Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Statistika & My (č. 1/2019): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Uspokojování potřeb obyvatel domu s pečovatelskou službou Vyšehrad v Českém Krumlově
KLACEK, Petr
Předmětem této práce je uspokojování potřeb seniorů žijících v Domě s pečovatelskou službou Vyšehrad v Českém Krumlově. Práce zkoumá nabídku pečovatelské služby a nabídku služeb zaměřených na zájmy obyvatel této instituce. Teoretická část se skládá z obecných informací týkajících se stáří a stárnutí člověka. Dalšími aspekty, kterými se tato práce zabývá jsou potřeby seniorů v období stárnutí, péče o seniory a pečovatelská služba sama o sobě. V návaznosti na teoretickou část se praktická část zabývá výlučně pečovatelskou službou v konkrétním zařízení a vztahem mezi věkem a potřebností pomoci v rámci lidských potřeb. Na základě výzkumu je možné říci, že když jsou potřeby člověka naplňovány na tak vysoké úrovni jako je tomu v případě Domu s pečovatelskou službou Vyšehrad v Českém Krumlově, mohou důchodci strávit i v domě s pečovatelskou službou radostné chvíle.
Komparace nákladů a přínosů terénní a pobytové péče o seniory
Musil, Jiří ; Nový, Jan (vedoucí práce) ; Sedláková, Jaroslava (oponent)
Bakalářská práce se bude zabývat dostupnými možnostmi péče o starší občany v České republice, financováním této péče a srovnáváním dvou vybraných způsobů péče z hlediska nákladovosti. Cílem práce je zjistit, který ze dvou srovnávaných způsobů je výhodnější pro stát a který pro klienty, případně jejich blízké.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.