National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
Rybniční hospodaření respektující strategii udržitelného rozvoje a podporu biodiverzity
Rybářství Třeboň, a.s. ; Český nadační fond pro vydru, Třeboň ; ENKI, o.p.s., Třeboň ; Pokorný, J.
Zpráva shrnuje výsledky za rok 2011 a hodnotí celý průběh projektu v letech 2007 - 2011 za jednotlivé oblasti činnosti : detailní hydrobiologické sledování, extenzivní hydrobiologické sledování, vliv rybářského obhospodařování na biologickou rozmanitost, hodnocení produkční činnosti a odhad škod způsobený predátory. Zpráva přináší dlouhodobé srovnání celkové úrovně eutrofizace rybníků a výskytu planktonních sinic. Podrobné výsledky monitoringu jsou uvedeny v přílohách.
Rybniční hospodaření respektující strategii udržitelného rozvoje a podporu biodiverzity
Rybářství Třeboň, a.s. ; Český nadační fond pro vydru, Třeboň ; ENKI, o.p.s., Třeboň ; Pokorný, Jan
Stručné zhodnocení průběhu prací a dosažených výsledků projektu podle jednotlivých zájmových okruhů - hydrobiologické hodnocení, hodnocení biodiverzity a odhad škod způsobený predátory, odhad škod způsobených kormorány a hodnocení fytofilní fauny, rybářské a provozní zajištění intenzivně sledovaných rybníků. Výsledky monitorování jsou uvedeny v přílohách.
Rybniční hospodaření respektující strategii udržitelného rozvoje a podporu biodiverzity
Rybářství Třeboň, a.s. ; Český nadační fond pro vydru, Třeboň ; ENKI, o.p.s., Třeboň ; Pokorný, Jan
Stručné shrnutí průběhu a dosažených výsledků. Výsledky monitoringu biologické diverzity ve sledovaných lokalitách 16 rybníků jsou uvedeny v přílohách.
Rybniční hospodaření respektující strategii udržitelného rozvoje a podporu biodiverzity
Rybářství Třeboň, a.s. ; Český nadační fond pro vydru, Třeboň ; ENKI, o.p.s., Třeboň ; Pokorný, Jan
Stručné zhodnocení průběhu prací a shrnutí výsledků monitorování biodiverzity na lokalitách 15 rybníků v souvislosti se způsobem jejich obhospodařování. Podrobné výsledky jsou uvedeny v přílohách.
Rybniční hospodaření respektující strategii udržitelného rozvoje a podporu biodiverzity
Rybářství Třeboň, a.s. ; Český nadační fond pro vydru, Třeboň ; ENKI, o.p.s., Třeboň ; Pokorný, Jan
Metodická a analytická příprava projektu, který zahrnuje monitorování biodiverzity v rybnících obhospodařovanými s různou intenzitou. Byly stanoveny lokality monitorování a připraveno metodické zabezpečení terénních experimentů.
Rybniční hospodaření respektující strategii udržitelného rozvoje a podporu biodiverzity
Rybářství Třeboň, a.s. ; Český nadační fond pro vydru, Třeboň ; ENKI, o.p.s., Třeboň ; Pokorný, Jan
Zpráva shrnuje výsledky za rok 2011 a hodnotí celý průběh projektu v letech 2007 - 2011 za jednotlivé oblasti činnosti : detailní hydrobiologické sledování, extenzivní hydrobiologické sledování, vliv rybářského obhospodařování na biologickou rozmanitost, hodnocení produkční činnosti a odhad škod způsobený predátory. Zpráva přináší dlouhodobé srovnání celkové úrovně eutrofizace rybníků a výskytu planktonních sinic.
Rybniční hospodaření respektující strategii udržitelného rozvoje a podporu biodiverzity
Rybářství Třeboň, a.s. ; Český nadační fond pro vydru, Třeboň ; ENKI, o.p.s., Třeboň
Interní zprávy k projektu: Chmelová, Iva: Statistické hodnocení koncentrací N a P, chlorofylu, sušiny a uhlíku v sestonu (part. C) v letech 2008- 2011 intenzivně sledované lokality, Musil, Martin: Statistické hodnocení zooplasnktonu (biomasy stanovené jako sušina) v letech 2008 -2011 - intenzivně sledované lokality, Tesařová, Blanka: Měření fotosyntetické aktivity a stanovení čisté primární produkce, Fischer, David: Obojživelníci, plazi, Šimek, Matouš: Monitoring avifauny, Adámek, Zdeněk: Predační vliv kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) na obsádky rybníků, Kadlečíková, Zuzana - Poledník, Lukáš - Poledníková, Kateřina: Monitoring škod způsobovaných vydrou říční.
Analysis of an environmental conflict - opinions of main groups of the inhabitants in the pond water area on the subject of the presence of cormorants (fishermen and holidaymakers) and media analysis
ŠÍPOVÁ, Martina
The thesis was chosen on the basis of the continuation of the bachelor´s work. This thesis is focused on the literature search of problems of the conflicts between the protection of cormorants and the interest of fishery, further on the media analysis in the Czech Republic and finally on the processing of opinions of various groups of respondents (holidaymakers in the area called ´Třeboňsko´ and Czech fishermen). The opinions of questioned people were obtained from controlled interviews written down and processed in the questionnaires. The available information shows that a number of the protected cormorants is increasing not only in the Czech Republic but all over the world. The increase of the number of cormorant population causes problems especially to fishery, because cormorants cause the damage by catching fish stock. These conflicts in the problem area are mostly promoted in the media. In the problem area there are important opinions of the key groups of inhabitants. Groups of questioned people demonstrated their knowledge: holidaymakers in the area called ´Třeboňsko´ have basic knowledge in cormorants and problems caused by cormorants. On the contrary, fishermen are well-informed about the problem. The fishermen are more interested in the problem. Media are very important for solving conflicts and forming opinions of various groups of people. Media analysis showed that most spokesmen, who initiated writing newspaper articles were just fishermen. Therefore the articles on the cormorants are negative and without opinions on the spokesmen as member of general public or academics. Results of the sociological analysis have feed back on the results of the media analysis. It was found out that in the Czech Republic there had not been drawn up any management of fish protection againts cormorants. That is why I prefer to suggest the management in the near future. I recommend to follow the existing foreign management, forexample, in Great Britain. Further, I propose to change the Czech legislation for lower payment of the compensation for the damage caused by cormorants.
BIOLOGICAL AND ECONOMICAL EVALUTION OF MANAGEMENT INSTRUMENTS REDUCING THE PREDACY OF THE CORMORAN IN THE CZECH REPUBLIC
SEDLECKÝ, Pavel
The topic of my thesis is concerning the ecological and economical evaluation of damages caused by the cormorant, (Phalacrocorax carbo sinensis) using the CVM metod (Contingent Valuation Method). My aim was to accent the opinion of the Třeboň region inhabitants

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.