Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti uplatnění fosforečné vazby při zpracování cihelného obrusu
Tmejová, Jana ; Havlica, Jaromír (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá možnostmi uplatnění fosforečné vazby při zpracování cihelného obrusu. Cihelný obrus vzniká jako vedlejší produkt z výroby cihel při broušení cihel. Cihelný obrus je relativně jemný prášek o stejném složení jako vypálený cihelný střep. Jelikož cihelný obrus obsahuje nedostatečné množství hlinité složky, která je pro tvorbu fosforečné vazby klíčová, z toho důvodu se práce zabývá především hledáním vhodné hlinité příměsi. Cílem práce je nalézt vhodnou příměs, která má dostatečný obsah hlinitého podílu pro tvorby fosforečné vazby a stanovit ideální množství, které je nutno přidat. Testovány jsou alternativní zdroje hlinité složky v kombinaci s komerčně dodávaným pojivem pro fosforečnou vazbu (Alufos 50).
Možnosti využití cihelného obrusu v alternativních pojivových systémech na bázi fluidních popílků
Tušla, Václav ; Švec, Jiří (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím cihelného obrusu v pojivových systémech na bázi popílků z fluidního spalování. Konkrétně se jedná o filtrové popílky a jemně mleté ložové popílky z fluidního spalování hnědého uhlí. Fluidní popílky mají, především díky obsahu volného vápna, anhydritu a ostatních složek, pojivové schopnosti. Cihelný obrus vzniká při konečném formování vypálených cihel. Cílem práce je prověřit, zda je možné vyrobit kompozit vhodných vlastností s vysokým nebo dokonce výlučným obsahem fluidních popílků a cihelného obrusu. Práce se rovněž zabývá vlivem některých chemických modifikujících přísad na tyto alternativní systémy.
Možnosti využití cihelného obrusu v systémech na bázi portlandského cementu
Palovčík, Jakub ; Kalina, Lukáš (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá možnostmi využití cihelného obrusu, který je vedlejším produktem z výroby broušených cihel. Rozmach tohoto způsobu zdění je spojen s nárůstem produkce těchto sekundárních materiálů, které jsou částečně vraceny do výroby cihel, a částečně skladovány. Tyto materiály jsou vzhledem ke svému složení a původu potenciálně pucolánově aktivní, což je činí zajímavými pro aplikace v hydraulických pojivech. Cílem práce bylo studium fyzikálních a chemických vlastností několika cihelných obrusů a písků. Následně byla připravena pojiva na bázi těchto materiálů a portlandského cementu. Vlastnosti pojiv byly modifikovány přídavkem komerčně dostupného superplastifikátoru na bázi polykarboxylátu. Byl studován vývoj mechanických vlastnosti připravených pojiv v čase. Hydratace vybraných pojiv byla analyzována pomocí izotermální kalorimetrie.
Možnosti využití cihelného recyklátu v pojivových systémech s obsahem p-slínku
Tušla, Václav ; Ptáček, Petr (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá přípravou pojivových systémů na bázi portlandského slinku a cihelného recyklátu. Jako cihelný recyklát je považována původně odpadní surovina ze stavebnictví či z výroby cihlářských výrobků. V této práci byl použit jemně mletý cihelný recyklát a cihelný obrus, který vzniká při finálním opracování vypálených cihel. Zakomponováním cihelného obrusu do alternativního systému na bázi portlandského slinku by přineslo nemalé ekologické i ekonomické benefity. Diplomová práce se zabývá možnostmi využití cihelného obrusu jako pucolánové příměsi k portlandskému slinku, s cílem připravit a otestovat portlandský cement, který je definován v ČSN EN 197-1. Tato práce se rovněž zabývá možnostmi přípravy alternativních pojiv na bázi p-slinku, avšak takových, které nedefinuje ČSN EN 197-1. Konkrétně se jedná o ternární pojiva s přídavkem fluidního ložového popílku a pojiva na bázi hybridních cementů s obsahem síranu sodného.
