Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pojmenování barev ve španělštině
Volfová, Eliška ; Kratochvílová, Dana (vedoucí práce) ; Čermák, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá pojetím barev ve španělském a českém jazyce. Předmětem zkoumání je systém označení základních barev a jejich užití ve frazeologii. Pomocí analýz jazykových korpusů pozorujeme hlavní rozdíly v koncepcích barev v daných jazycích. Zjišťujeme, do jaké míry tyto konstrukce ovlivňují mluvčí konkrétních jazyků v jazykovém vnímaní reality.
Postavení kvalifikačních adjektiv ve jmenném syntagmatu - korpusová studie
VLČKOVÁ, Gabriela
Tématem diplomové práce je postavení kvalifikačních adjektiv ve jmenném syntagmatu. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V úvodu první, teoretické, části autorka nejprve popisuje základní charakteristiky italských adjektiv a zabývá se jejich klasifikací. Dále se zaměřuje na postavení kvalifikačních adjektiv a na faktory, jenž toto postavení ovlivňují. Ve druhé, analytické, části autorka pracuje s italským webovým korpusem itWaC. Na jeho základě vytváří frekvenční seznamy adjektiv typu ART-ADJ-NOUN a ART-NOUN-ADJ, z nichž získává výsledný seznam adjektiv vyskytujících se jak v pozici před substantivem, tak za ním. Vybraná adjektiva z tohoto seznamu následně podrobuje analýze s cílem ověřit výchozí teoretické poznatky a vymezit významové změny související se změnou jejich pozice.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.