Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 74 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
HELE KÁMEN, CO V NĚM ASI JE?
Petruželová, Anna ; Vaněk, Tomáš (oponent) ; Štindlová, Marie (vedoucí práce)
Moje diplomová práce je soubor přibližně 30ti různě malých knížek, které jsem dělala od září 2023 do června 2024. Knížky jsou vyrobené různými technikami a jsou o různých tématech. O tom co mě napadlo, o čem jsem přemýšlela a co se stalo. Nejčastěji jsou v nich i kresby i slova, někdy jenom slova nebo jenom kresby a někdy ani jedno. Snažila jsem se na nich pracovat průběžně, vyrobit přibližně jednu knížku za týden.
Model internetového obchodu pro multimediální oblast
Sedlář, Vítězslav ; Horejsek, Rostislav (oponent) ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci jsem se zabýval vytvořením návrhu internetového obchodu s knihami. Součástí práce je popsání teoretických poznatků z oblasti internetového obchodování, analýza současné situace a trendy v oblasti knih a jejich prodeje, návrh modelu internetového obchodu a změn ve firmě po jeho zavedení včetně ekonomického zhodnocení.
Určování autorství
Fabiánek, Ondřej ; Škoda, Petr (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá určováním autorství na základě znalosti předchozích textů autora. Cílem bylo prostudovat existující metody pro určování autorství a následně vytvořit systém, který dovede s vysokou pravděpodobností identifikovat autora textu. Zaměřuji se zde na určování autorství anglicky psaných knih a součástí řešení je též grafické rozhraní.
Návrh komunikační strategie pro prodej odborné literatury
Krotký, Roman ; Kuchař, Vladimír (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh komunikační strategie pro nakladatelství BizBooks. Nejprve jsou uvedeny základní teoretické poznatky získané z literatury. Na základě analýz je vytvořena komunikační strategie s cílem oslovení nových zákazníků, zvýšení prodeje knih a upevnění pozice na trhu.
Elektronická databáze knih
Janda, Jiří ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Květoňová, Šárka (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem, tvorbou a provozem elektronické databáze knih. Jsou zde popsány důvody tvorby takovéhoto systému, technologie použité k tvorbě aplikace a dále funkčnost a ovládání jednotlivých podčástí systému. Další části jsou zaměřeny na pozdější spuštění, problémy reálného provozu a získané zkušenosti z fungování této aplikace.
Neuronové sítě pro doporučování knih
Gráca, Martin ; Beran, Vítězslav (oponent) ; Hradiš, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá oblastí Doporučovacích systémů využívající Hluboké neuronové sítě a jejich využití při doporučování knih. Jsou zde rozebrány tradiční doporučovací systémy a jejich reprezentace i systémy s pokročilejšími technikami na základě strojového učení. Jádrem práce je uplatnění konvolučních neuronových sítí pro zpracování přirozeného jazyka a vytvoření hybridního knižního doporučovacího systému. Navržený systém doporučuje na základě uživatelských dat, včetně uživatelských recenzí a knižních textových dat. Na vytvořené datové sadě systém dosahuje chyby RMSE 1,086.
Webová správa databáze bibliografických citací
Daněk, Jiří ; Janovič, Filip (oponent) ; Rajmic, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je vytvořit webové rozhraní pro práci s bibliografickými citacemi. Projekt byl vyvinut, aby usnadnil vkládání bibliografických záznamů v autorských dílech. Systém umožňuje vkládání, vyhledávání a správu bibliografických citací. Také je možné citace exportovat do rtf, xml, html a databázového bib souboru a tyto soubory dále využívat. Formát citací respektuje obě české normy ČSN ISO 690-1 a ČSN ISO 690-2. Celý systém je založen skriptovacím jazyce PHP ve verzi 5, který se užívá pro tvorbu dynamických webových stránek. Systém má grafické uživatelské rozhraní, tedy je snadno použitelný. Webové rozhraní je plně funkční a připravené pro použití nejenom pro autory odborných publikací, ale i pro studenty.
Neuronové sítě pro doporučování knih
Gráca, Martin ; Kolář, Martin (oponent) ; Hradiš, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá oblastí doporučovacích systémů využívající hluboké neuronové sítě pro doporučování knih. Jsou zde rozebrány tradiční doporučovací systémy a jejich reprezentace i systémy s pokročilejšími technikami na základě strojového učení. Jádrem práce je uplatnění konvolučních neuronových sítí pro zpracování přirozeného jazyka a vytvoření hybridního knižního doporučovacího systému. Navržený systém obsahuje faktorizaci matice jako techniku kolaborativního filtrování a doporučuje na základě minulých uživatelských hodnocení a knižních metadat, včetně textového popisu knih. Navrhl jsem 2 modely, jeden s bag-of-words a druhý s konvoluční sítí. Oba modely dosahují lepších výsledků než baseline metody. Na vytvořené datové sadě, která byla vytvořena z knižní databáze Goodreads, dosahuje model s konvoluční sítí ještě lepšího výsledku než model s BOW.
Městská knihovna, Lausanne
Kotková, Lucie ; Sedlák, Jaroslav (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Městská knihovna Lausanne se stává novým kulturním a vzdělávacím centrem a orientačním bodem proměňující se čtvrtě Sévelin. Vznikají nové veřejné prostory, pěší třída, nová stanice metra a autobusová zastávka.
Zmapování informačních zdrojů o spalování biomasy
Komárek, Martin ; Bělohradský, Petr (oponent) ; Hájek, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním informačních zdrojů o spalování biomasy. Cílem teto práce je uvést základní informační zdroje, ze kterých získáme cenné poznatky pro další zpracování a výzkum v tomto oboru energetiky.V uvedených kapitolách této práce získáme praktické informace o těchto zdrojích.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 74 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.