National Repository of Grey Literature 19 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Deployable Appendages Mechanisms for Space Applications
Pavliš, Roman ; Bartoněk, Jaroslav (referee) ; Dubnický, Lukáš (advisor)
The thesis focuses on deployable structures for space applications. Firstly, the basic terminology related to deployable structures, including deployable stages, and some space application examples, are described. After that, the thesis is focused on the classification of appendages selected based on parameteres determined specific uses for applications. In this thesis, in addition to the determination of appendages mentioned supported mechanisms that are needed in space deployable structures for proper function. Finally are compared two deployable appendages which are compatible for comparison.
User accounting in next generation networks
Grégr, Matěj ; Pustka,, Martin (referee) ; Satrapa,, Pavel (referee) ; Švéda, Miroslav (advisor)
Velikost sítě Internet dosáhla takového rozměru, že globálně jednoznačná adresace všech připojených zařízení již není možná při zachování současné architektury TCP/IPv4. Tímto problémem se začalo zabývat již v 90. letech a od té doby bylo představeno několik návrhů nových architektur a síťových protokolů, které mají či měly ambice omezení adresace vyřešit. V současné době, v roce 2016, je jediným globálně nasazovaným řešením problému adresace protokol IPv6. Tento protokol zvětšuje velikosti síťové adresy čímž umožňuje adresovat téměř libovolné množství zařízení, ovšem za cenu nekompatibility se současným protokolem IPv4. Rozdílně se také staví ke způsobu automatické konfigurace koncových zařízení, proměnlivé velikosti síťové hlavičky a omezení nekompatibility řeší různými přechodovými mechanismy. Tato práce diskutuje dopady, které tyto změny mají na oblast monitorování a účtování uživatelů. Zejména změny způsobu konfigurace adresy vyžadují jiný přístup než v současných monitorovacích systémech, které ukládají pouze metadata o síťové komunikace pomocí protokolu NetFlow/IPFIX. Práce je zaměřena primárně na vyřešení problému účtování uživatelů v sítích kde jsou souběžně nasazeny protokoly IPv4 i IPv6, použity tunelovací přechodové mechanismy nebo překlad adres. Část práce je za- měřena na měření globálního vývoje a nasazení protokolu IPv6 mezi koncovými poskytovateli internetového připojení, poskytovateli obsahu a páteřními operátory.
Infrastructure for Testing and Deployment in the Field of Containers
Ormandy, Adam ; Lengál, Ondřej (referee) ; Turoňová, Lenka (advisor)
Znížená efektivita spôsobená robením repetitívnych a manuálnych prác je častým problémom v IT. Vývojári často testujú a nasadzujú svoj software manuálne, čo je nielen náročné na čas, nezáživné a náchylné k chybám. Táto práca sa snaží v rámci jedného DevOps tímu, vyriešiť tento problém pomocou zjednotenia vývojárskych a testovacích nástrojov, a pomocou aplikovania pricípov CI a CD do produkčného prostredia. Zároveň sa sústredí na software využívajúci Python, Jenkins a kontajnery. Hlavnými použitými nástrojmi sú GitLab CI, OpenShift a Tox. Vďaka tejto práci sa podarilo zvýšit počet projektov, ktoré používajú CI/CD zo 7 na 50 percent, zvrátiť rastúci trend v počte porušení štýlu v jazyku Python, opatriť kontajnery metadátami, zautomatizovať proces tvorby kontajnerov, ušetriť čas nerobením repetitívnych úloh a pod.
The Automatic Update Mechanism of Software Packages in Cloud Distribution System
Willaschek, Tomáš ; Jaroš, Jiří (referee) ; Crha, Adam (advisor)
This bachelor thesis deals with web services that are used to distribute software components. NXP is a manufacturer of semiconductor devices. NXP also produces software component and tools for development of embedded software applications for those semiconductor devices. The aim of this work is to create a process that will deploy the software components on the distribution website and to create tests to verify functionality of this process. The solution includes an analysis of the original process, with the intention of preventing known problems and thus building a more reliable and efficient solution.
Brownfields in České Budějovice
KOSOVÁ, Kateřina
The aim of this bachelor thesis is to identify brownfields in the urbanized area of České Budějovice and create their basic typology. It uses available databases and field research. The thesis is divided into three parts - theoretical, methodical and practical. The theoretical part defines the term brownfield and related terms based on literature search. It also focuses on the basic typology of brownfields from different perspectives and also on processes related to regeneration. Finally, the situation of brownfields in the Czech Republic is described. The methodical part contains procedures and methods that were used in the work. The practical part of the thesis contains the results of the brownfields survey in České Budějovice obtained by field research and analyses of field research results. This part characterizes the city and then individual brownfields in this area. It focuses on typology of brownfields and concludes examples of brownfields already revitalized.
