National Repository of Grey Literature 30 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Application for Automation of Refund Operations For API of GDS Systems
Mikan, Martin ; Burget, Radek (referee) ; Bartík, Vladimír (advisor)
The aim of this thesis is to analyze and implement various operations of a requiring a refund on a given Global Distribution Systems (GDS) systems in a form of an application that automates these operations in an effort to speed up processing, save agents time and unify all these operations into one running in production application, which will be implemented as a service running on the Google Cloud Platform (GCP) with a complete result tracking, data analysis, error detection and easy extensibility.
MMO Plugin for Deployment of Microservices into the Cluster
Kulich, Jakub ; Beran, Vítězslav (referee) ; Herout, Adam (advisor)
Orchestration of applications with microservice architecture is difficult. Available tools do not allow deployment of an application to the user without deep knowledge of target platform. Another problem is that many mistakes are done when these tools are used. MMO - Monorepo Microservice Orchestrator is a tool that makes the development of applications with microservice architecture easier. MMO can be extended with parts that can help the user to avoid problems mentioned above. One part is used for generation of the configurations for deployment of the application to Kubernetes and second part is used for deployment of the application the Kubernetes cluster. A result of using MMO extension is an ability of beginner users to create deployment configurations, faster creation of deployment configurations by advanced users and decreased number of mistakes done when the application is deployed manually by Kubernetes users.
Software Development with Continuous Delivery
Molnár, Dávid ; Rychlý, Marek (referee) ; Křivka, Zbyněk (advisor)
Purpose of this work is to make the reader familiar with the principles of Continuous Delivery. Among them belongs automated deployment, frequent and repeatable delivery, versioning of applications and infrastructures configuration. These principles allow the develop-ment team to deliver the product very effective and ensure that customers get the ordered product in time and the fastest way possible. In the focus is the Windows platform, automatization and encryption of sensitive data. We will learn how to solve the problem of versioning relational databases and how to ensure working migration of database schema and data. Part of the work is a description, how to introduce Continuous Delivery in a team.
Design and Deployment of Information System for Management of Hardware
Eliáš, Filip ; Nguyen, Filip (referee) ; Neuwirth, Bernard (advisor)
This diploma thesis is focused at design and deployment of information system for management of hardware in Czech branch office of Red Hat. Design is based on analysis of current state, in which were revealed all flaws of current information system. Upon design of the information system, particular emphasis was placed on compliance of all requirements that should be met by information system. Part of the thesis is selection of appropriate method and process for deployment of information system.
MV Overhead Line Protections and their Coordination with Autoreclosers
Šoustal, Petr ; Skala, Petr (referee) ; Orságová, Jaroslava (advisor)
The aim of this Master’s Thesis is to describe protections for overhead lines in distribution networks. Here are described requirements for the protection and the basic protections. Protections are divided according to their protective function. For each protection is given its use and its power plans. It is stated in the work setting of protection in the real network. On this network is simulated place with short-circuit and described the action of protection. The work also deals with the coordination of protection with automatic circuit breakers. This chapter shows that, given the selectivity is not possible to deploy two or more reclosers (remotely-operated switches) to the core network management. The next chapter describes two representatives reclosers available on the Czech market OSM 27 and GVR 27. Chapter describes and compares their performance characteristics. Conclusion the work includes a proposal protected the lead in incorporating automatic circuit breakers (remotely operated circuit breakers and reclosers). The proposal is based on two different levels of annual number of interruptions and duration of annual general interruption of electricity supply. For these levels the company EGÚ Brno, a.s. proposed several variants of the use of remote-controlled in terms of reducing the cost of the penalty. Our task was to choose a variant that would be applicable in the real network. Reducing costs is feasible only in the limits Ln = 6 failures / year and Lt = 720 min / year, where the selected option No. 4. The limits Ln = 8 failures / year and Lt = 1,080 min / year, not in the real network may no option in terms of selectivity.
