Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv rodinných a sociálních vztahů na vládu a dvůr Rudolfa II.
Horská, Dominika ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Sládek, Miloš (oponent)
Předmětem diplomové práce je charakterizace výrazné osobnosti českých dějin, císaře Rudolfa II. Důraz je kladen na jednotlivé faktory, které ovlivnily jak samotnou vládu Rudolfa II., tak i chování jeho dvora. Zaměřuji se také na Rudolfovu sbírku umění, jeho zájem o alchymii a přírodní vědy. Dále se věnuji výrazným bratrským sporům, vztahům se ženami a následně jakou roli v jeho chování hrála duševní choroba. Zmiňuji jednotlivé aspekty, které nejvíce ovlivnily osobnost vybraného panovníka. Cílem mé práce je poukázat na rodinné a sociální vztahy Rudolfa II., které se dle mého názoru výrazně podepsaly na jeho vládě. Dále si kladu za cíl charakterizovat složitou rozporuplnou osobnost císaře Rudolfa II. a v neposlední řadě se snažím najít důvody, proč je naším národem brán spíše jako oblíbená a výrazná osobnost z rodu Habsburků.
Dresden - Prague around 1600. Studia Rudolphina Supplement 02
Bukovinská, Beket ; Konečný, Lubomír
This publication, prepared by the Rudolpine Center represents both a sequel to the 2009 volume München–Prag um 1600, and at the same time the continuation of a project focused on charting the contacts among the imperial court of Rudolf II and other courts in Central Europe. The volume brings together the contributions delivered at the international conference organized by the Institute of Art History ASCR jointly with Staatliche Kunstsammlungen in Dresden. At the outset there were sketched the rich contacts between Prague and Dresden. The following papers brought new information concerning the visual arts, science and culture in both capitals. They documented the importance of exanges of artists and of the importance of gifts.\nContributors:\nan Baťa (Univerzita Karlova v Praze), Václav Bůžek (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), Wolfram Dolz, Michael Korey Peter Plaßmeyer, (Mathamatisch-Physikalischer Salon, Staatliche Kunstsammlungen Dresden), Angelica Dülberg (Landesamt für Denkmalpflege Sachsen), Eliška Fučíková (Praha), Vladimír Karpenko (Praha), Thomas DaCosta Kaufamnn (Princeton University), Jutta Kappel, Dirk Syndram, Ulrike Weinhold (Grünes Gewölbe SKD), Jürgen Müller (Technische Universität Dresden), Holger Schuckelt (Rüstkammer, SKD), Martin Šolc (Astronomický ústav UK), Helen Watanabe-O’Kelly (University of Oxford), Jürgen Zimmer (Berlin), Beket Bukovinská, Martin Krummholz, Ivan P. Muchka, Ivo Purš (ÚDU AVČR).

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.