National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Methodology for creating SIP packages with focus on digitization of printed documents
Cubr, Ladislav, ; Ostráková, Natalie ; Kočišová, Pavlína
Metodika pro vytváření balíčku SIP pro digitalizáty tištěných dokumentů je dokument, který popisuje procedurální postup pro užití standardů NDK pro metadata, formáty a obrazová data užívaná při digitalizaci tištěných dokumentů v českých knihovnách. Standardy NDK jsou závazné pro Národní knihovnu ČR a Moravskou zemskou knihovnu pro digitalizaci v rámci projektu Vytvoření Národní digitální knihovny, a dále pro knihovny digitalizující na základě podpory získané z podprogramu VISK7, případně pro další organizace, které budou odevzdávat svoje digitalizáty do LTP úložiště NK ČR k dlouhodobému uchovávání. Metodika pro balíčky SIP obsahuje i některá obecnější doporučení, která lze vztahovat i na jiné typy dokumentů než digitalizáty tištěných dokumentů (monografií a periodik), primárně se však zaměřuje na tento typ dokumentu.
Fulltext: Download fulltextPDF
Methodology for assignment and administration of the life cycle of unique persistent identifiers of digital documents based on the URN:NBN standard
Vašek, Zdeněk ; Řehánek, Martin ; Cubr, Ladislav,
Cílem metodiky je poskytnout návod producentům a správcům digitalizovaných dokumentů, jak správně získávat perzistentní identifikátory v systému ČIDLO a jak nakládat s identifikovanými dokumenty tak, aby byla dodržena pravidla standardu URN:NBN na národní i mezinárodní úrovni a zároveň bylo vyhověno požadavkům na autenticitu, dlouhodobé uložení, správu a také zpřístupnění digitálního dokumentu
Fulltext: Download fulltextPDF
Nové kompetencie akademickej knižnice: otvorená veda, otvorené repozitáre
Černohlávková, Petra ; Vyčítalová, Hana
The conference was organized by the Pavol Jozef Šafárik University in Košice as part of the Week of Science and Technology in Slovakia, the main topics were repositories and open access. At the request of the organizers, the participants presented NTK repositories, in particular the NTK institutional repository.
Fulltext: Download fulltextPDF
Restorer's conservator's informational system ResIS
Novotný, Jan, ; Jakl, Tomáš
Předložená metodika je návod, jak používat Restaurátorský informační systém ResIS pro zkvalitnění péče o knihovní fondy. ResIS je navržen pro komplexní zpracování dokumentace vzácných knihovních exemplářů. Základem systému je digitální archiv s několika desítkami tisíc identifikačních záznamů knihovních exemplářů, náhradních nosičů, bibliografických odkazů, restaurátorských zpráv a dokumentací z oblasti restaurování a ochrany historických fondů. Nejrozsáhlejší část tvoří restaurátorská dokumentace, do systému je zahrnuta rovněž dokumentace z konzervátorských průzkumů, výstav, výzkumných záměrů a vědeckých projektů.
Fulltext: Download fulltextPDF
Digital repository(ies) of the Charles University - Where are we now and where are we heading?
Řihák, Jakub
This paper describes recent activities of the Central Library of Charles University (based in Prague, Czech Republic) in regards to providing access to digitized and digital-born content, in particular theses and habilitation theses as well as additional varieties of electronic content. The paper also describes the process behind the creation of the digital repository of Charles University, current tasks and plans for the future development of this service. We attempt to answer two “simple” questions: “Where are we now?” and “Where do we want to be in the future?”
Fulltext: Fulltext_Rihak_EN - Download fulltextPDF
Slides: prezentace_Rihak_CZ - Download fulltextPDF; prezentace_Rihak_EN - Download fulltextPDF
Video: NUSL2017-Rihak - Download fulltextMP4
Unification of Subject Description of Aggregated Records in National Repository of Grey Literature
Charvátová, Michaela ; Bratková, Eva (advisor) ; Kučerová, Helena (referee)
The diploma thesis focuses on subject description unification methods in records aggregated from different sources in digital repositories, using the example of the National Repository of Grey Literature (NRGL). After presenting experiences with systems BASE and LASSO abroad, I describe the current situation in NRGL, where the automatic indexing is used to assign each record a unified subject heading from the Polythematic Structured Subject Heading System (PSSHS). The thesis then presents how the MeSH thesaurus and Conspectus categorization scheme were mapped to PSSHS. These mappings were then applied to records from the National Medical Library. The aim of the experiment was to compare the subject description consisting of PSSHS subject headings created by automatic indexing, and the subject description created by mapping. In addition to that I explore the possibilities of mapping author keywords in records of academic theses. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The initiatives, projects and contributions of the Federal Republic of Germany in the field of digital libraries
Taucová, Radka ; Bratková, Eva (advisor) ; Vlasák, Rudolf (referee)
Master thesis is devoted to the currently completed and running projects and initiatives focused on digital libraries in the Federal Republic of Germany. The initial chapters are a brief survey of the recently used termins. The second chapter deals with problematic of open access and its promotion. The third chapter concentrates on the German conception of the information policy and its main representatives: German Research Foundation (Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG, http://www.dfg.de) and Federal Ministry for Education and Research (Das Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF, http://www.bmbf.de) and connected operational programmes. The fourth chapter introduces the key initiatives in digital library area: The Information and Communication (Information und Kommunikation, IuK, http://www.iuk-initiative.org) and The German Initiative for Network Information (Die Deutsche Netzwerkinitiative, DINI, http://www.dini.de) and their role at the emergence of the digital library projects. The German particularity consisting in the process of certification of servers and its prerequisites are described in more details, too. The fifth chapter sketches the chronological line of development and aims to show some selected projects composed into integrated system: opening of electronic dissertations to...
Digital Library for Grey Literature - Functional Model and Pilot Implementation (2008 - 2011)
Pejšová, Petra
The presentation was created for the purpose of advocacy of the four-year project Digital Library for Grey Literature - Functional Model and Pilot Implementation which was supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic within the program of research projects in years 2008 to 2011. The project was coordinated by the National Technical Library together with the University of Economics, Prague. The project output is the National Repository of Grey Literature, setting of tools and channels for disseminating the information about grey literature, in particular web pages and workshops, as well as the data transmission to international databases and portals, cooperation with abroad institutions in the field of research and development of grey literature , further outcomes are legal expertise, certified methodology etc.
Slides: Download fulltextPDF
Grey Literature Repositories
Pejšová, Petra ; Vaska, Marcus ; Schöpfel, Joachim ; Fürstová, Iveta ; Polčák, Radim ; Mach, Jan ; Frantíková, Bohdana ; Karlach, Petr ; Dolanský, Jindřich ; Svoboda, Martin
The book Grey Literature Repositories provides information about the concept of grey literature, its development, types, and producers in the European context, with a focus on the Czech Republic. The example of the National Repository of Grey Literature, practically implemented in the National Technical Library, is given to illustrate how such a repository may be built. The most important factors in the success of such project are cooperation and legislation. The book presents the components necessary to construct a repository from a practical viewpoint, namely analysis, selection and implementation of software, creation of the metadata format and audit of repository credibility.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.