National Repository of Grey Literature 22 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Development and manufacturing of insert for satellite sandwich panel structure with tailored mechanical characteristics
Raška, Tomáš ; Polzer, Aleš (referee) ; Píška, Miroslav (advisor)
Cílem práce bylo vyvinout vložku se speciálními mechanickými vlastnostmi pro satelitní strukturu ze sendvičových panelů. Problém byl analyzován a byla navržena inovativní konstrukce vložky založená na existující aplikaci, přičemž byla brána v potaz proveditelnost výroby. Návrh byl ověřen pomocí metody konečných prvků. Práce se také zabývá technologickým návrhem výroby vložky. Nakonec byla představena metodologie zkoušky pro ověření návrhu vložky.
Archiv družicových dat CENIA
Kvapil, Jiří
Laboratoř dálkového průzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí v rámci své výzkumné činnosti vyvinula a pro širokou veřejnost zpřístupnila informační systém Archiv družicových dat. Aplikace je dostupná na webu Laboratoře dálkového průzkumu na https://dpz.cenia.cz/archiv. Data jsou využitelná pro nejrůznější aplikace v zemědělství, lesnictví, monitoringu životního prostředí, sledování vývoje území apod.
Fulltext: Download fulltextPDF
Využití systémů přesného určování polohy stroje pro řízení nasazení techniky
Knotek, Jan
This thesis is focused on utilization of GPS navigation especially in agricultural pra-xis. The main goal of this work is putting on and controlling of agricultural equipment at resolution of anti-erosion measures. These measures are reaction to the so called antiero-sive regulation. In the theoretical part is shortly described GPS system and the work with geodates. Then there are described methods limiting water erosion of soil. Sub-sequently there is shortly described a problem of erosion measures and complex of the information necessary to the utilization of GPS navigation while fighting with this issue. In the practical part of this work was formed the method for the creation of anti-erosion measures. According to this method was subsequently developed the procedure to ad-justment SEO DPB. This method was subsequently apllied and tested in POOSLAVÍ Nová Ves, agricultural kooperative. At the conclusion of the work is evaluated by ma-nagement on the thus modified DPB and then there are described problems that occured while creating these anti-erosion measures. For that reason are drawn recommendations for putting on and controlling of agricultural equipment at resolution anti-erosion mea-sures.
An overview of atmospheric carriers for launching satellites into Earth's orbit
Bačová, Alena ; Petrásek, Miloslav (referee) ; Daněk, Vladimír (advisor)
This bachelor´s thesis is dealing with an overview of aircrafts designed as a launch platform for an air launch of satellite into the low Earth orbit. The thesis is divided into four main parts. The first part describes main principles of reaction engine and its two types of engines. The second part provides an overview of aircrafts as launch platform in the USA. The third part deals with these launch platforms in the former SSSR. The fourth part is devoted to aircrafts as launch platform in the Europe.
3D Demo for Holographic Display
Kulda, Lukáš ; Milet, Tomáš (referee) ; Chlubna, Tomáš (advisor)
The result of this thesis is a 3D demo for holographic display visualizing satellite data on Earth surface. The Earth Engine API from Google was used to obtain visualized data. The 3D model scene and user interface were created using the Unity development environment and displayed on the Looking Glass holographic display to bring the scene into space.
External Part of the Receiving System for UHF Satellite signals
Sýkora, Jan ; Herceg, Erik (referee) ; Urbanec, Tomáš (advisor)
This bachelor thesis deals with omnidirectional antennas in the UHF band, especially Lindenblad’s omnidirectional antenna and its nulls in the radiation pattern. The aim was to design a preamplifier, power supply circuit and bias tee with the transmission of power supply, UHF signal and reference GPS signal through single coaxial cable towards a receiver. A further requirement was to design a mechanical part of the antenna which holds it together with considering modern manufacturing processes - 3D print. The final task was the measurement of antenna’s real parameters.
Satellite Telemetry Archive
Vorálek, Jan ; Povalač, Aleš (referee) ; Urbanec, Tomáš (advisor)
This thesis deals with a design of telemetry archive of PSAT, PSAT-2 and BRICSat sattelites. This telemetry data need to be extracted from SDR IQ records. The thesis contains a Doppler effect theory and description of structure of telemetry data. Then it presents a design of a program for Doppler effect correction, demodulation and decoding of these records and saving the data to telemetry archive. Thesis also deals with analysis of decoded data.
X-band Earth Observation Satellite Software Defined Receiver
Zedka, Radim ; Bobula, Marek (referee) ; Záplata, Filip (advisor)
Práce se zabývá procesem návrhu digitálního přijímače pro signály družic dálkového průzkumu Země v pásmu X. V první části je uveden seznam družic které umožnují příjem vědeckých dat pomocí amatérských neautorizovaných stanic. Jsou zde vypsány základní signálové parametry některých družic, z nichž EOS-PM-1 je zvolena jako hlavní objekt pro návrh přijímače. Ve druhé části je použit software MATLAB pro simulaci družicového O-QPSK signálu v základním pásmu, mechanizmu kompenzace kmitočtového ofsetu, synchronizaci nosné, symbolové synchronizaci, rámcové synchronizaci a odstranění fázové dvojznačnosti vlivem modulace. Třetí část práce pojednává detailněji o implementaci jednotlivých bloků přijímače do FPGA při použití aritmetky s pevnou řádovou čárkou. Je zde popsána metoda pro verifikaci celého designu v reálném čase a závěrem je zde uvedeno porovnání výsledků měření touto metodou a výsledků simulace.
Possibilities of Using of Remote Detection Data for Convective Storms Intensity Nowcasting
Valachová, Michaela ; Žák, Michal (advisor)
Title: Possibilities of Using of Remote Detection Data for Convective Storms Intensity Nowcasting Author: Michaela Valachová Department: Department of Atmospheric Physics Supervisor: Mgr. Michal Žák, Ph.D., Department of Atmospheric Physics Abstract: Evolution of 60 isolated convective storms from 2016 and 2017, which formed in the region of Central Europe, is studied by means of multi-sensor observations. According to the reports from the European Severe Weather Da- tabase, two categories of storms are classified: severe and non-severe. Based on radar, lightning and satellite measurements, trends of storm characteristics are analyzed to ascertain their typical behavior. Lightning stroke rates and their change could well warn about the ability of the storm to become severe, therefore a Lightning jump algorithm was proposed within this work. From individual case studies follows that methods of remote sensing offer comprehensive information about convective storm life-cycles. In order to objectively determine crucial variables for estimating the storm se- verity, logistic regression models and regularized regressions (elastic net) are employed. In total 53 variables from the first 30, 60 and 90 minutes of the moni- tored storm lifetime are used to show their predictive skill. Results of the models indicate...

National Repository of Grey Literature : 22 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.