Infrastructure for Testing and Deployment in the Field of Containers
Ormandy, Adam ; Lengál, Ondřej (referee) ; Turoňová, Lenka (advisor)
Znížená efektivita spôsobená robením repetitívnych a manuálnych prác je častým problémom v IT. Vývojári často testujú a nasadzujú svoj software manuálne, čo je nielen náročné na čas, nezáživné a náchylné k chybám. Táto práca sa snaží v rámci jedného DevOps tímu, vyriešiť tento problém pomocou zjednotenia vývojárskych a testovacích nástrojov, a pomocou aplikovania pricípov CI a CD do produkčného prostredia. Zároveň sa sústredí na software využívajúci Python, Jenkins a kontajnery. Hlavnými použitými nástrojmi sú GitLab CI, OpenShift a Tox. Vďaka tejto práci sa podarilo zvýšit počet projektov, ktoré používajú CI/CD zo 7 na 50 percent, zvrátiť rastúci trend v počte porušení štýlu v jazyku Python, opatriť kontajnery metadátami, zautomatizovať proces tvorby kontajnerov, ušetriť čas nerobením repetitívnych úloh a pod.
User accounting in next generation networks
Grégr, Matěj ; Pustka,, Martin (referee) ; Satrapa,, Pavel (referee) ; Švéda, Miroslav (advisor)
Velikost sítě Internet dosáhla takového rozměru, že globálně jednoznačná adresace všech připojených zařízení již není možná při zachování současné architektury TCP/IPv4. Tímto problémem se začalo zabývat již v 90. letech a od té doby bylo představeno několik návrhů nových architektur a síťových protokolů, které mají či měly ambice omezení adresace vyřešit. V současné době, v roce 2016, je jediným globálně nasazovaným řešením problému adresace protokol IPv6. Tento protokol zvětšuje velikosti síťové adresy čímž umožňuje adresovat téměř libovolné množství zařízení, ovšem za cenu nekompatibility se současným protokolem IPv4. Rozdílně se také staví ke způsobu automatické konfigurace koncových zařízení, proměnlivé velikosti síťové hlavičky a omezení nekompatibility řeší různými přechodovými mechanismy. Tato práce diskutuje dopady, které tyto změny mají na oblast monitorování a účtování uživatelů. Zejména změny způsobu konfigurace adresy vyžadují jiný přístup než v současných monitorovacích systémech, které ukládají pouze metadata o síťové komunikace pomocí protokolu NetFlow/IPFIX. Práce je zaměřena primárně na vyřešení problému účtování uživatelů v sítích kde jsou souběžně nasazeny protokoly IPv4 i IPv6, použity tunelovací přechodové mechanismy nebo překlad adres. Část práce je za- měřena na měření globálního vývoje a nasazení protokolu IPv6 mezi koncovými poskytovateli internetového připojení, poskytovateli obsahu a páteřními operátory.
The Automatic Update Mechanism of Software Packages in Cloud Distribution System
Willaschek, Tomáš ; Jaroš, Jiří (referee) ; Crha, Adam (advisor)
This bachelor thesis deals with web services that are used to distribute software components. NXP is a manufacturer of semiconductor devices. NXP also produces software component and tools for development of embedded software applications for those semiconductor devices. The aim of this work is to create a process that will deploy the software components on the distribution website and to create tests to verify functionality of this process. The solution includes an analysis of the original process, with the intention of preventing known problems and thus building a more reliable and efficient solution.
Extension of OpenStack Modules for Ansible Platform
Šamalík, Adam ; Holík, Lukáš (referee) ; Hruška, Martin (advisor)
OpenStack is a cloud platform with distributed architecture that is very complex to deploy. In this thesis, I will design an Ansible playbok (automatic deployment script) to deploy a custom OpenStack architecture.
Deployment of a CRM System in a Production Company
Popelka, David ; Hégr, Robert (referee) ; Ondrák, Viktor (advisor)
Bachelor’s thesis deals with the deployment of a CRM system in a production company Entity production, s.r.o. It is based upon found facts from analysis of the company’s processes and company itself, includes solution of the deployment of a CRM system in a company, including advantages and weaknesses connected with it.

National Repository of Grey Literature : 30 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.