MMO Plugin for Deployment of Microservices into the Cluster
Kulich, Jakub ; Beran, Vítězslav (referee) ; Herout, Adam (advisor)
Orchestration of applications with microservice architecture is difficult. Available tools do not allow deployment of an application to the user without deep knowledge of target platform. Another problem is that many mistakes are done when these tools are used. MMO - Monorepo Microservice Orchestrator is a tool that makes the development of applications with microservice architecture easier. MMO can be extended with parts that can help the user to avoid problems mentioned above. One part is used for generation of the configurations for deployment of the application to Kubernetes and second part is used for deployment of the application the Kubernetes cluster. A result of using MMO extension is an ability of beginner users to create deployment configurations, faster creation of deployment configurations by advanced users and decreased number of mistakes done when the application is deployed manually by Kubernetes users.
Problems of resocialization of soldiers after missions
KUNČOVÁ, Adéla
This Master's thesis called Problems of resocialization of soldiers returning back from deployments offers an insight into the problems of soldiers of the Army of the Czech Republic. It deals with the integration of soldiers into society after their tour of duty. Soldiers are exposed to stressful situations during their deployments. Similarly, the deployment is demanding for a soldier's family. That is why soldiers can face problems during resocialization after coming back from deployments. The thesis is divided into several parts. The theoretical part deals with the history and the present of the Army of the Czech Republic deployments, the public's view of deployments, the training of soldiers before deployments. Next chapter deals with motivational factors of a soldier, what the requirements and duties of the soldier are and what the care of the soldier is prior, during and after deployment. It defines what a deployment is all about, what stress, trauma, and post traumatic stress disorder are. It then describes interpersonal relationships in a deployed soldier's environment and the deployed soldier's family, and specifies the resocialization of a deployed soldier. The aim of the thesis was to find out whether the resocialization of a professional soldier after coming back from deployment is problematic. One research question was raised: What are the problems of resocialization of a soldier after coming back from deployment? The sample of the study consisted of 9 communication partners, including 6 men and 3 women. All communication partners were ACR soldiers. The sample was selected using the snowball method. The prerequisite was at least one deployment. The qualitative research strategy was chosen to achieve the goal of this thesis. Semi-structured interviews were used as data source. The interviews were written down and then analyzed using open and axial coding. The research has shown that each soldier needs a different time to adapt to everyday life. The biggest problem was the return to the family, especially to the children. More problems arise after returning from a combat zone such as a response to noise and alertness. It was also found that soldiers would appreciate the possibility of longer leave after returning from deployment and positive reception by the public. None of the soldiers needed professional assistance after returning from deployment. The thesis could be beneficial to military psychologists, chaplains, and commanders. It could serve as a focus on preventing problems after returning from deployments. It can also provide information on the ACR and deployments to lay and professional public.
Deployment of Performance Evaluation Tools in Industrial Use Case
Täuber, Jiří ; Tůma, Petr (advisor) ; Šimko, Viliam (referee)
Nowadays software performance is evaluated not only by specialized review companies but it is more and more starting to be a common practice for the software developers themselves. Companies are often forced to develop and maintain their own tools for measuring performance of the developed applications. On the Faculty of Mathematics and Physics there has been created a toolkit for automation of software performance evaluation called BEEN. This toolkit should significantly ease the management of individual performance measurements but it is not possible to test it thoroughly in the environment where it was created. The goal of this thesis is to deploy BEEN in a real environment of commercially oriented company and evaluate the usability of this toolkit for the developers. We will focus on evaluating both objective and subjective positives and drawbacks of this toolkit as observed by unbiased users.
Software Development with Continuous Delivery
Molnár, Dávid ; Rychlý, Marek (referee) ; Křivka, Zbyněk (advisor)
Purpose of this work is to make the reader familiar with the principles of Continuous Delivery. Among them belongs automated deployment, frequent and repeatable delivery, versioning of applications and infrastructures configuration. These principles allow the develop-ment team to deliver the product very effective and ensure that customers get the ordered product in time and the fastest way possible. In the focus is the Windows platform, automatization and encryption of sensitive data. We will learn how to solve the problem of versioning relational databases and how to ensure working migration of database schema and data. Part of the work is a description, how to introduce Continuous Delivery in a team.
Extension of OpenStack Modules for Ansible Platform
Šamalík, Adam ; Holík, Lukáš (referee) ; Hruška, Martin (advisor)
OpenStack is a cloud platform with distributed architecture that is very complex to deploy. In this thesis, I will design an Ansible playbok (automatic deployment script) to deploy a custom OpenStack architecture.

National Repository of Grey Literature : 19 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.