Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným
Švestka, Vít ; Štenglová, Ivanka (vedoucí práce) ; Patěk, Daniel (oponent)
a klíčová slova Tato diplomová práce se zabývá působností valné hromady společností s ručením omezeným. V úvodu je proveden krátký historický exkurz zobrazující předchozí právní úpravu na českém území. Samotná práce se skládá ze čtyř základních částí. V první jsou zmíněny obecné poznatky o působnosti včetně jejího členění. K první části je zvláštní druhá část, která se věnuje jednotlivým případům působnosti. Tato část je nejobsáhlejší, jelikož je jejím cílem vyložit požadavky na přijetí rozhodnutí v jednotlivých případech rozhodnutí. Ve třetí části autor provedl popis francouzské úpravy a její srovnání s českou. Z dříve shromážděných poznatků pak autor ve čtvrté části provedl kritické zhodnocení současné právní úpravy a nastiňuje konkrétní návrhy legislativních změn.
Komparativní analýza českého a španělského práva obchodních společností a rozbor příslušné španělské právní terminologie
ČINČURA, Ondřej
Cílem práce je čtenáři stručně představit historii, prameny a jednotlivé druhy obchodních společností v České republice a ve Španělsku a následně tyto úpravy porovnat a zhodnotit míru jejich podobnosti a rozdílnosti. Sekundární cíl práce je analyzovat vybranou španělskou právní terminologii. Práce je rozdělena do sedmi kapitol, které se zabývají představením obchodních společností v České republice a ve Španělsku, porovnáním podobnosti a rozdílnosti právních pramenů, typů společností a analýzou španělské právní terminologie. Práce rovněž obsahuje glosář pojmů a resumé ve španělštině.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.