Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sjednocování věcného popisu agregovaných záznamů v repozitáři NUŠL
Charvátová, Michaela ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Kučerová, Helena (oponent)
Diplomová práce se zabývá metodami sjednocení věcného popisu v záznamech agregovaných z různých zdrojů v prostředí digitálního repozitáře na příkladu Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Po představení zahraničních zkušeností ze systémů BASE a LASSO je popsána i současná praxe v repozitáři NUŠL, v němž je k jednotnému popisu pomocí Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) využívána automatická indexace. V rámci práce byly na PSH namapovány skupiny Konspektu a tezaurus MeSH. Tato mapování byla aplikována na záznamy přebírané do systému NUŠL z Národní lékařské knihovny a v průběhu navrženého experimentu byl srovnán výsledný věcný popis tvořený hesly PSH přiřazených na základě vytvořených mapování a věcný popis vytvořený automatickou indexací. Kromě toho byla řešena i možnost mapování autorských klíčových slov popisujících vysokoškolské kvalifikační práce v záznamech pocházejících z repozitářů spolupracujících vysokých škol. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Konstrukce automaticky indexované frézovací hlavy
Drha, Vojtěch ; Kočiš, Petr (oponent) ; Tůma, Jiří (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce je návrh dvouosé frézovací hlavy s automatickým indexováním. První část práce se zabývá rešerší v oblastech technologie frézování, vyvrtávacích strojů a frézovacích hlav. Druhá část obsahuje volbu technických parametrů frézovací hlavy, konstrukční návrh a základní výpočty.
Automatická indexace šedé literatury hesly Polytematického strukturovaného hesláře
Kocourek, Pavel
Příspěvek je věnován automatické indexaci šedé literatury hesly Polytematické strukturovaného heslář v Národním úložišti šedé literatury. V příspěvku je popsán výchozí stav, předchozí zkušenosti, analýza, jednotlivé kroky realizace až po předvedení výsledné indexace.
Prezentace: idr-690_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-690_2 - Stáhnout plný textMP4
Polytematický strukturovaný heslář jako nástroj spolupráce
Kožuchová, Kristýna
Prezentace popisuje tři okruhy, ve kterých PSH vystupuje jako nástroj spolupráce. V prvním případě se jedná o spolupráci referátu PSH s Wikipedií založenou na vzájemném linkování PSH a článků a kategorií ve Wikipedii. Druhou oblastí je spolupráce referátu PSH s Univerzitou Pardubice, kde se PSH používá k indexaci odborných profilů vědecko-výzkumných pracovníků univerzity. Třetí část prezentace se zaměřuje na popis rozhraní pro automatickou indexaci dokumentů s hesly PSH.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Jak dokumentům automaticky přiřadit hesla PSH
Mynarz, Jindřich ; Škuta, Ctibor ; Müller, Tomáš
Přednáška se věnuje otázce, jak automaticky přiřadit dokumentům hesla Polytematického strukturovaného hesláře (PSH).
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Integration of an Automatic Indexing System within the Document Flow of a Grey Literature Repository
Mynarz, Jindrich ; Škuta, Ctibor
The Web empowered the authors of grey literature to publish their work on their own. In case of self-published works their author is also their indexer. And because not many of the grey literature authors are professional indexers, this may result in poor or no indexing. Even though the Web made publishing easier, indexing is still hard. Nevertheless, we believe that the web technologies and machine learning algorithms may help to reduce the cognitive overhead involved in indexing, and make it eventually as easy as publishing on the Web is.
Plný text: Stáhnout plný textMP4

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.