Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bytový dům
Kubíček, Jan ; Pilík, Václav (oponent) ; Benešová, Romana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá stavbou bytového domu v klidné lokalitě města Prostějov. Svým vzhledem i účelem zapadá do okolní zástavby. Jedná se o částečně podsklepený, samostatně stojící objekt s parkovacími plochami a má přibližně obdélníkový tvar. Bytový dům je navržen jako 4 podlažní s jedním podzemním podlažím. V suterénní části se nachází bytové zázemí se samostatnými sklepními kójemi pro každou bytovou jednotku. V nadzemních podlaží se nachází 16 bytových jednotek a to 4 bytové jednotky na jedno patro. Bytové jednotky v přízemí mají přístup na soukromé terasy a v nadzemních podlaží na balkón. Objekt je založen na betonových základových pasech a je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Nosný systém je stěnový obousměrný a je vyzděn z keramických tvárnic. Vodorovné konstrukce jsou monolitické železobetonové. Vertikální spojení je zajištěno pomocí tříramenného schodiště, které se obtáčí kolem výtahové šachty. Práce je vypracována na stupeň projektové dokumentace pro provedení stavby.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.