Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zhodnocení objektů Kurialova archivu na Uherskohradišťsku /rozšířené o památkově chráněné objekty/
Korčáková, Alžběta ; Mgr.Dr.Jitka Matuszková (oponent) ; Ing.arch.Dušan Riedl,CSc. (oponent) ; Ledinská, Jarmila (oponent) ; Žabičková, Ivana (vedoucí práce)
Cílem disertační práce je zmapování a vyhodnocení současného stavu lidové architektury a stavitelství v regionu Uherskohradišťsko na příkladu vybraných obcí a konfrontace s archivem prof. Antonína Kuriala. Práce je rozšířena o památkově chráněné objekty. Výstupem z této práce je katalog staveb lidové architektury zkoumaného regionu.
ZOO DVŮR KRÁLOVÉ - VSTUPNÍ PAVILON
Ander, Aleš ; Kokeš, Václav (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je zpracování architektonické studie na nový vstupní pavilon zoologické zahrady ve Dvoře Králové, která se zaměřuje především na chov afrických zvířat. Důraz je kladen na široký program doprovodných funkcí, na výstavní a víceúčelové prostory s restauračním provozem a zázemím pro návštěvníky. Předpokladem je využití progresivních a netradičních principů výstavnictví s uplatněním nejnovějších technických prvků, za účelem seznámení příchozích s tématem Afrika, dříve než se vydají na prohlídku zahrady.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.