Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podnikatelský plán
Balga, Jiří ; Vojta, Vladimír (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu pro potencionální otevření bistra/baru uvnitř multifunkčního prostoru určeného pro lidi napříč generacemi a zájmy ve městě Břeclav. Práce obsahuje hlavní dvě časti. A to teoretickou a praktickou. V teoretické části je provedena literární rešerše a vymezení důležitých pojmů. V praktické části je vypracovaný podnikatelský plán tohoto bistra/baru uvnitř multifunkční haly doplněný příslušnými analýzami, plány a výpočty.
Výstavba a provoz sportovního areálu pro jízdu v terénu na MTB typu single trek.
Novák, Jan ; Zouharová, Jitka (oponent) ; Korvas, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje projektu výstavby sportovního areálu jízdy na horských kolech v terénu pro širokou veřejnost. První část práce se zabývá obecným rozdělením pohybových aktivit a jejím zdravotním přínosem. Dále se práce zabývá významem horské cyklistiky a novým trendem MTB cyklistiky single trek. V dalším kroku práce rozebírá podnikatelský záměr výstavby single trek a přínosem pro danou lokalitu.
The Business Plan of Establishment New Company
Ďurkechová, Zuzana ; Hanušová, Helena (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
The subject of the bachelor thesis is the elaboration of a business plan for the foundation of a new company. The company is focused on the realization of social events and providing hospitality services. The thesis defines basic concepts, objectives, methods, and theoretical knowledge necessary to clarify the subject matter on the basis of which a specific business plan is drawn up. In the conclusion of the thesis, the evaluation of the effectiveness of investing in a particular idea is summarized with the help of dynamic indicators.
Podnikatelský záměr
Bartoš, Martin ; Novák, Zdeněk (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je vypracování podnikatelského záměru na vybudování společnosti s názvem Černomořské pochoutky s.r.o., zabývající se přípravou a prodejem produktů bulharsko-balkánské a černomořské kuchyně. Prodejna společnosti bude umístěna v nájemních prostorách v centru města Brna a kombinuje provozovnu občerstvení a prodejnu potravin.
Zřízení a provoz fitness centra
Janová, Lucie ; Peričková, Lucie (oponent) ; Korvas, Pavel (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský záměr na zřízení a provoz fitness centra. První část práce je zaměřena na teorii této problematiky. V praktické části tyto poznatky budou aplikovány do reálného podnikatelského plánu a hlavním cílem je vypracovat návrh na jeho založení a vedení.
Podnikatelský záměr – zřízení stání pro obytná vozidla a obytné přívěsy
Vitoulová, Veronika ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Záměrem této bakalářské práce je zhotovení podnikatelského záměru pro zřízení stellplatzu na pozemku, který je ve vlastnictví mého otce. V analytické části zhodnotím nynější stav a celkově výchozí pozici pro část praktickou. Praktickou část věnuji konkrétnímu podnikatelskému záměru, jeho financování, nutností, bez kterých by se daný záměr neuskutečnil a v neposlední řadě jeho vyhodnocení, zdali je vůbec podnikatelský záměr realizovatelný.
Podnikatelská plán pro založení boulder centra
Herman, Jan ; Procházka, Jiří (oponent) ; Bayerová, Vladimíra (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského záměru pro založení Boulder Centra v Brně. Jde o horolezeckou stěnu spojenou s možností posezení. Na základě ekonomických analýz je sestaven podnikatelský plán, který určuje šanci a podmínky realizace daného projektu.
Podnikatelský záměr pro založení centra pro lezecké sporty
Onderková, Veronika ; Janírek, Martin Stanislav (oponent) ; Polák, Josef (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru pro zahájení podnikání společnosti s ručením omezeným v oblasti lezeckého sportu. Záměr je zpracován podle teoretické části, která obsahuje obecnou strukturu podnikatelského plánu, předpoklady úspěchu začínajícího podniku a analýzy trhu (SWOT a SLEPT). Společnost bude založena v Opavě a bude se zabývat provozováním umělé lezecké stěny, výukovými kurzy a půjčovnou lezeckého vybavení.
Podnikatelský plán
Zemanová, Lucie ; Ing., Bc.Vanda Casková (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro organizaci příměstského plaveckého tábora pro děti, který každoročně pořádá plavecká škola Kometa Brno. Tato práce obsahuje veškeré potřebné informace a analýzy, které jsou nezbytné k vytvoření konkrétní nabídky a stanovení její vhodné marketingové strategie.
Podnikatelský záměr na pořádání letního tábora pro děti
Kolářová, Renáta ; Blahutková, Marie (oponent) ; Korvas, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhotovením podnikatelského záměru na pořádání letního tábora pro děti. Zaměřuje se sestavením kalkulace, rozpočtu a marketingového mixu. Tato práce obsahuje vlastní návrhy na pořádání letního tábora pro děti, personální zabezpečení, propagace, program tábora a ekonomické zhodnocení. Hlavním cílem bude zjistit, zda tento návrh bude realizovatelný.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.