National Repository of Grey Literature 66 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Ekologická likvidace autovraku
MACHÁČEK, Martin
The aim of this diploma thesis is the implementation of ecological disposal of a selected car wreck with a description of the procedure of dismantling the car wreck, expressing the weight shares of its individual parts, stating the method of their recycling or disposal and expressing the financial side of disposal. In the chapter dealing with the literature review, the work focuses on the current legislation that regulates the disposal of car wrecks, the material composition of car wrecks, the use of car wrecks and possible disposal processes and the possibility of recycling individual components. The practical part is focused on the physical and administrative liquidation of a particular car wreck, with a description of the process of its further processing, the financial aspects of liquidation and evaluation of the results with published literature.
Nakládání s autovraky
HAJNÝ, Vladislav
Works on Car Wrecking deals with the possibilities of environmentally friendly disposal or recycling of individual parts of a passenger car. The aim of this diploma thesis is to describe the possibilities of liquidation or recycling of individual car parts made from different materials, to describe the necessary duty of the given vehicle during permanent decommissioning of the traffic inspectorate, to carry out the practical liquidation of the selected car wreck, to describe the procedure of dismantling the car wreck and to express weight its individual parts. I believe that I will acquire other valuable theoretical and practical knowledge, which I will apply in the technical practice.
Car wrecks from the view of economy, technical treatment and environmental point of view
Nováková, Tereza ; Charvátová,, Michaela (referee) ; Kizlink, Juraj (advisor)
The bachelor’s thesis is focused on treatment of car wrecks in terms of economy, material recovery and environment. The thesis is only theoretical and the information are supported by various sources. The thesis defines waste, car wreck and selected carwreck as legal concepts. It delas with legislative measures in car wreck treatment both in the Czech republic and in European Union. The thesis maps current trends of development in composition of vehicles in the Czech republic compared to global scale. The thesis describes material composition of car wrecks and the managment proces. Further states the most common ways how to dismantle the ELVs, methods of recycling and the overview of the latest findings in the area of reuse of waste generated during processing of car wrecks. The thesis handle with car wreck not only as a whole but also the processing of individul parts. In a separate chapter are described processing plants and collection points for ELVs. It also contains necessary information to log out ELV from central register. The last chapter deals witf the scrap.
Methods of environmentally friendly carcass disposal
Blažek, Pavel ; Kropáč, Jiří (referee) ; Novotný, Pavel (advisor)
In the thesis we deal with a summary of all available methods of disposal of environmentally friendly vehicles that are currently available. Addressing this problem is to find appropriate procedure, thereby simplifying and reducing the cost of processing vehicles. We also deal with this issue in terms of legislative, therefore a summary of the law on dealing with waste vehicles. The aim of this work is to introduce the methods of processing whole vehicles as well as various parts of cars and find the most appropriate methods of disposal
Recyklační programy
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; EKO-KOM, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Vejnar, Pavel ; Havránková, Věra ; Jurová, Marie ; Černík, Bohumil
Přílohová část A obsahuje: Příloha 1: Ověření metodiky hodnocení logistické spirály životnosti u vybrané komodity (pneumatiky, elektronika a výpočetní technika). Příloha 2: Stanovení metodiky a základních ukazatelů pro hodnocení účinnosti recyklačních programů.
Recyklační programy
DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Beneš, David ; Jirkovská, Veronika ; Hrabina, David ; Jurová, Marie ; Vejnar, Pavel ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Matějka, Jan ; Záveský, Marek ; Durdil, Josef
Souhrnná zpráva o výsledcích projektu v roce 2004: v roce 2004 byl zpracován návrh zásad designu pro recyklaci - popis životního cyklu vybraných komodit. Byl proveden sběr dat pro hodnocení recyklačních programů dle stanovené metodiky, navržen systém sledování informací o toku odpadů u vybraných komodit, dále byly navrženy optimální recyklační programy, naplňována databáze recyklačních technologií, provedeny prognózy vývoje vybraných komodit (elektrická a elektronická zařízení, textilní podlahové krytiny). Byly hodnoceny charakteristiky materiálových a ekonomických toků u vybrané komodity (automobil).
Recyklační programy
DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Kotoulová, Zdenka ; Hrabina, David
Přílohová část C obsahuje Přílohu 6: Hodnocení charakteristik materiálových a ekonomických toků u vybrané komodity - II etapa: Legislativní podklady v oblasti nakládání s vybranými autovraky. Struktura vozového parku v ČR. Stará zátěž. Prognóza vozového parku v ČR do r. 2010. Technologie zpracování vozidel s ukončenou životností. Monitoring zařízení ke sběru a zpracovatelských zařízení. Modelové řešení zařízení ke sběru vybraných autovraků. Modelové řešení zpracovatelského zařízení vybraných autovraků. Doprava. Náklady na dekontaminaci vybraných autovraků. Ceny materiálů a surovin. Ekonomická bilance celého systému recyklace vybraných autovraků.
Recyklační programy
EKO-KOM, Praha ; Fakulta podnikatelská VUT, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha
Část 1 zprávy obsahuje kapitoly 1 až 5. Metodika popisu a hodnocení logistické spirály životnosti vybraných komodit a návrh metodiky pro hodnocení materiálových toků. Návrh ukazatelů k hodnocení recyklačních programů. Specifikace užívaných prognostických metod. Portfolio recyklačních programů (automobily, pneumatiky, textilie, elektronika - výpočetní technika, chladničky z domácností).

National Repository of Grey Literature : 66 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.