Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 342 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Regulace transportu NMDA receptorů v savčích neuronech
Hemelíková, Katarína
N-methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory řadíme mezi ionotropní glutamátové receptory ovlivňující excitační synaptický přenos a synaptickou plasticitu v centrálním nervovém systému (CNS) savců. Aktivace NMDA receptorů hraje klíčovou roli ve vývoji mozku nebo při formování paměti. Abnormální regulace NMDA receptorů je jedna z hlavních příčin vzniku různých neurologických a psychiatrických onemocnění. NMDA receptory vytvářejí heterotetramerní komplexy složené z GluN1, GluN2(A-D) a/nebo GluN3(A a B) podjednotek. Povrchová exprese NMDA receptorů je regulovaná na mnoha úrovních, včetně zpracování a kontroly v endoplazmatickém retikulu (ER), intracelulárního transportu přes Golgiho aparát (GA), internalizace, recyklace a následné degradace. NMDA receptory jsou na úrovni časného transportu regulovány: volnou dostupností GluN podjednotek v ER, přítomností ER- retenčního a exportního signálu a posttranslačními modifikacemi, včetně fosforylace a palmitoylace. Avšak role N-glykosylace v regulaci transportu NMDA receptorů dosud nebyla plně objasněna. Cílem této práce proto bylo objasnění mechanismů regulace povrchové exprese a funkčních vlastností NMDA receptorů. V předložené práci jsme použili kombinaci nejmodernějších metod z oblasti molekulární biologie, mikroskopie, biochemie a elektrofyziologie. Rovněž...
Výukové aplikace modelů složitých biochemických procesů
Zdražil, Jindřich
Doktorská práce "Výukové aplikace modelů složitých biochemických procesů" pojednává o možnosti začlenění jednoduchých bioorganických výukových experimentů, modelujících složité biochemické procesy v živých systémech, do učiva na středních a vysokých školách, v některých případech i na školách základních. Úkolem těchto experimentů je zjednodušené, ale názorné a odpovídající přiblížení složité problematiky biochemických procesů formou transparentního pokusu, probíhajícího za podmínek srovnatelných s podmínkami reálného děje v živém systému. Teoretická část je rozdělena do tří tematických okruhů: biochemie a bioorganická chemie; bioorganické modely a jejich charakteristika a vybrané konkrétní aplikace bioorganických modelů ve výuce chemie, přičemž část, zabývající se bioorganickými modely a jejich charakteristikou je dále rozdělena na základě konkrétních modelů. Těmito jsou modely enzymů a jejich katalytického působení, modely biochemických reakcí, modely působení toxických a antidotních látek a modely působení kancerogenů. Praktická část obsahuje metodické zpracování šesti vybraných modelů, které demonstrují příslušné biochemické procesy nebo strukturu složitých organických sloučenin. Mezi tyto modely patří modelování biuretové reakce, methylenová modř jako model koenzymu, modelování vlivu reakčních...
Regulace transportu NMDA receptorů v savčích neuronech
Hemelíková, Katarína
N-methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory řadíme mezi ionotropní glutamátové receptory ovlivňující excitační synaptický přenos a synaptickou plasticitu v centrálním nervovém systému (CNS) savců. Aktivace NMDA receptorů hraje klíčovou roli ve vývoji mozku nebo při formování paměti. Abnormální regulace NMDA receptorů je jedna z hlavních příčin vzniku různých neurologických a psychiatrických onemocnění. NMDA receptory vytvářejí heterotetramerní komplexy složené z GluN1, GluN2(A-D) a/nebo GluN3(A a B) podjednotek. Povrchová exprese NMDA receptorů je regulovaná na mnoha úrovních, včetně zpracování a kontroly v endoplazmatickém retikulu (ER), intracelulárního transportu přes Golgiho aparát (GA), internalizace, recyklace a následné degradace. NMDA receptory jsou na úrovni časného transportu regulovány: volnou dostupností GluN podjednotek v ER, přítomností ER- retenčního a exportního signálu a posttranslačními modifikacemi, včetně fosforylace a palmitoylace. Avšak role N-glykosylace v regulaci transportu NMDA receptorů dosud nebyla plně objasněna. Cílem této práce proto bylo objasnění mechanismů regulace povrchové exprese a funkčních vlastností NMDA receptorů. V předložené práci jsme použili kombinaci nejmodernějších metod z oblasti molekulární biologie, mikroskopie, biochemie a elektrofyziologie. Rovněž...
Změny vybraných krevních parametrů koní
MACHÁČKOVÁ, Hana
Laminitida je jedním z nejčastějších multifaktoriálních onemocnění končetin koní. Z nedávných studií je zřejmé, že toto onemocnění vzniká z 90 % na podkladě endokrinologických onemocnění, jako je Cushingův syndrom či equinní metabolický syndrom. V dostupných literárních zdrojích není příliš mnoho relevantních informací o vztahu laminitidy k hematologickým a biochemickým krevním parametrům. Předkládaná diplomová práce "Změny vybraných krevních parametrů koní" vyhodnocuje biochemické a hematologické krevní parametry v souvislosti s onemocněním laminitidou u 27 nemocných koní. Statisticky porovnává rozdíly v krevních parametrech mezi zdravými a nemocnými koňmi.
Regulace transportu NMDA receptorů v savčích neuronech
Hemelíková, Katarína ; Horák, Martin (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent) ; Valeš, Karel (oponent)
N-methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory řadíme mezi ionotropní glutamátové receptory ovlivňující excitační synaptický přenos a synaptickou plasticitu v centrálním nervovém systému (CNS) savců. Aktivace NMDA receptorů hraje klíčovou roli ve vývoji mozku nebo při formování paměti. Abnormální regulace NMDA receptorů je jedna z hlavních příčin vzniku různých neurologických a psychiatrických onemocnění. NMDA receptory vytvářejí heterotetramerní komplexy složené z GluN1, GluN2(A-D) a/nebo GluN3(A a B) podjednotek. Povrchová exprese NMDA receptorů je regulovaná na mnoha úrovních, včetně zpracování a kontroly v endoplazmatickém retikulu (ER), intracelulárního transportu přes Golgiho aparát (GA), internalizace, recyklace a následné degradace. NMDA receptory jsou na úrovni časného transportu regulovány: volnou dostupností GluN podjednotek v ER, přítomností ER- retenčního a exportního signálu a posttranslačními modifikacemi, včetně fosforylace a palmitoylace. Avšak role N-glykosylace v regulaci transportu NMDA receptorů dosud nebyla plně objasněna. Cílem této práce proto bylo objasnění mechanismů regulace povrchové exprese a funkčních vlastností NMDA receptorů. V předložené práci jsme použili kombinaci nejmodernějších metod z oblasti molekulární biologie, mikroskopie, biochemie a elektrofyziologie. Rovněž...
Výroční zpráva VÚPP za rok 2017
VÚPP
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu potravinářského Praha za rok 2017.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva VÚPP za rok 2016
VÚPP
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu potravinářského Praha za rok 2016.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva VÚPP za rok 2015
VÚPP
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu potravinářského Praha za rok 2015.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva VÚPP za rok 2014
VÚPP
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu potravinářského Praha za rok 2014.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva VÚPP za rok 2013
VÚPP
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu potravinářského Praha za rok 2013.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 342 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.