages. The objectives were to create an application suitable for electronic learning, which could illustrate specifications of restrictions of the system objects. This means to create an application, where is explained the problem of OCL in that kind of format, which reacts the structure and the form of application used for e-learning. I meet the program languages of OCL and UML 2.0. I read over the CASE Rational Rose environment and meet the e-learning problem, too. These are the knowledges, which I used while I was creating my e-learning application.
Repositories in Libraries, Museums and Archives: Yes or No?
Simandlová, Tereza ; Frantíková, Bohdana
Příspěvek shrne problematiku budování institucionálních repozitářů, jejich význam pro paměťové instituce a poukáže na možné problémy, které s budováním souvisí. Repozitáře slouží především jako místa dlouhodobé archivace a zpřístupnění digitálních dokumentů, tedy i digitálního kulturního dědictví, nikoliv pouze krátkodobých či rychle zastarávajících informací. Vzhledem k proměně povahy nově vznikajících dokumentů v současné době je tedy žádoucí, aby se vznikem takovýchto digitálních archivů paměťové instituce začaly zabývat.
Slides: Download fulltextPDF
OpenGrey = new OpenSIGLE
Pejšová, Petra ; Stock, Christiane
OpenGrey is based on the OpenSIGLE/SIGLE database which contains almost 700 thousand records of grey literature. OpenGrey is a unique repository providing open access to European grey literature references, the result of 25 years of cooperation. As a multidisciplinary database it covers Science, Technology, Biomedical Science, Economics, Social Science and Humanities. This paper presents new search functionality, design and vision. The cooperation with GreyNet on GL conference preprints will also be mentioned. OpenGrey usage data and feedback information support our advocacy for more grey literature in repositories. Cooperation example will be shown in the National Repository of Grey Literature in the Czech Republic.
Fulltext: idr-403_1 - Download fulltextPDF
Slides: idr-403_2 - Download fulltextPDF; idr-403_3 - Download fulltextPDF
Digital Library for Grey Literature - Functional Model and Pilot Implementation (2008 - 2011)
Pejšová, Petra
The presentation was created for the purpose of advocacy of the four-year project Digital Library for Grey Literature - Functional Model and Pilot Implementation which was supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic within the program of research projects in years 2008 to 2011. The project was coordinated by the National Technical Library together with the University of Economics, Prague. The project output is the National Repository of Grey Literature, setting of tools and channels for disseminating the information about grey literature, in particular web pages and workshops, as well as the data transmission to international databases and portals, cooperation with abroad institutions in the field of research and development of grey literature , further outcomes are legal expertise, certified methodology etc.
Slides: Download fulltextPDF
Digital Library 2012: Academic, cultural and research digital content preservation and accessibility
Pejšová, Petra ; Vyčítalová, Hana
Účelem zahraniční cesty byla účast PhDr. Petry Pejšové a Mgr. Hany Vyčítalové na konferenci Digitálna knižnica 2012, která se konala od 16. dubna 2012 do 18. dubna 2012 na Slovensku v hotelu Družba v Jasné pod Chopkom. PhDr. Petra Pejšová zde 17. 4. 2012 přednesla příspěvek s názvem OpenGrey, ve kterém seznámila účastníky konference s evropskou databází šedé literatury, možnostmi zapojení do OpenGrey a procesu zapojení Národního úložiště šedé literatury do této databáze.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 20 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.