National Repository of Grey Literature 1,099 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Corporate Performance Financial Analysis Using Quantitative Methods
Kurskikh, Veronika ; Pištěková,, Anastasia (referee) ; Chvátalová, Zuzana (advisor)
The main objective of this thesis is the analysis of the enterprise using quantitative methods. This work includes two parts. The first theoretical part will introduce the basic theoretical concepts that are necessary for understanding the issues . In the second part, Selected Economic Indicators will be used to evaluate the current state of the selected company. At the end of the work, based on the analysis of the current state of the company, i will give suggestions for recommendations for improving the financial situation of the company.
Proposal for Project and Application of Project Management Methodology in a Company
Zapletalová, Beata ; Doskočil, Radek (referee) ; Širáňová, Lenka (advisor)
Tato magisterská práce se zabývá aplikací metod a technik projektového řízení v podniku. Projekt je zaměřen na plánování a realizaci účasti společnosti na celosvětové konferenci a veletrhu. Přehled základních myšlenek a teoretických poznatků souvisejících s problematikou projektového řízení naleznete v teoretické části. Druhá část se zabývá konkurencí, marketingem, udržitelností podniku a také analýzou současné situace. Třetí část zahrnuje návrhy a příspěvky. Jednotlivé techniky, přístupy a nástroje byly vybrány tak, aby byly pro tento konkrétní projekt co nejpřínosnější.
Application of Management Control System in a Business
Smékalová, Michaela ; Urbánek, Michal (referee) ; Žižlavský, Ondřej (advisor)
This thesis focuses on a detailed analysis of controlling within XYZ company, with special emphasis on the Procure to Pay process and subsequent cost analysis. The work is systematically divided into four main parts. The first part describes the theoretical knowledge necessary for the subsequent sections. The second part is devoted to describing the company, and the third part deals with the analysis of the current state of controlling, particularly the state of the Procure to Pay process in XYZ company. The final proposal part builds on the previous sections, suggesting measures and adjustments related to the Procure to Pay process and associated costs.
Financial planning in Ahlfit s.r.o.
Zálešáková, Zuzana ; Pěta, Jan (referee) ; Režňáková, Mária (advisor)
This diploma thesis focuses on the process of creating a financial plan for the company AHLFIT spol. s r.o. The thesis is divided into three parts, with the first part addressing theoretical foundations for further proceedings, followed by an analytical section where both strategic and financial analyses of the company are conducted, serving as a basis for formulating the financial plan presented in the third part. Finally, this plan is evaluated, and further actions are recommended for the company.
Cost analysis of a rainwater sewer system
Rubáč, Jaroslav ; Mikulík, Michal (referee) ; Aigel, Petr (advisor)
This bachelor thesis focuses on analyzing the costs associated with constructing rainwater sewerage systems, considering factors such as the drainage area size, average precipitation in the specific location, and the material characteristics of the sewerage. The practical part provides preliminary and estimated costs for structures with a maximum drainage floor area of up to 350 m. The theoretical section offers an overview of the components of rainwater sewerage systems, their implementation, methods of rainwater management, and relevant legislation. Additionally, terms such as price, costs, and construction budget are explained, including aspects related to them.
Cost Management and Calculation in the Company
Vrtáková, Lucia ; Škapa, Stanislav (referee) ; Kocmanová, Alena (advisor)
This bachelor thesis is focused on the issue of cost management in Tempest, a.s., which is a company that deals with various IT services and products such as software development and management, IT infrastructure and outsourcing. In this thesis the necessary introduction to the issue is provided by explaining the basic concepts. Then the characteristics of the company, the description of the current financial situation and cost analysis needed for designing the optimization proposals are stated. Finally, the thesis focuses on concrete proposals for cost optimization.
Cost Management in a Company
Tomková, Aneta ; Hornungová, Jana (referee) ; Kocmanová, Alena (advisor)
The bachelor thesis focuses on the topic of cost management in a company. The first part summarizes theoretical knowledge to understand the topic. It is followed by a practical part introducing the selected company, whose situation is further analyzed in terms of cost management and calculations. Based on the results, the final part presents proposals for improving these processes.
Cost analysis of residential housing investment projects
Vránová, Lenka ; Hromádka, Vít (referee) ; Mikulík, Michal (advisor)
The aim of this bachelor thesis is to analyse the cost over time of a development project from the perspective of a general contractor. The first part of the thesis is focused on theoretical introduction to the issue. It describes the project life cycle, how to manage risks, types of stakeholders, time and cost planning, as well as types of pricing, the necessary basis for budgeting and sources of project financing. The second part is devoted to the analysis of costs over time, using the developed schedule and cost plan to develop a financial plan. The projected and actual costs are compared. The third part deals with the risk analysis of the project. Recommended measures are proposed for the risks. As a result, the project will be evaluated in terms of cost over time and the real risks encountered during construction
Analysis and design of the use of the existing building in the village of Stařeč
Janovská, Dagmar ; Hlavinková, Vítězslava (referee) ; Čech, Josef (advisor)
This diploma thesis introduces an analysis and a suggestion for a new usage of a structure, which is located in Stařeč, through the method of highest and best usage, otherwise known as HABU. The first part focuses on explaining terms used in the thesis. Afterwards, methods and their reasonings are explained. The next part introduces suggestions for a new usage of the structure, which are examined by HABU methods, inappropriate suggestions are eliminated. The chosen suggestion reaches the best and highest usage for Stařeč.
Application of Management Control System in a Business
Dlhá, Monika ; Brychta, Jan (referee) ; Žižlavský, Ondřej (advisor)
This thesis focuses on the issue of controlling and its use in the business environment. Specifically, the cost part of operational controlling is examined. The main focus is primarily on variances, their analysis and interpretation. The thesis is divided into three parts. The theoretical part serves as a foundation for defining the basic concepts used in the thesis. The analytical part focuses on the analysis of variances in the company. The proposal section directly follows the analytical part, presenting adjustments to the planning of selected values. The proposals are designed to reflect the current situation of the company.

National Repository of Grey Literature : 1,099 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.