Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Virtualizovaná webová aplikace pro příjem nízkoobjemových dat ze senzorů
Kharytonov, Oleh ; Fujdiak, Radek (oponent) ; Pospíšil, Jan (vedoucí práce)
Na začátku teoretické části, bakalářská práce se věnuje technologie LPWAN nebo Low-Power Wide-Area Network. Systémům, které vyznačují se nízkou spotřebou energie a širokým pokrytím. Probírá se jejich klíčové vlastnosti. Následně pozornost je věnovaná standardu LoRaWAN\texttrademark\,. Ze začátku se rozebírá modulace LoRa\textsuperscript{\tiny\textregistered} - používané modulační techniky a výhody oproti konkurence. V dalším kroku se věnuje sítím LoRaWAN\texttrademark\, - architektuře, typům koncových zařízení a zabezpečení. Virtualizaci - využití v současném světě, rozebírá druhy virtualizací a její výhody. V praktické části je představeno zprovoznění open-source LoRaWAN\texttrademark\, serveru ChirpStack, brány, registrací a aktivací koncových zařízení. Je věnovaná pozornost aplikaci naprogramované s použitím Flask pro správu zařízení a příjem dat. Je vysvětlen princip fungování a zprovoznění virtualizované webové aplikaci. Na závěr jsou popsané výsledky a možné způsoby vylepšení aplikace.
Honeypot pro protokol LoRaWAN
Zhukova, Viktoriia ; Pospíšil, Jan (oponent) ; Pospíšil, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá technologií LoRaWAN, popisuje komunikaci v síti. Věnuje se bezpečnosti LoRaWAN sítě a popisuje zranitelnosti a mitigační opatření. Druhá polovina teoretické části je zaměřena na popsání technologie typu honeypot, popisuje rozdělení honeypotů, uvádí jejich výhody a nevýhody a porovnává IoT honeypoty. Praktická část je pak zaměřena na sestavení experimentálního prostředí, je uveden popis zvoleného hardware a software. Popisuje se zprovoznění sítě LoRaWAN, konfigurace brány a spuštění serveru LoRaWAN. Dále je popsán celý postup sestaveni honeypotu. Jsou popsány a zkoumány dvě varianty high-interaction honeypotu. Jedna bez využití sandboxingu, s využitím firewall a druhá s využitím sandboxingu realizovaného pomocí chroot/jail.
Návrh domácí brány pro zařízení IoT využívající technologii Z-Wave
Resler, Tomáš ; Krajsa, Ondřej (oponent) ; Hošek, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce je věnována platformě Z-Wave, která se snaží o vytvoření univerzálního systému pro chytrou domácnost. V teoretické části je detailně popsána vlastní platforma, vhodné knihovny pro tvorbu aplikace i dostupná koncová zařízení. V praktické části je pomocí Z-Wave modulu, Raspberry Pi 3, dotykové obrazovky, powerbanky a těla, navrženého v SolidWorksu a vytisknutého na 3D tiskárně, sestrojen hardware brány. Do modulu ZM5304 je nahraný firmware a tento model je pomocí navržené desky plošných spojů propojen s Raspberry Pi 3. Takto sestrojená brána řídí Z-Wave síť pomocí vlastní aplikace napsané v Python wrapperu nad knihovnou OpenZWave. Součástí práce je i souhrn alternativních komerčních zařízení dostupných na českém trhu.
Lokalizace v rámci technologie LoRaWAN
Pospíšil, Jan ; Hošek, Jiří (oponent) ; Fujdiak, Radek (vedoucí práce)
Diplomová práce se v teoretické části zabývá obecně LPWAN, tedy sítěmi pro nízkoenergetická bezdrátová zařízení spadajících do kategorie IoT se zaměřením na LoRaWAN. Druhá polovina teoretické části je zaměřena na popsání obecných technik a principů lokalizace bezdrátových zařízení s následnou selekcí metody vhodné pro aplikaci v LoRaWAN. Praktická část je pak zaměřena na potřebné úpravy HW pro umožnění lokalizace v této síti. Dále je popsán celý postup zprovoznění kompletní sítě, je vysvětlen lokalizační algoritmus využívající principu TDoA, provedena simulace a je ověřena funkčnost reálným měřením v terénu. Na závěr jsou naměřené výsledky odůvodněny a jsou popsány nedostatky, případné možnosti pro vylepšení.
