Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Technické požadavky pro realizaci sjednocení řazení fází u OPM
Franěk, Vít ; Koudelka, Jan (oponent) ; Vyčítal, Václav (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je seznámení s konceptem inteligentních sítí a s problematikou identifikace řazení fází vyplývající z implementace inteligentních sítí. Problematika identifikace řazení fází je popsána několika možnými metodami. Praktická část se zabývá výpočtem teoretické sítě a zpracováním hodnot změřených ze sítě nízkého napětí. Na zpracované hodnoty je aplikována metoda sjednocení fáze na základě událostí napětí. Na základě výsledků je vypracován návrh laboratorní úlohy.
Technology and Society - Online Addictions
Sarbassov, Timur ; Baumgartnerová, Alena (oponent) ; Smutný, Milan (vedoucí práce)
The aim of this work is to study the problems of online addiction. The work itself is divided into 3 parts: introduction, main article and conclusion. The introduction explains the global shifts in communications technology and their negative and positive effects. In the main part, I look at certain types of online addiction and ways to deal with them. In conclusion, I summarized thesis of cause and effect relationships of online addicted people.
Návrh univerzální kabeláže pro novostavbu rodinného domu
Olbrichová, Jana ; Jordán, Vilém (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Cílem práce je navrhnout univerzální kabeláž pro novostavbu rodinného domu tak, aby vyhovovala požadavkům zadavatele a tudíž byla vhodná pro využití ke studijním, pracovním i rekreačním účelům.
Výstavba strukturované kabeláže v polyfunkčním domě
Černý, Jan ; Sedlák, Petr (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Obsahem této bakalářské práce je výstavba strukturované kabeláže v polyfunkčním domě, který bude vybudován ve Frýdku - Místku. Práce bude rozdělena na tři části a to na analýzu současného stavu, teoretickou část a praktickou část. První část se bude zabývat analýzou současného stavu strukturované kabeláže v polyfunkčním domě a samotnému domu. Teoretická část se bude zabývat teoretickými východisky pro výstavbu strukturované kabeláže. Praktická část pak bude zaměřena na samotný návrh strukturované kabeláže, který bude odpovídat všem normám a všem požadavkům zadavatele.
Návrh síťové infrastruktury pro rodinný dům
Růžička, Daniel ; Štěpánek, Jan (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě rodinného domu. Výchozími aspekty jsou plány domu a požadavky zadavatele. V práci je popsáno schéma a také způsob fungování této počítačové sítě. Dále práce obsahuje dokumentaci síťových prvků a kalkulaci nákladů na zřízení této sítě.
Návrh počítačové sítě pro novostavbu rodinného domu
Nečas, Jaroslav ; Polívka, Antonín (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout kompletní počítačovou síť v novostavbě rodinného domu tak, aby mohla spolehlivě pokrýt potřeby tříčlenné rodiny, a to jak kancelářské, tak studentské.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.