National Repository of Grey Literature 218 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The methodology of ensuring the secured and licensed access to the datasets in the various modes of availability located in the digital libraries
Richter, Vít, ; Matušík, Zdeněk, ; Vozár, Zdenko ; Foltýn, Tomáš,
Významným doplněním české autorskoprávní úpravy, reflektujícím nástup digitálních technologií, je rozšíření oblastí, v nichž bude nově vykonávána tzv. rozšířená kolektivní správa usnadňující licencování některých způsobů užití děl knihovnami. Na základě kolektivních hromadných smluv mezi Národní knihovnou a kolektivními správci DILIA a OOA-S budou moci knihovny navzájem sdílet a zpřístupňovat veřejnosti nejen digitalizovaná díla z vlastních knihovních fondů, ale i díla z fondů jiných knihoven.
Fulltext: Download fulltextPDF
Analysis of web information resources in the field of education
Bendová, Vladimíra ; Bratková, Eva (advisor) ; Landová, Hana (referee)
The purpose of the thesis is to search out, analyse and evaluate an open access and commercial electronic information resources in educational theories available on WWW. First and sekond part determinates topic of education, describes his development, problems, nomenclature, experimental method and information support. The objective of the thesis is to analyse and evaluate selected bibliographic and full-text databases, digital libraries, portals, subject gateways and catalogs. Online services are especially emphasized. Analyses are elaboration in the Czech education theory context. Final summary evaluates results of analysis.
Analysis of Information Sources for Development of Software Application for Printing Industry
Urbánek, Matyáš ; Basl, Josef (advisor) ; Lipková, Helena (referee)
Diploma work is targeted on analysis and description of information sources for software application and management information systems in printing industry. At first information needs and information overloading are shortly defined. Next are descripted concepts of printing industry, software for printing industry and relatives concepts of management information systems and workflow systems. In next chapter keywords for information retrieval was arranged in hierarchical tree structures. Core specialised journals and usefull information sources were found within information retrieval. In work are involved both deep web sources and surface web information sources. Found information object are descripted and cited by ISO 690. At the end of work are given categorised bibliographic lists and simple web page project for specialised information portal.
Processing Journal Articles For a Digital Library
Šlapáková, Ivana ; Jansová, Linda (advisor) ; Drobíková, Barbora (referee)
(in English): The aim of presented master thesis is to suggest the optimization of articles processing in the Digital Library of the Academy of Sciences of the Czech Republic. The present state of journal articles processing is described and the weaknesses are evaluated. The journal articles processing optimization is suggested in two steps. The first step is to choose only one integrated library system for journal articles processing. The second step is using the system of shared cataloging and the proper use of three external resources. The main contribution of this thesis is the deep evaluation of the external journal articles records resources and the process of shared cataloging. Fifteen journals were proposed to the process of shared cataloging and record downloading but only five of them are suitable for this process.
Metodika implementace IIIF v českých digitálních knihovnách: se zvláštním zřetelem na systém digitální knihovny Kramerius
Žabička, Petr ; Zavřelová, Alžběta ; Hruška, Zdeněk ; Nová Kamrádková, Petra
Překládaná metodika si klade za cíl nabídnout knihovnám i dalším paměťovým institucím v České republice doporučený postup při implementaci mezinárodního standardu IIIF do digitální knihovny či repozitáře. V současné době je zdigitalizována významná část dokumentů v knihovních fondech a výsledky digitalizace jsou prezentovány v různých systémech digitálních knihoven. V rámci zachování interoperability je nutné dodržovat jak standardy digitalizace (což je díky projektu Národní digitální knihovny v knihovním prostředí na vysoké úrovní), tak i standardy pro zpřístupňování digitálních dokumentů. IIIF je široce uplatňovaný v mezinárodní komunitách digitálních knihoven a repozitářů, přináší řadu přínosů pro uživatele a nabízí i další výhody pro samotný repozitář, který může snadno pomocí IIIF prezentovat svoje dokumenty a sbírky nezávisle na použitých technologiích a nabízet k nim i další pokročilé funkce.
Fulltext: Download fulltextPDF
Evaluation of the 12th Conference on Grey Literature and Repositories
Vyčítalová, Hana ; Černohlávková, Petra
Evaluation of the questionnaires from the 12th Conference on Grey Literature and Repositories.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
12th Conference on Grey Literature and Repositories
Národní technická knihovna
Fulltext: idr-1433_1 - Download fulltextPDF; idr-1433_2 - Download fulltextPDF
Video: Svoboda_Vycitalova - Download fulltextMP4
CLARIN-DSpace repository at LINDAT/CLARIN : LINDAT/CLARIN FAIR repository for language data
Straňák, Pavel ; Košarko, Ondřej ; Mišutka, Jozef
We will present a software solution for and experience in running a digital repository for language data and natural language processing tools - LINDAT/CLARIN. We will present unique support for licensing with an emphasis on Open Access, and how we support all 4 key FAIR principles. We will show the submission workflow including license choice, approval and publishing or submissions by editors, as well as the repository administration environment including license definition, signing and access control. We will also present repository integration with other services, and statistics of operation.
Fulltext: Stranak_Kosarko_Misutka_fulltext - Download fulltextPDF
Slides: Stranak_prezentace_EN - Download fulltextPDF
Video: Stranak_video - Download fulltextMP4
Impact of the Directive on Copyright in the Digital Single Market on Libraries and Repositories
Myška, Matěj
For libraries and repositories, the articles regulating new exceptions and limitations are the most relevant in the newly adopted Directive on Copyright in the Digital Single Market. This contribution however will focus on other provisions (in particular measures to achieve a well-functioning market for copyright, i.e. Article 17, concerning the use of protected content by online content-sharing service providers and Article 15 on protection of press publications). The paper gives an overview and a critical analysis of the potential impact of these provisions and explores the possibilities of the Czech legislator in their implementation.
Slides: Myska_presentation_EN - Download fulltextPDF; Myska_prezentace_CZ - Download fulltextPDF
Video: Myska_video - Download fulltextMP4

National Repository of Grey Literature : 218 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.