Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Indexace elektronických dokumentů a jejich částí
Tomeš, Jiří ; Kopecký, Michal (vedoucí práce) ; Grošup, Tomáš (oponent)
Práce popisuje návrh a implementaci programu pro zpracování elektronických publikací (odborných sborníků, rozsáhlých návodů a manuálů, případně i klasických elektronických knih) s cílem obohatit je vnitřní možnosti navigace mezi souvisejícími částmi, případně naopak získat z nich co nejreprezentativnější sumarizaci dané délky. Na rozdíl od obdobných programů může být sumarizace založená nejen na větách, ale na elementech jiných kategorií (odstavců, sekcí) a podobně. Důraz je kladen především na jednoduchost obsluhy, nezávislost na platformě a podporu vícejazyčného prostředí. Aplikace poskytuje flexibilní prostředí, které je možné přizpůsobit si svým potřebám.
Systém pro podporu e-learningu
Drahoš, Michal ; Eysselt, Miloš (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Tento projekt se zabývá tvorbou systému pro podporu e-learningu. Popisuje problematiku e-learningu (elektronického vzdělávání), vysvětluje, co tento pojem znamená, a popisuje jeho výhody i nevýhody. Úkolem bylo vytvořit aplikaci vhodnou k elektronickému vzdělávání, která by objasňovala specifikaci omezení objektů systému. To znamená vytvořit aplikaci, ve které by byla vysvětlena problematika OCL a to v takovém formátu, jenž by odpovídal struktuře a formě aplikace užívající se k elektronickému vzdělávání. Seznámil jsem se s jazyky OCL i UML 2.0. Prostudoval prostředí CASE Rational Rose a také se obeznámil s problematikou elektronického vzdělávání. Těchto poznatků jsem využil při vytváření e-learningové aplikace.
Repozitáře v paměťových institucích: ano či ne?
Simandlová, Tereza ; Frantíková, Bohdana
Příspěvek shrne problematiku budování institucionálních repozitářů, jejich význam pro paměťové instituce a poukáže na možné problémy, které s budováním souvisí. Repozitáře slouží především jako místa dlouhodobé archivace a zpřístupnění digitálních dokumentů, tedy i digitálního kulturního dědictví, nikoliv pouze krátkodobých či rychle zastarávajících informací. Vzhledem k proměně povahy nově vznikajících dokumentů v současné době je tedy žádoucí, aby se vznikem takovýchto digitálních archivů paměťové instituce začaly zabývat.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Digitálna knižnica 2012 : Ukladanie a prístupnenie vedeckeho a vzdelávacieho digitálneho obsahu
Pejšová, Petra ; Vyčítalová, Hana
Účelem zahraniční cesty byla účast PhDr. Petry Pejšové a Mgr. Hany Vyčítalové na konferenci Digitálna knižnica 2012, která se konala od 16. dubna 2012 do 18. dubna 2012 na Slovensku v hotelu Družba v Jasné pod Chopkom. PhDr. Petra Pejšová zde 17. 4. 2012 přednesla příspěvek s názvem OpenGrey, ve kterém seznámila účastníky konference s evropskou databází šedé literatury, možnostmi zapojení do OpenGrey a procesu zapojení Národního úložiště šedé literatury do této databáze.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.