Možnosti využití cihelného recyklátu v pojivových systémech s obsahem p-slínku
Tušla, Václav ; Ptáček, Petr (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá přípravou pojivových systémů na bázi portlandského slinku a cihelného recyklátu. Jako cihelný recyklát je považována původně odpadní surovina ze stavebnictví či z výroby cihlářských výrobků. V této práci byl použit jemně mletý cihelný recyklát a cihelný obrus, který vzniká při finálním opracování vypálených cihel. Zakomponováním cihelného obrusu do alternativního systému na bázi portlandského slinku by přineslo nemalé ekologické i ekonomické benefity. Diplomová práce se zabývá možnostmi využití cihelného obrusu jako pucolánové příměsi k portlandskému slinku, s cílem připravit a otestovat portlandský cement, který je definován v ČSN EN 197-1. Tato práce se rovněž zabývá možnostmi přípravy alternativních pojiv na bázi p-slinku, avšak takových, které nedefinuje ČSN EN 197-1. Konkrétně se jedná o ternární pojiva s přídavkem fluidního ložového popílku a pojiva na bázi hybridních cementů s obsahem síranu sodného.
Možnosti uplatnění fosforečné vazby při zpracování cihelného obrusu
Tmejová, Jana ; Havlica, Jaromír (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá možnostmi uplatnění fosforečné vazby při zpracování cihelného obrusu. Cihelný obrus vzniká jako vedlejší produkt z výroby cihel při broušení cihel. Cihelný obrus je relativně jemný prášek o stejném složení jako vypálený cihelný střep. Jelikož cihelný obrus obsahuje nedostatečné množství hlinité složky, která je pro tvorbu fosforečné vazby klíčová, z toho důvodu se práce zabývá především hledáním vhodné hlinité příměsi. Cílem práce je nalézt vhodnou příměs, která má dostatečný obsah hlinitého podílu pro tvorby fosforečné vazby a stanovit ideální množství, které je nutno přidat. Testovány jsou alternativní zdroje hlinité složky v kombinaci s komerčně dodávaným pojivem pro fosforečnou vazbu (Alufos 50).
Možnosti využití cihelného obrusu v alternativních pojivových systémech na bázi fluidních popílků
Tušla, Václav ; Švec, Jiří (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím cihelného obrusu v pojivových systémech na bázi popílků z fluidního spalování. Konkrétně se jedná o filtrové popílky a jemně mleté ložové popílky z fluidního spalování hnědého uhlí. Fluidní popílky mají, především díky obsahu volného vápna, anhydritu a ostatních složek, pojivové schopnosti. Cihelný obrus vzniká při konečném formování vypálených cihel. Cílem práce je prověřit, zda je možné vyrobit kompozit vhodných vlastností s vysokým nebo dokonce výlučným obsahem fluidních popílků a cihelného obrusu. Práce se rovněž zabývá vlivem některých chemických modifikujících přísad na tyto alternativní systémy.
Možnosti využití cihelného obrusu v systémech na bázi portlandského cementu
Palovčík, Jakub ; Kalina, Lukáš (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá možnostmi využití cihelného obrusu, který je vedlejším produktem z výroby broušených cihel. Rozmach tohoto způsobu zdění je spojen s nárůstem produkce těchto sekundárních materiálů, které jsou částečně vraceny do výroby cihel, a částečně skladovány. Tyto materiály jsou vzhledem ke svému složení a původu potenciálně pucolánově aktivní, což je činí zajímavými pro aplikace v hydraulických pojivech. Cílem práce bylo studium fyzikálních a chemických vlastností několika cihelných obrusů a písků. Následně byla připravena pojiva na bázi těchto materiálů a portlandského cementu. Vlastnosti pojiv byly modifikovány přídavkem komerčně dostupného superplastifikátoru na bázi polykarboxylátu. Byl studován vývoj mechanických vlastnosti připravených pojiv v čase. Hydratace vybraných pojiv byla analyzována pomocí izotermální kalorimetrie.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.