National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.02 seconds. 
Statistika & My (č. 1/2019): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Fulltext: Download fulltextPDF
Satisfying needs of people living in the House with community care Service
KLACEK, Petr
The prime object of this work is to find out the level of satisfying seniors´needs in the House with community care service Vyšehrad in Český Krumlov. The work is engaged in supply of community care service and supply of services with a view to the interests of inhibitants of this institution. The theoretical part consists of common informatik regarding the old age and aging of a person. Other aspects on which this work is engaged in are needs of seniors in the period of senility, care about seniors and community care service itself. In link-up futher to the theoretical part the practical on eis engaged in exclusively to community care service in concrete institutionand to the ralationship between age and needines of help within the framethe human needs. On the base of the research it is possible to say, that if needs of a person are completing on high level as i tis in the case of the House with community care service Vyšehrad in Český Krumlov, retired people can spend joyful time in the House with community care service, too.
Comparation of care of alder people in rest home and day care in terms of costs and benefits
Musil, Jiří ; Nový, Jan (advisor) ; Sedláková, Jaroslava (referee)
This bachelor's thessis will be focused on accessible possibilities of care of alderly people in Czech Republic, financing this kind of care and comparision of two selected ways of care in terms of costs. The aim of the work is to find out which of two compared ways is more advantegous for the goverment and which one for clients, eventually home-folks of theirs.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.