Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
From Hydras to TACOs: Evolving the Stanford Digital Repository
Harlow, Christina ; Fahy, Erin
Stanford University Library has a robust digital library system called the Stanford Digital Repository. This repository holds a little under 500 TB of materials in preservation and online for researchers, capture of scholarly output, and digitized cultural heritage materials. These materials are managed across 90+ codebases serving a variety of functions from self-deposit web applications, to a nearly 10 year old parallel processing framework, to a digital repository assets publication mechanism leading into our Blacklight, Spotlight, and Geoblacklight applications – among other services and needs. At the core of this system is a Fedora 3 store. With Fedora 3 now end-of-lifed, and our system suffering from limited to no horizontal scalability options, we’re revisiting our system and architecture. We are writing it from the start with a goal to have data-forward, distributed microservices and some event-driven processing components. TACO, our new core management API, is the heart of this new architecture, and is currently being developed as a prototype. This talk will walk through the process of analysing our current system via a dataflows analysis; designing a new architecture for our digital library with a wide ranging set of requirements and users; prototyping a core component of our new architecture to be horizontally scalable as well as data & specification driven; then planning how to create ‘seams’ in our current system to migrate towards our new system in an evolutionary fashion instead of a turn-key migration.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Institucionální repozitáře ve vědě a výzkumu ve Velké Británii
Šejcová, Šárka ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Pokorný, Jan (oponent)
v českém jazyce Diplomová práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení současného stavu a aktuálních trendů volně dostupných institucionálních repozitářů ve vědě a výzkumu na území Velké Británie, dostupných přes WWW. Zahrnuje informace o jejich celkovém stavu, aktuálních trendech, a poskytuje základní statistické informace získané na základě jejich existujících registrů. Jádro práce prezentuje výsledky analýzy a hodnocení vybraných institucionálních repozitářů ve Velké Británii dle stanovené struktury vybraných charakteristik. Pozornost je také věnována novým projektům integrace institucionálních repozitářů do vyšších lokálních, národních nebo mezinárodních struktur. Závěrečná část obsahuje celkové zhodnocení získaných poznatků a specifikuje trendy a perspektivy dalšího rozvoje institucionálních repozitářů ve Velké Británii.
Repozitáře v paměťových institucích: ano či ne?
Simandlová, Tereza ; Frantíková, Bohdana
Příspěvek shrne problematiku budování institucionálních repozitářů, jejich význam pro paměťové instituce a poukáže na možné problémy, které s budováním souvisí. Repozitáře slouží především jako místa dlouhodobé archivace a zpřístupnění digitálních dokumentů, tedy i digitálního kulturního dědictví, nikoliv pouze krátkodobých či rychle zastarávajících informací. Vzhledem k proměně povahy nově vznikajících dokumentů v současné době je tedy žádoucí, aby se vznikem takovýchto digitálních archivů paměťové instituce začaly zabývat.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Knihovny a nové modely šíření vědění
Zlatuška, Jiří
Knihovny jako pouhá skladiště knih začínají být minulostí. Nové modely akumulace šíření lidských vědomostí nahrazují a rozšiřují tradiční tištěné publikace jako jediné médium. Důsledky těchto změn se týkají ekonomiky šíření informací, kulturní role knihoven i funkcí, které knihovny plní.
Prezentace: idr-516_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-516_2 - Stáhnout plný textMP4
Národní úložiště šedé literatury a jak ho využívat
Vyčítalová, Hana
Prezentace měla seznámit studenty na České zemědělské univerzitě s Národním úložištěm šedé literatury.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Systém Invenio v rámci NUŠL : novinky v roce 2012
Slouková, Jana
Oba digitální repozitáře, které spravuje NTK (NUŠL a IDR) jsou založeny na open source systému Invenio. Jeho velká flexibilita nám umožňuje neustálý technický rozvoj a přizpůsobení našim potřebám. Letos jsme přidali hned několik funkcí, které usnadňují práci s repozitáři našim uživatelům - vylepšili jsme například vyhledávání, prezentaci záznamů a přidali možnost exportu do různých citačních manažerů. V návaznosti na vydání nové verze Invenia byl vytvořen také nový instalační skript, který je volně k dispozici a zjednodušuje zájemcům o vytvoření vlastního repozitáře instalaci a základní nastavení systému.
Plný text: idr-508_4 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-508_2 - Stáhnout plný textPDF; idr-508_3 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-508_1 - Stáhnout plný textMP4
Šedá literatura 2.0
Simandlová, Tereza
Příspěvek se pokusí představit šedou literaturu v kontextu platforem a nástrojů webu 2.0. Rostoucím trendem ve vědecké komunikaci je například microblogging, vědecké blogování a své místo si v distribučním cyklu šedé literatury postupně budují i vědecké sociální sítě. Kromě příkladů šedé literatury 2.0. se dále příspěvek zaměří na problémy při propagaci šedé literatury a její komunity prostřednictvím sociálních médií.
Plný text: idr-507_4 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-507_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-507_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-507_3 - Stáhnout plný textMP4
Národní úložiště šedé literatury v roce 2012
Pejšová, Petra
Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) vzniklo v rámci projektu, který byl úspěšně zakončen v roce 2011. Od roku 2012 je provoz NUŠL standardní službou Národní technické knihovny. V příspěvku zazní souhrn dění, novinek a řešených problémů za rok 2012.
Prezentace: idr-506_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-506_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-506_3 - Stáhnout plný textMP4

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.