Secure Gateway for Wireless IoT Protocols
Hošala, Martin ; Hujňák, Ondřej (oponent) ; Kořenek, Jan (vedoucí práce)
This work aimed to create a functional prototype of a secured gateway for wireless IoT protocols based on the BeeeOn IoT Gateway. To create the resulting solution, it was necessary to analyze existing IoT securing systems, propose their integration with the BeeeOn Gateway, and finally deploy the system. As the securing systems in this work, NEMEA modules developed within SIoT project were used. The resulting solution runs on Turris Omnia router and consists of the BeeeOn Gateway, five SIoT detection modules and other NEMEA modules necessary for detectors full functionality. Potential threats are being detected in the Z-Wave, BLE, and LoRaWAN networks. A user can interact with the system through a web interface of Coliot system, which is also a part of the resulting solution and serves to store and present detection results. The system functionality was verified experimentally and by a set of integration tests. The testing has revealed many deficiencies connected to used subsystems, and most of them were fixed. Resulting system is used within the SIoT project.
Bezdrátová senzorická síť využívající LoRa technologii
Mikulášek, Michal ; Pokorný, Jiří (oponent) ; Škorpil, Vladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se v první polovině zaobírá Internetem věcí obecně a dostupnými bezdrátovými technologiemi pro Internet věcí. Ke každé technologii jsou zmíněný jejich vlastnosti, klady a zápory a také možnosti uplatnění v Internetu věcí. V druhé polovině práce je proveden praktický návrh a sestrojení sítě s technologii LoRa, skládající se ze senzorické a centrální jednotky. Součásti řešení jsou navržená schémata zapojení, desky plošných spojů a podrobná fotodokumentace. Dále jsou popsány postupy řešení softwaru pro oba typy jednotek s podrobným popsáním navržených funkcí. Pro celé řešení je otestován a zdokumentován možný maximální dosah. Následně je provedeno podrobné měření spotřeby energie senzorické jednotky a rozsáhlý odhad její výdrže na zvolenou baterii.
Příroda. Mezi krajinou a městem.
Synková, Veronika ; Kristek, Jan (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Vytvářím nový hlavní vstup do areálu v Holicích. Rozšiřuji současný park a k pěší komunikaci situuji náměstí. Dva odlišné prostory jsou propojevy nezastavěným parterem stavby.
Bezdrátový senzor využívající LoRA technologii
Pospíšil, Jan ; Krajsa, Ondřej (oponent) ; Troják, David (vedoucí práce)
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá vlastnostmi bezdrátových komunikačních technologií pro automatizaci a řízení zařízení, u kterých je vyžadovaná nízká spotřeba. Jsou zde rozebrány možnosti jednotlivých technologií, energetické nároky, dosahy a propustnost. Výsledkem praktické části je návrh a sestrojení teplotního bezdrátového čidla komunikujícího přes LoRa technologii s několikaletou výdrží. Doplňující funkcí je možnost uživatele využit GPIO piny senzoru v podobě relátek. Dále návrh a konstrukce brány, která naslouchá na LoRa pakety a komunikuje s PHP aplikací na straně serveru. Poslední krok praktické části je zaměřen na návrh PHP aplikace, jejímž cílem je vizualizace nasbíraných dat, a její zprovoznění.
Alchymie jako brána ke štěstí
Erös, Roman ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Zdichynec, Jan (oponent)
Cílem této bakalářské práce není vykreslit a odhalit alchymistické postupy, ale spíše poznat myšlení alchymistů a seznámit se s jejich osudy, protože ne všichni byli podvodníci, kteří by chtěli profitovat podvodnými způsoby a tak se obohatit na úkor svého okolí. Nemnozí z nich nejenže nezbohatli, ale dokonce se zadlužili, až nakonec skončili ve vězení. Většina z nich opravdu věřila svým snům o transmutaci a o prodloužení života a další naopak přestali věřit na zázrak zbohatnutí pomocí transmutace a spíše začali přemýšlet o tom, zda něco takového je možné a teprve potom se vrátit na začátek. A to byl vlastně začátek bádání a tím o počátek nové vědecké disciplíny a to chemie. Samozřejmě, že společně se snahou alchymistů o transmutaci kovů hledání kamene mudrců se pojí i osudy slavných protagonistů této nauky a to od samotného zakladatele Herma Trismegistose až po současnost, protože sen alchymistů není cizí ani dnešnímu člověkovi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.