Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Autovraky z hlediska ekonomiky, technického zpracování a životního prostředí
Nováková, Tereza ; Charvátová,, Michaela (oponent) ; Kizlink, Juraj (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zpracování autovraků z hlediska ekonomiky, materiálového využití a životního prostředí. Práce je pouze teoretická a informace jsou podložené různými zdroji. Práce vymezuje pojem odpad, autovrak a vybraný autovrak. Pojednává o legislativních opatřeních v oblasti vozidel s ukončenou životností v rámci předpisů České republiky i Evropské unie. Práce mapuje současné trendy vývoje vozového parku na území České republiky ve srovnání s celosvětovým měřítkem. V práci je popsáno materiálové složení autovraku, proces nakládání s autovraky. Dále uvádí nejrozšířenější způsoby odstraňování vozidel s ukončenou životností, metody jejich recyklace a přehled nejnovějších poznatků v oblasti opětovného využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků. Zabývá se nejen autovrakem jako celkem, ale i zpracováním dílčích částí. V samostatné kapitole jsou popsány zpracovatelská zařízení a sběrná místa pro odstraňování vozidel s ukončenou životností, dále také obsahuje potřebné informace pro odhlášení vozidel z centrálního registru. Poslední kapitola je věnována problematice šrotovného.
Metody likvidace autovraků způsobem šetrným k životnímu prostředí
Blažek, Pavel ; Kropáč, Jiří (oponent) ; Novotný, Pavel (vedoucí práce)
V bakalářské práci se zabývám souhrnem všech použitelných metod ekologicky šetrné likvidace autovraků, které jsou v současnosti k dispozici. Řešení této problematiky spočívá v nalezení vhodného postupu, zjednodušení a tím i snížení nákladů na zpracování autovraků. Zabývám se také touto problematikou z hlediska legislativního, tedy především přehledem části zákonu o odpadech zabývajícím se autovraky. Cílem této práce je seznámit se se způsoby zpracování celých autovraků i jednotlivých částí automobilů a nalezení nejvhodnějších metod likvidace.
Ekologická likvidace autovraku
MACHÁČEK, Martin
Cílem této diplomové práce je realizace ekologické likvidace vybraného autovraku s popisem postupu rozebrání autovraku, vyjádřením hmotnostních podílů jeho jednotlivých částí, uvedení způsobu jejich recyklace nebo likvidace a vyjádření finanční stránky likvidace. V kapitole zabývající se literárním přehledem je práce zaměřena na platnou legislativu, která upravuje likvidaci autovraků, na materiálové složení autovraků, využití autovraků a možné procesy likvidace a možnosti recyklace jednotlivých komponent. Praktická část je zaměřena na fyzickou a administrativní likvidaci konkrétního autovraku, s popsáním postupu jeho dalšího zpracování, finanční stránky likvidace a zhodnocením zjištěných výsledků s publikovanou literaturou.
Nakládání s autovraky
HAJNÝ, Vladislav
Práce na téma Nakládání s autovraky se zabývá možnostmi ekologicky přijatelné likvidace nebo recyklace jednotlivých částí osobního automobilu. Cílem této diplomové práce je popsat možnosti likvidace nebo recyklace jednotlivých částí automobilu, které jsou vyrobené z rozdílných materiálů, popsat nutné zákonem dané povinnosti při trvalém vyřazování vozidla z provozu na dopravním inspektorátu, provést praktickou likvidaci vybraného autovraku, popsat postup rozebrání autovraku a vyjádřit hmotnostní podíly jeho jednotlivých částí. Věřím, že vypracováním zadaného tématu získám další cenné teoretické a praktické znalosti, které následně uplatním v technické praxi.
Autovraky z hlediska ekonomiky, technického zpracování a životního prostředí
Nováková, Tereza ; Charvátová,, Michaela (oponent) ; Kizlink, Juraj (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zpracování autovraků z hlediska ekonomiky, materiálového využití a životního prostředí. Práce je pouze teoretická a informace jsou podložené různými zdroji. Práce vymezuje pojem odpad, autovrak a vybraný autovrak. Pojednává o legislativních opatřeních v oblasti vozidel s ukončenou životností v rámci předpisů České republiky i Evropské unie. Práce mapuje současné trendy vývoje vozového parku na území České republiky ve srovnání s celosvětovým měřítkem. V práci je popsáno materiálové složení autovraku, proces nakládání s autovraky. Dále uvádí nejrozšířenější způsoby odstraňování vozidel s ukončenou životností, metody jejich recyklace a přehled nejnovějších poznatků v oblasti opětovného využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků. Zabývá se nejen autovrakem jako celkem, ale i zpracováním dílčích částí. V samostatné kapitole jsou popsány zpracovatelská zařízení a sběrná místa pro odstraňování vozidel s ukončenou životností, dále také obsahuje potřebné informace pro odhlášení vozidel z centrálního registru. Poslední kapitola je věnována problematice šrotovného.
Metody likvidace autovraků způsobem šetrným k životnímu prostředí
Blažek, Pavel ; Kropáč, Jiří (oponent) ; Novotný, Pavel (vedoucí práce)
V bakalářské práci se zabývám souhrnem všech použitelných metod ekologicky šetrné likvidace autovraků, které jsou v současnosti k dispozici. Řešení této problematiky spočívá v nalezení vhodného postupu, zjednodušení a tím i snížení nákladů na zpracování autovraků. Zabývám se také touto problematikou z hlediska legislativního, tedy především přehledem části zákonu o odpadech zabývajícím se autovraky. Cílem této práce je seznámit se se způsoby zpracování celých autovraků i jednotlivých částí automobilů a nalezení nejvhodnějších metod likvidace.
Ekonomické důsledky šrotovného
Sládeček, Dušan ; Svoboda, Miroslav (vedoucí práce) ; Bolcha, Peter (oponent)
Tato bakalářská práce zkoumá pomocí standardních ekonomických modelů, zkušeností ze Slovenska a studie z Delawarské univerzity reálné dopady šrotovného na Českou republiku. Výsledkem je odhad čisté společenské ztráty nejméně ve výši 1 450 200 000 Kč. Závěry této bakalářské práce rovněž "bortí" představu o tom, že šrotovné může být v dlouhém období fiskálně neutrální opatření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.